Lauritz Johan Bekker Larsen

[På sykkeltur ved Søylenvatnet]

Kvinne, Hatt, Vei, Sykkel

Fotografi ubb-bros-03396

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Haukeland i Arna, mot Søylenvatnet og Grimevatnet]

1961-05-17

Oversiktsbilde, Vann, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-017273