Atelier KK

[Sildeskuter, Bergen havn]

1933-01-11

Mann, Fiskebåt, Havn, Robåt, Sildefiske, Sild- og fiskehandlere

Fotografi ubb-kk-n-313-064

Atelier KK

[Bergen sett fra innseilingen]

Havn

Fotografi ubb-kk-n-410-067

Ukjent

Nordre blok ferdig

Kaianlegg, Anleggsarbeider, Heisekran

Fotografi ubb-il-0009-045a

Enoch Djupdræt

[Bergen, Havnen]

Festningskaien

Oversiktsbilde, Kaianlegg, Skip, Bil, Festning, Kiosk, Havneskur

Fotografi ubb-dju-p-0258a

Leif M. Endresen

[Bergen havn]

Høsten 1939 ble Bergen den viktigste havnen i Skandinavia. Skip fra mange land samlet seg her for å gå i konvoier over Nordsjøen.

Skip, Konvoi

Fotografi ubb-ohk-001-007

Atelier KK

[Steinblokker hentes til Vestlandske Steinhuggeri]

1927-09-12

Havn, Arbeider, Trikkeskinner, Skysskar, vognmann, kusk, Fire-hjult vogn, Steinhuggeri, Tospann, Stenhuggerier

Fotografi ubb-kk-n-296-012

Meyer & Nicolaysen

Bergen

Postkort, Tradisjonelle båttyper, Havn, Slepebåt

Postkort ubb-bs-pkb-00450

Atelier KK

[Parti av Bergen. Vågen]

Oversiktsbilde, Fiskebåt, Havn, Varebil, Personbil, Fjordabåt, Våg

Fotografi ubb-kk-n-207-009a

Harry Runderheim

[D/S Alversund ved strandkainen 1958]

D/S Alversund ved strandkainen 1958

Havn, Fjordabåt, Livbåt

Fotografi ubb-bs-ok-05864-004

Atelier KK

[Oversiktsbilde. Parti fra den indre del av Vågen.]

Oversiktsbilde. Parti fra den indre del av Vågen.

Oversiktsbilde, Fiskebåt, Havn, Fraktefartøy, Våg, Klokketårn

Fotografi ubb-kk-n-234-011

Leif M. Endresen

[Krigsskip på havnen]

Krigsskip på havnen

Krigsskip, Marinegast

Fotografi ubb-ohk-006-003

Atelier KK

[Parti fra Bergen havn]

Parti fra Bergen havn. Kasser med fisk på akterdekk.

Fiskebåt, Fisk, Dampskip, Havn, Robåt, Sild

Fotografi ubb-kk-n-182-029

Atelier KK

[Seilskip ved Bergen havn ca. 1919]

Seilskip ved Bergen havn ca. 1919

Seilskip

Fotografi ubb-kk-n-206-001

Atelier KK

[Sildeskuter, Bergen havn]

1933-01-11

Mann, Fiskebåt, Havn, Sild- og fiskehandlere, Sild

Fotografi ubb-kk-n-313-063

Knud Knudsen

[Havnen i Bergen sett fra Nordnes]

Havnen i Bergen sett fra Nordnes

By- og småsteder, Havn

Fotografi ubb-kk-1318-3528

Atelier KK

[Parti av Bergen. Vågen]

Oversiktsbilde, Fiskebåt, Havn, Varebil, Personbil, Fjordabåt, Våg

Fotografi ubb-kk-n-207-010a

Ukjent

[Ubåten Nautilus]

5.august 1931 dro ubåten Nautilus fra Bergen i et forsøk på å nå Nordpolen under isen. Ekspedisjonen lyktes ikke, og i november samme år ble Nautilus senket i Byfjorden.

Ubåt

Fotografi ubb-bs-ok-19146

Ukjent

Nordre blok ferdig

Flagg, Kaianlegg, Anleggsarbeider, Heisekran

Fotografi ubb-il-0009-045b

Rolf Norvin

[Bryggen sett fra Kløverhuset etter eksplosjonsulykken.]

1944-04-20

Bryggen sett fra Kløverhuset etter eksplosjonsulykken.

Fartøy

Fotografi ubb-ohk-024-011

Ole Irgens

[Seilbåt med tømmer på vei inn i vågen]

Havn, Tømmer, Tønne, Seilbåt

Fotografi ubb-bs-ok-02190-002

K. Knudsen & Co.

Bergens Havn: D/S.Arendal. Förste skib i det nye indløp.

By- og småsteder, Postkort, Kaianlegg, Fyrtårn, Dampskip, Havn, Tønne, Fraktefartøy

Fotografi ubb-kk-pk-0686

Norvin Reklamefoto

Skipsreder J. Martens

Oversiktsbilde, Skip, Flyfoto

Fotografi ubb-nor-m-0377

Atelier K. Knudsen

Bergen, Havnen seet fra torvet.

Nærmest er "Haus", deretter "Hamre"

By- og småsteder, Postkort, Flagg, Havn, Fraktefartøy, Fjordabåt

Fotografi ubb-kk-pk-0006

Atelier KK

[Sildeskuter, Bergen havn]

1933-01-11

Mann, Kvinne, Fiskebåt, Havn, Fiskehandel, Sild- og fiskehandlere

Fotografi ubb-kk-n-313-062

Atelier KK

[Sildefangst]

1933-01-11

Fiskebåt, Sild

Fotografi ubb-kk-n-313-065

Atelier KK

[Båter i Vågen, Bergen]

Båter i Vågen, Bergen

Kaianlegg, Fiskebåt, Dampskip, Havn, Trekasse, Fjordabåt, Dampskibsekspeditioner

Fotografi ubb-kk-n-320-028

[Brannen på Nordnes etter bombeangrepet. Tollboden i forgrunnen.]

1940-06-15

Brannen på Nordnes etter bombeangrepet. Tollboden i forgrunnen.

Brann, Fartøy, Lagerskur

Fotografi ubb-ohk-001-070

Ukjent

Bergen. Kønigsberg efter fulltreffer apr. 1940

Krigsskip, Bombetreff

Fotografi ubb-ohk-012-027

[Oversikt over Bergen]

Oversiktsbilde, By- og småsteder

Fotografi ubb-kk-1318-3690

Ukjent

[Dykkerarbeide på vestsiden av Vågen]

Havn, Robåt, Dykker

Fotografi ubb-bros-01114

Ukjent

[D/S "Rogaland". Hopen ved Bradbenken.]

1944-04-20

D/S "Rogaland". Hopen ved Bradbenken.

Lastebil, Personbil, Skipsvrak

Fotografi ubb-ohk-011-043

Ukjent

Nordre blok ferdig

Bildet er merket med følgende navn: Ing. Myer, Sagfører Jebsen formand i Strandsidekomiteen. Veiingeniør Vetlesen midlertid. Stadsing., Magistrart Olai Olsen og Opsynsmand Haugen

Folkemengde, Flagg, Kaianlegg, Kranselag, Anleggsarbeider, Heisekran

Fotografi ubb-il-0009-044b

Atelier KK

[Skøyte, navn Røversfjord på Vågen]

Skøyte, navn Røversfjord på Vågen

Skøyte, Våg

Fotografi ubb-kk-n-251-005

Leif M. Endresen

["Bärenfels" bombes og deler av lasten eksploderer.]

1940-04-14

"Bärenfels" bombes og deler av lasten eksploderer.

Skip, Bombetreff

Fotografi ubb-ohk-001-028

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Pakkhusfundamenter]

Bygging av pakkhusfundamenter og nye hopmurer, Strandsiden eter brannen i 1901.

Skip, Havn, Robåt, Arbeider, Steinmur, Dykker, Steinhogger, Vinsj

Fotografi ubb-bros-02028

Atelier KK

[Hester og vogner med egglast på kai.]

Hester (2 stk.) og vogner med egglast på kai. Båt ligger ved kaien. 4 personer på bildet ca. 1924

Hest, Hestekjerre, Gutt, Dampskip, Havn, Trekasse, Kran, Eggforretning, Eggforetninger

Fotografi ubb-kk-n-266-019

Ukjent

[Bergen Havnevesens Administrasjonsbygning.]

1944-04-20

Bergen Havnevesens Administrasjonsbygning.

Husruin

Fotografi ubb-ohk-011-039

Johannes Flintoe

Bergen

Landskap, By- og småsteder, Skip, Havn

Grafikk ubb-bs-q-00006

[Frakteskøyten "Johanne" i brann.]

1944-04-20

Frakteskøyten "Johanne" i brann.

Brann, Skipsvrak

Fotografi ubb-ohk-020-046

Atelier KK

[Sildeskuter, Bergen havn]

1933-01-11

Fiskebåt, Havn, Kran, Barn og andre voksne, Sildefiske, Godstog, Sild- og fiskehandlere

Fotografi ubb-kk-n-313-061

Ukjent

Havnen, Bergen

Postkort, Havn, Slepebåt

Postkort ubb-bs-pkb-00253

Atelier KK

[Bergen sett fra innseilingen]

Kaianlegg, Sjøbod, Havn, Slepebåt

Fotografi ubb-kk-n-410-066

Jacob Blaauw Kooter

Album uten tittel [Bergen og omegn, 1916-1928]

Dette er det tidligst daterte albumet fra Jacob Blaauw Kooter. Det inneholder stort sett private fotografier fra Bergen og omegn og begynner med familien Kooters julefeiring i 1927 og runder av med julen 1928. Videre ...

By- og småsteder, Fotoalbum, Familie og slekt, Havn, Skipsbygging - verftsindustri, Sjøfly

Album ubb-jbk-album-001

C.A. Erichsen

Parti fra Havnen, Bergen

Havn, Jekt, Seilbåt

Fotografi ubb-bros-02010

G. Hagens forlag

Bergen, Havnen

Kortserie 637

Postkort, Tradisjonelle båttyper, Havn

Postkort ubb-bs-pkb-00452

Atelier KK

[Steinblokker hentes til Vestlandske Steinhuggeri]

1927-09-12

Havn, Arbeider, Trikkeskinner, Skysskar, vognmann, kusk, Fire-hjult vogn, Steinhuggeri, Tospann, Stenhuggerier

Fotografi ubb-kk-n-296-009

Norvin Reklamefoto

Skipsreder J. Martens

1959-05-21

Oversiktsbilde, Skip, Flyfoto

Fotografi ubb-nor-m-0379

Ukjent

"Meteor" vor Bergen

Fra boken Northland Cruise - Hamburg American Line - 1908 Book of Photographs

Kvinne, Hatt, Turisme, Havn, Kjole, Benk

Fotografi ubb-bs-fol-01028-094

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Folkemengde, Skip, Passasjerskip, Robåt, Amerikabåt, Skipsrederi

Fotografi ubb-kk-n-526-008

Leif M. Endresen

[Den første englandsbåt ankommer.]

Den første englandsbåt ankommer.

Kaianlegg, Skip, Passasjer

Fotografi ubb-ohk-006-045

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Folkemengde, Kaianlegg, Passasjerskip, Tønne, Amerikabåt

Fotografi ubb-kk-n-526-011

Ukjent

[Sylphide]

Sylphide med Skuteviken i bakgrunnen

Skip

Fotografi ubb-kk-nax-0777

Atelier KK

[Slagskipet Hannover]

Tysk marinebesøk i Bergen

Krigsskip, Marinegast, Slagskip

Fotografi ubb-kk-n-351-029

Norvin Reklamefoto

Køff

1969-10-29

Fiskebåt, Ferge, Pakkhus, Dampskipsselskap, Lasteskip

Fotografi ubb-nor-k-1385

Leif M. Endresen

[Engelsk krysser ved kai.]

1945-05-15

Engelsk krysser ved kai.

Soldat, Krigsskip, Marinegast, Offiser, Krysser

Fotografi ubb-ohk-005-058

Norvin Reklamefoto

Køff

1969-10-29

Fiskebåt, Ferge, Pakkhus, Dampskipsselskap, Lasteskip

Fotografi ubb-nor-k-1386

Ukjent

[Ved Nykirken etter eksplosjonsulykken.]

1944-04-20

Ved Nykirken etter eksplosjonsulykken.

Skip, Husruin

Fotografi ubb-ohk-018-055

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Pakkhusfundamenter]

Bygging av pakkhusfundamenter og nye hopmurer, Strandsiden eter brannen i 1901.

Skip, Havn, Robåt, Arbeider, Steinmur, Pram, Steinhogger, Vinsj

Fotografi ubb-bros-02026

Ukjent

[Eksplosjonen]

1944-04-20

Eksplosjonen

Kaianlegg, Husruin, Skipsvrak

Fotografi ubb-ohk-004-018

Jørgen Grundtvig-Olsen

Vaagen

1904-08-01

Sjøbod, Skip, Havn, Robåt

Fotografi ubb-go-b-0132

Atelier KK

[Steinblokker hentes til Vestlandske Steinhuggeri]

1927-09-12

Havn, Arbeider, Trikkeskinner, Skysskar, vognmann, kusk, Fire-hjult vogn, Steinhuggeri, Tospann, Stenhuggerier

Fotografi ubb-kk-n-296-011

Atelier KK

[Sildefangst]

1933-01-11

Fiskebåt, Robåt, Sild

Fotografi ubb-kk-n-313-066

Atelier KK

Fra Bergenshavn.

By- og småsteder, Postkort, Havn

Fotografi ubb-kk-pk-2550

Leif M. Endresen

[Engelsk krysser ved kai.]

1945-05-15

Engelsk krysser ved kai.

Soldat, Krigsskip, Krysser

Fotografi ubb-ohk-005-056

Ukjent

[Foran "B.D.S"]

1944-04-20

Foran "B.D.S"

Husruin, Skipsvrak

Fotografi ubb-ohk-019-070

La Ville de Bergen

prise d'une Batterie nommé Hæggrensset

Oversiktsbilde, Kunst, Sjøbod, Soldat, Seilskip

Fotografi ubb-bs-fol-00351

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Amerikabåten "Stavangerfjord" legger til kai

Passasjer, Passasjerskip, Amerikabåt, Skipsrederi

Fotografi ubb-kk-n-526-032

Ukjent

[Florvågtankene brenner]

Florvågtankene brenner

Bombetreff

Fotografi ubb-bs-ok-17123

Atelier KK

[Parti av Bergen sett fra Fjellveien]

Oversiktsbilde, Bolighus, Fjord, Kirke, Havn, Forretningsgård, Våg

Fotografi ubb-kk-n-207-008a

Ukjent

[Krigsskip har ankommet og blir ønsket velkommen.]

Krigsskip har ankommet og blir ønsket velkommen.

Soldat, Krigsskip, Marinegast, Offiser

Fotografi ubb-ohk-029-017

[Havnevesenets Administrasjonsbygning som sto ferdig bygget i juni 1939.]

1944-04-20

Havnevesenets Administrasjonsbygning som sto ferdig bygget i juni 1939.

Husruin

Fotografi ubb-ohk-020-042

Leif M. Endresen

[Engelsk krysser vei kai i Bergen.]

1945-05-15

Engelsk krysser vei kai i Bergen.

Soldat, Krigsskip, Marinegast, Krysser

Fotografi ubb-ohk-005-054

Atelier KK

[Bergen Havnevesen]

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Hest, Hestekjerre, Sjøbod, Fiskebåt, Tradisjonelle båttyper, Fjordabåt, Skøyte, Torghandel

Fotografi ubb-kk-n-500-074

Ukjent

[Båtene er havnet på kaien.]

1944-04-20

Båtene er havnet på kaien.

Kaianlegg, Skipsvrak

Fotografi ubb-ohk-019-034

Norvin Reklamefoto

Skipsreder J. Martens

1959-05-21

Oversiktsbilde, Skip, Flyfoto

Fotografi ubb-nor-m-0381

Atelier KK

[Skøyte, navn Røversfjord på Vågen ca. 1921]

Skøyte, navn Røversfjord på Vågen ca. 1921

Skøyte, Våg

Fotografi ubb-kk-n-251-006

Leif M. Endresen

[Hjemme igjen.]

1945-05-15

Hjemme igjen.

Krigsskip, Marinegast, Marineuniform

Fotografi ubb-ohk-005-068

Ukjent

[Vågen]

Vågen

Kaianlegg, Skip, Havn, Lekter, Fraktefartøy

Fotografi ubb-bros-02705

Leif M. Endresen

[Litt av flotiljen som møtte jageren "Stord" med Kong Haakon onm bord.]

1945-08-27

Litt av flotiljen som møtte jageren "Stord" med Kong Haakon onm bord.

Skip, Fartøy, Konvoi

Fotografi ubb-ohk-006-059

Leif M. Endresen

[Eksplosjonen sett fra Nordnes]

1944-04-20

Eksplosjonen sett fra Nordnes

Oversiktsbilde, Husruin, Skipsvrak

Fotografi ubb-ohk-004-004

Ansgar Nilsen

[10 April 1940 "Kønigsberg"]

1940-04-10

10 April 1940 "Kønigsberg"

Krigsskip, Brann, Bombetreff

Fotografi ubb-ohk-013-059

K. Knudsen & Co.

Bergens Havn: D/S. Ullensvang sidste skib i det gamle indløp.

By- og småsteder, Postkort, Fyrtårn, Dampskip, Havn

Fotografi ubb-kk-pk-0688

Enoch Djupdræt

[Bergen, Havnen]

Festningskaien

Oversiktsbilde, Kaianlegg, Skip, Bil, Festning, Kiosk, Havneskur

Fotografi ubb-dju-p-0258a

K. Knudsen & Co.

Bergen Havn: Det nye og gamle indløp.

By- og småsteder, Postkort, Skip, Fjord, Havn, Robåt, Fyr

Fotografi ubb-kk-pk-0687

Norvin Reklamefoto

Skipsreder J. Martens

Oversiktsbilde, Skip, Flyfoto

Fotografi ubb-nor-m-0378

Ukjent

Nordre blok ferdig

Flagg, Kaianlegg, Robåt, Kranselag, Anleggsarbeider

Fotografi ubb-il-0009-043b

Atelier KK

[Steinblokker hentes til Vestlandske Steinhuggeri]

1927-09-12

Hest, Havn, Arbeider, Heisekran, Fire-hjult vogn, Steinhuggeri, Stenhuggerier

Fotografi ubb-kk-n-296-013

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Folkemengde, Kaianlegg, Passasjerskip, Amerikabåt

Fotografi ubb-kk-n-526-009

Gustav Brosing

Bryggebrannen 1955

1955-07-04

Brann på Bryggen, 04. juli 1955

Oversiktsbilde, Brann

Fotografi ubb-bros-03865

Atelier K. Knudsen

[Bergen havn. Foto tatt fra Triangelen mot Skoltegrunnskaien ca. 1926]

Bergen havn. Foto tatt fra Triangelen mot Skoltegrunnskaien ca. 1926

Sjøbod, Fiskebåt, Havn, Festning, Våg

Fotografi ubb-kk-n-291-035

Atelier KK

[Steinblokker hentes til Vestlandske Steinhuggeri]

1927-09-12

Hest, Havn, Arbeider, Trikkeskinner, Skysskar, vognmann, kusk, Fire-hjult vogn, Steinhuggeri, Stenhuggerier

Fotografi ubb-kk-n-296-010

Leif M. Endresen

[Oljetankene på Florvåg i brann etter bombing. Tollboden til venstre.]

1940-05-11

Oljetankene på Florvåg i brann etter bombing. Tollboden til venstre.

Tankanlegg

Fotografi ubb-ohk-001-044

Atelier KK

[Seilskip ved Bergen havn]

Seilskip ved Bergen havn

Seilskip

Fotografi ubb-kk-n-206-002

Atelier KK

[Steinblokker hentes til Vestlandske Steinhuggeri]

1927-09-12

Hest, Havn, Arbeider, Skysskar, vognmann, kusk, Heisekran, Fire-hjult vogn, Steinhuggeri, Stenhuggerier

Fotografi ubb-kk-n-296-014

Atelier KK

Skipene "Finnmarken" og "Orsova" ved kai

Kaianlegg, Skip, Hurtigruteskip, Cruiseskip

Fotografi ubb-kk-n-500-014

Ukjent

[D/S "Rogaland". Nykirken i bakgrunnen.]

1944-04-20

D/S "Rogaland". Nykirken i bakgrunnen.

Kaianlegg, Skipsvrak

Fotografi ubb-ohk-020-004

K. Knudsen & Co.

[Båt ved brygg]

Ukjent båt

Skip, Livbåt

Fotografi ubb-kk-nax-0101

Rosenkrantstaarn i Bergen

By- og småsteder, Kunst, Havn, Tegning, Xylografi, Robåt, Seil, Seilbåt

Fotografi ubb-bros-02247

[Königsberg brenner etter fulltreffer 10april 1940.]

1940-04-10

Königsberg brenner etter fulltreffer 10april 1940.

Krigsskip, Krysser

Fotografi ubb-bs-fol-00162-007b

Meyer & Nicolaysen

Bergen. Parti fra Vaagen

Kortserie 1701

Postkort, Tradisjonelle båttyper, Havn, Jekt

Postkort ubb-bs-pkb-00455