Ukjent

ubb-bros-03459

Strømgaten/ Harald Hårfagersgate. Hjørnehuset til Strømbakken "Agnete Mohns Minde"

Gate, Bygninger

Fotografi ubb-bros-03459

[Hans Holmboesgate / krysset Harald Hårfagresgate]

Hans Holmboesgate / krysset Harald Hårfagresgate

By- og småsteder, Gate, Bolighus, Murhus

Fotografi ubb-bs-ok-15000

[Allegaten og Harald Hårfagres gate]

Allegaten og Harald Hårfagres gate

Oversiktsbilde, By- og småsteder

Fotografi ubb-bs-q-00406-002a

Olai Schumann Olsen

[Bergens Museum, De naturhistoriske samlinger]

Bergens Museum, De naturhistoriske samlinger

Gate, Museum, Barn i lek, Kirke, Knebukse, Løpehjul

Fotografi ubb-so-0053

Knud Knudsen

[Harald Hårfagres gate 2-4l]

Boligblokk, Gatelys, Byggeplass, Stillas

Fotografi ubb-kk-nbx-0114

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen-Museet

Bastiansen gartneri, sydnesplass

Oversiktsbilde, Hage, Museum, Kirke, Gartneri, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-005053

[Bergens Museum, De naturhistoriske samlinger]

Bergens Museum, De naturhistoriske samlinger

Mann, Kvinne, Gate, Hage, Museum, Gatelys, Kirke

Fotografi ubb-so-0055

Olai Schumann Olsen

[Bergens Museum, Naturhistoriske samlinger]

Bergens Museum, Naturhistoriske samlinger

Gate, Hage, Museum, Gatelys, Telegrafstolpe

Fotografi ubb-so-0056

[Panorama over Bergen sett fra Nygårdshøyden]

Panoramaet er satt sammen av ubb-bs-q-00406 a-e

Oversiktsbilde, Panorama

Fotografi ubb-bs-q-00406