Atelier KK

[Vindusutstilling hos L. W. Tornøe]

1927-05-23

Vindusutstilling hos L. W. Tornøe

Vindu, Bokhandel, Bok-og papirhandlere

Fotografi ubb-kk-n-286-001

Atelier KK

[Interiør. Kontor med 2 kvinner i arbeid ca. 1921]

Interiør. Kontor med 2 kvinner i arbeid ca. 1921

Kvinne, Kvinner i arbeid, Telefon, Rederi, Kontor, Skrivebord, Skrivemaskin, Dampskibsdisponenter

Fotografi ubb-kk-n-219-025

Atelier KK

[Christies gate 5-7]

Christies gate 5-7

Tegning, Forretningsgård, Bok-og papirhandlere

Fotografi ubb-kk-n-187-004

Atelier KK

[Interiør. 8 delvis dekkete bord hos L. W. Tornøe]

1927-05-23

Interiør. 8 delvis dekkete bord hos L. W. Tornøe

Bord, Bokhandel, Bok-og papirhandlere

Fotografi ubb-kk-n-286-003

Atelier KK

[Tornøegården. Arkitekter Arnesen & Darre Kaarbø]

By- og småsteder, Gate, Butikk, Brostein, Hydrant, Gjenreising og sanering, Markise, Boktrykker, Manufakturhandel, Papir & kortevareforretning, Parfymeri

Fotografi ubb-kk-n-315-033

Norvin Reklamefoto

I. B. M. A/S

Motivet viser hjørnet av (Bergen Trygdekontor) Lars Hillesgate, Christies gate og Foreningsgaten med Tornøegården.

Buss, Klokke/ur, Leketøy, Bokhandel, Trygde- og sykekasse

Fotografi ubb-nor-i-0008

Atelier KK

[Interiør. Kontor ca. 1921]

Interiør. Kontor ca. 1921

Rederi, Lampe, Kontor, Skrivebord, Innrammede bilder, Dampskibsdisponenter, Lupe

Fotografi ubb-kk-n-219-024

Atelier KK

[Interiør fra veskebutikk, Tornøegården]

Vindu, Kvinne, Kvinner i arbeid, Varemagasin, Ekspeditør, Butikkinteriør, Disk, Kasseapparat, Kontormaskiner og -utstyr

Fotografi ubb-kk-n-593-073

Atelier KK

[Interiør. Kontor med to menn i arbeid ved skrivebord ca. 1921]

Interiør. Kontor med to menn i arbeid ved skrivebord ca. 1921

Mann, Rederi, Kontor, Gardiner, Skrivebord, Dampskibsdisponenter

Fotografi ubb-kk-n-219-026

Atelier KK

[Vindusutstilling hos L. W. Tornøe]

1927-05-23

Vindusutstilling hos L. W. Tornøe

Vindu, Bokhandel, Bok-og papirhandlere

Fotografi ubb-kk-n-286-002

Atelier KK

[Tornøegården. Arkitekter Arnesen & Darre Kaarbø]

By- og småsteder, Gate, Butikk, Brostein, Hydrant, Gjenreising og sanering, Markise, Boktrykker, Manufakturhandel, Papir & kortevareforretning, Parfymeri

Fotografi ubb-kk-n-315-034

Norvin Reklamefoto

Rognaldsen

1959-05-02

Hjørnet av Bergen Trygdekasse, Lars Hillesgate, Christies gate og Foreningsgaten men Tornøegården

Lastebil, Personbil, Klokke/ur, Bokhandel, Trygde- og sykekasse

Fotografi ubb-nor-r-0539