Widerøe's Flyveselskap A/S

Nyborg

1962-06-17

Heiane, Angeltveit, i forgrunnen. På andre siden av Langavatnet ligger Espelid med Hallervika.

Oversiktsbilde, Vann, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-070652

Widerøe's Flyveselskap A/S

Espelid, Nyborg

1962-06-17

Oversiktsbilde, Gård, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-070733

Widerøe's Flyveselskap A/S

Nyborg

1962-06-17

Langavatnet med Kyrkjkrinsen bedehus i forgrunnen. Eikås og Haukås i bakgrunnen.

Oversiktsbilde, Vann, Flyfoto, Bedehus

Fotografi ubb-w-f-070647

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Midtbygda med Forvatnet i forgrunnen, Liavatnet og Langavatnet.]

1969-10-02

Midtbygda med Forvatnet i forgrunnen, Liavatnet og Langavatnet.

Oversiktsbilde, Vann, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-203150

Widerøe's Flyveselskap A/S

Nyborg

1969-10-02

Midtbygda med Forvatnet i forgrunnen, Liavatnet og Langavatnet.

Oversiktsbilde, Vann, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-203149