Atelier KK

[Interiør, Eldorado kino]

Interiør, Eldorado kino

Stol, Kino, Kinematografer, Kinosal

Fotografi ubb-kk-n-354-002

Ukjent

[Elorado Kino-Teater 17. mai 1914. Filmen som vises er “Million-halsbaandet” – med frk. Erna Morena.]

1914-05-17

By- og småsteder, Gate, Teater, 17. mai, Trykkeri, Markise, Kino, Pensjonat

Fotografi ubb-bs-q-00425

Knud Knudsen

["Arbeiderforeningsbygningen i Bergen"]

"Arbeiderforeningsbygningen i Bergen"

Arkitektur og byggeskikk, Hage, Bygninger

Fotografi ubb-bros-00574

Atelier KK

[Interiør, Eldorado kino]

Interiør, Eldorado kino

Dør, Kino, Teppe, Kinematografer

Fotografi ubb-kk-n-354-003

Atelier KK

[Interiør, Eldorado kino]

1931-11-01

Interiør, Eldorado kino

Stol, Kino, Kinematografer, Kinosal

Fotografi ubb-kk-n-354-004

Norvin Reklamefoto

[Kiosken på Eldorado kino]

1952-08-26

Kvinne, Kvinner i arbeid, Kiosk, Kino, Ekspeditør, Disk

Fotografi ubb-nor-w-0891

Atelier KK

[Maskinrom, Eldorado kino]

Mann, Kino, Kinematografer, Filmframviser

Fotografi ubb-kk-n-354-001