Widerøe's Flyveselskap A/S

Haukås, Åsane

1961-08-23

Haukås skule og Haukås gård. Bak til høyre er Vestlandsheimen under oppføring

Oversiktsbilde, Gård, Skole, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-053077