Ukjent

Bergen - Strandgaten

Kvinne, Postkort, Hestekjerre, Gate, Gatelys

Fotografi ubb-bros-04220

Schrøder & Hoppe

[Fotografsignaturer]

Berent Martin Henrik Nielsen Schrøder og Johan Ferdinand Hoppe

Kvinneportrett, Visittkortfotografi, Fotografsignatur

Fotografi ubb-sign-0491

Schrøder & Hoppe

[Fotografsignaturer]

Gjenkjennbare ikke-fotografiske elementer i Visittkort-samlingen

Kvinneportrett, Visittkortfotografi, Fotografsignatur

Fotografi ubb-sign-0493