Knud Knudsen

Hammerfest - II

Del av panorama- 2984- I.

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Bolighus, Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-2985

Knud Knudsen

Hammerfest- III

Del av panorama- 2986- I og 2987- II.

By- og småsteder, Gate, Kirke, Bolighus, Fjord, Havn, Seilskip, Trehusbebyggelse by

Fotografi ubb-kk-1318-2988

Knud Knudsen

Hjelmsøstauren, Finmarken.( Fuglebjerg)

Hav, Fuglefjell

Fotografi ubb-kk-1318-3002

Knud Knudsen

Midnatsolen ved Nordkap.

Fjord, Midnattsol

Fotografi ubb-kk-1318-3007

Knud Knudsen

Hammerfest.

Oversiktsbilde, By- og småsteder

Fotografi ubb-kk-1318-2983

Knud Knudsen

Udsigt fra Nordkap nedover mod Hornviken

Dampskip, Fjord, Vik

Fotografi ubb-kk-1318-3021

Knud Knudsen

Udsigt fra Nordkap nedover mod Hornviken

Fjell, Dampskip, Vik

Fotografi ubb-kk-1318-3020

Knud Knudsen

Udsigt fra Nordkap mod Vest.

Fjell, Vik

Fotografi ubb-kk-1318-3022

Knud Knudsen

Hammerfest- II.

Del av panorama- 2986- I og 2988- III

By- og småsteder, Kaianlegg, Dampskip, Havn, Seilskip, Trehusbebyggelse by, Havnebod

Fotografi ubb-kk-1318-2987

Knud Knudsen

Hammerfest - I

Del av panorama- 2987- II og 2988- III.

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Trehusbebyggelse by

Fotografi ubb-kk-1318-2986

Knud Knudsen

Parti ved Hammerfest- II

Del av panorama- 536- I.

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-2127-0537

Knud Knudsen

Tyven ved Hammerfest.

Elv, Vei, Fjell, Naust, Hesje

Fotografi ubb-kk-1318-2996

Knud Knudsen

Midnatsolen ved Nordkap.

Fjord, Midnattsol

Fotografi ubb-kk-1318-3004

Knud Knudsen

Nordkap fra Knivskjærodden.

Fjell, Fjord, Hav

Fotografi ubb-kk-1318-3010

Knud Knudsen

Nordkaphorn (Midnatsfotografi).

Fjell, Seilskip, Midnattsol

Fotografi ubb-kk-2127-0544

Knud Knudsen

Hammerfest- II

Del av panorama- 2989- I.

By- og småsteder, Bolighus, Fjord, Havn, Trehusbebyggelse by, Havnebod

Fotografi ubb-kk-1318-2990

Knud Knudsen

Hjelmsøstauren (Fuglebjerg) Finmarken.

Fuglefjell

Fotografi ubb-kk-2127-0538

Knud Knudsen

Stjernø, Finmarken.

Fjord, Øy

Fotografi ubb-kk-1318-2979

Knud Knudsen

Nordkap fra Knivskjærodden.

Fjell, Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-3013

Knud Knudsen

En Gade i Hammerfest.

Barn, Kvinne, By- og småsteder, Gate, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Hverdagsklær

Fotografi ubb-kk-1318-2991

Knud Knudsen

Nordkaphorn.

Fjell, Dampskip, Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-3014

Knud Knudsen

Parti ved Hammerfest.

Gård, Fjord, Elvemunning/utløp

Fotografi ubb-kk-1318-2995

Knud Knudsen

Parti ved Hammerfest.

Varden på Salen

Fjell, Vann, Varde

Fotografi ubb-kk-1318-2997

Knud Knudsen

Hammerfest - I

Del av panorama - 2990- II.

By- og småsteder, Gate, Bolighus, Fjord, Havn, Seilskip, Trehusbebyggelse by, Torvtak

Fotografi ubb-kk-1318-2989

Knud Knudsen

Hornviken ved Nordkap.

Fjell, Vik

Fotografi ubb-kk-1318-3017

Knud Knudsen

Nordkap, (Midnatfotografi ).

Fjell, Midnattsol

Fotografi ubb-kk-2127-0541

Knud Knudsen

Udsigt fra Nordkap nedover mod Hornviken

Fjell, Dampskip, Vik

Fotografi ubb-kk-1318-3019

Knud Knudsen

Parti fra Havnen i Hammerfest.

Kaianlegg, Naust, Tradisjonelle båttyper, Havn, Havnebod, Robåt

Fotografi ubb-kk-1318-2992

Knud Knudsen

Nordkap fra Knivskjærodden.

Fjell, Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-3012

Knud Knudsen

Fiskehjeller.

Tørrfisk, Fiskehjell

Fotografi ubb-kk-1318-2998

Knud Knudsen

Nordkap, (Midnatfotografi ).

Fjell, Midnattsol

Fotografi ubb-kk-2127-0539

Knud Knudsen

Det nordligste Hotel, Hammerfest.

By- og småsteder, Gate, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Bolighus, Fontene, Torg, Trehusbebyggelse by, Hellestein

Fotografi ubb-kk-1318-2993

Knud Knudsen

Stjernø, Finmarken.

Fjord, Øy

Fotografi ubb-kk-1318-2978

Knud Knudsen

Nordkap fra Knivskjærodden.

Fjell, Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-3011

Knud Knudsen

Nordkaphorn (Midnatsfotografi).

Fjell, Midnattsol

Fotografi ubb-kk-2127-0542

Knud Knudsen

Nordkaphorn.

Fjell, Dampskip, Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-3015

Knud Knudsen

Hammerfest- I

Del av panorama- 537- II

Oversiktsbilde, By- og småsteder

Fotografi ubb-kk-2127-0536

Nordkap, (Midnatfotografi ).

Fjell, Midnattsol

Fotografi ubb-kk-2127-0540

Knud Knudsen

Nordkaphorn (Midnatsfotografi).

Fjell, Dampskip, Midnattsol

Fotografi ubb-kk-2127-0543

Knud Knudsen

Midnatsolen ved Nordkap.

Fjord, Midnattsol

Fotografi ubb-kk-1318-3005

Knud Knudsen

Nordkap fra NO.

Fjell, Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-3009

Knud Knudsen

Et Fuglebjerg i Finmarken.

Fuglefjell

Fotografi ubb-kk-1318-3003

Knud Knudsen

Midnatsolen ved Nordkap.

Fjord, Midnattsol

Fotografi ubb-kk-1318-3008

Knud Knudsen

Et Hus i Hammerfest.

Bolighus, Gutt, Hverdagsklær, Tørrfisk, Torvtak, Steinhytte

Fotografi ubb-kk-1318-2994

Knud Knudsen

Hjelmsøstauren, Finmarken. (Fuglebjerg)

Hav, Fuglefjell

Fotografi ubb-kk-1318-3001

Knud Knudsen

Hammerfest.

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-2982

Knud Knudsen

Fra Sørøsund mod Seiland, Finmarken (Midnatsfotograf).

Øy, Sund

Fotografi ubb-kk-1318-2980

Knud Knudsen

Hornviken ved Nordkap.

Fjell, Vik

Fotografi ubb-kk-1318-3018

Knud Knudsen

Hjelmsøstauren, Finmarken

Fjell, Hav

Fotografi ubb-kk-1318-3000

Ralph L. Wilson

D/S Finmarken kommer til Molde

"Tur til Vadheim, Sandene, Nordfjord, Grotli, Molde - Brixdal o.s.v sommeren 1922"

Hurtigruteskip

Fotografi ubb-wil-n-074

Knud Knudsen

Parti mellem Hammerfest og Nordkap.

Fjell, Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-2999

Knud Knudsen

Hammerfest - I

Del av panorama - 2985- II

Oversiktsbilde, By- og småsteder

Fotografi ubb-kk-1318-2984