Brever og Optegnelser av historisk antikvarisk Indhold. 05

1840-08-29

1800-tallet, Bergen, Historie, Bergens Museum

Brev ubb-ms-0262-g-05