Knud Knudsen

Parti af Munkegaden med Munkholmen i Trondhjem

By- og småsteder, Gate, Bolighus

Fotografi ubb-kk-1318-1259

Fra Kroningen 1906: Fra Kirken

Postkort.

Folkemengde, Postkort, Hest, Flagg, Militæruniform, Flaggstang, Prosesjon

Fotografi ubb-bs-fol-01593-018-b

Ukjent

Drontheim. Munkegaden

Fra boken Northland Cruise - Hamburg American Line - 1908 Book of Photographs

Folkemengde, Oversiktsbilde, By- og småsteder, Gate

Fotografi ubb-bs-fol-01028-130

Knud Knudsen

Parti af Munkegaden i Trondhjem

By- og småsteder, Gate, Gatelys, Domkirke, Brostein, Allé

Fotografi ubb-kk-1622-08425a

Knud Knudsen

Parti af Munkegaden i Trondhjem

By- og småsteder, Gate, Domkirke, Trehusbebyggelse by

Fotografi ubb-kk-ns-1348

Knud Knudsen

Parti af Munkegaden i Trondhjem

Gate, Bolighus, Domkirke, Brostein, Allé

Fotografi ubb-kk-ns-1339

Knud Knudsen

Parti af Munkegaden i Trondhjem

Gate, Bolighus, Domkirke, Trehusbebyggelse by, Brostein, Allé

Fotografi ubb-kk-ns-1341

K. Knudsen & Co.

Parti af Munkegaden i Trondhjem

By- og småsteder, Gate, Gatelys, Domkirke, Brostein, Allé

Fotografi ubb-kk-1622-08425b

Knud Knudsen

Parti af Munkegaden i Trondhjem

Gate, Trehusbebyggelse by, Brostein, Allé

Fotografi ubb-kk-ns-1349

K. Knudsen & Co.

Munkegaten i Trondheim

By- og småsteder, Postkort, Gate, Brostein, Trikkeskinner, Trikk

Fotografi ubb-kk-pk-0632

Knud Knudsen

Parti af Munkegaden i Trondhjem

Gate, Bolighus, Domkirke, Trehusbebyggelse by

Fotografi ubb-kk-ns-1340

Knud Knudsen

Parti mod Ravnkloen og Munkegaden, Trondhjem

By- og småsteder, Skip, Havn, Fraktefartøy

Fotografi ubb-kk-1622-08419

Atelier KK

Trondhjem, Munkegaten

Mann, Gate, Allé

Fotografi ubb-kk-nss-030-031

Knud Knudsen

Parti fra Trondhjem

Stiftsgården

By- og småsteder, Gate, Bolighus

Fotografi ubb-kk-1318-1257

Munkegaden ved Stiftsgärden

By- og småsteder, Gate

Fotografi ubb-bs-fol-01739