Knud Knudsen

[Panorama av Bergen]

Panoramaet er satt sammen av negativene: UBB-KK-2127-0151-I, UBB-KK-2127--0152-II og UBB-KK-2127-0153-III

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Kunstsamling, museum, Panorama, Sjøbod, Jernbanestasjon, Havn, Skole, Reperbane

Fotografi ubb-kk-pan-0094

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bergen]

1955-06-02

Bergen

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-080706

Ralph L. Wilson

Utsikt fra Dragefjeldet mot Nordnæs

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Trehusbebyggelse by

Fotografi ubb-wil-a-124

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen

1958-09-06

Gasstankene i Jekteviken

Oversiktsbilde, Skole, Murhus, Gasstank, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-119838

[Mot Puddefjorden, Nordnes]

Oversiktsbilde, Skip, Hesje

Fotografi ubb-bros-04641

Ralph L. Wilson

Dragefjeldet fra taarn paa museets nye bygning.

Over Puddefjorden mot Laksevåg.

Dampskip, Gassverk

Fotografi ubb-wil-a-208

Ralph L. Wilson

Utsikt Nøstebugten fra Dragefjeldet

Det lille huset til v. var Jekteviksveien 14

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Bygninger, Bolighus, Trehusbebyggelse by

Fotografi ubb-wil-a-169

Knud Knudsen

Parti af Bergen (Udsigt fra Fjeldveien ) II

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Kunstsamling, museum, Skole

Fotografi ubb-kk-nd-0152

Ralph L. Wilson

Hustak fra Dragefjeldet

Bolighus, Skorstein, Tak, Pipe

Fotografi ubb-wil-a-172

Ukjent

[Jekteviken]

Jekteviken

Hest, Arbeider, Steinbrudd

Fotografi ubb-bros-02826

Knud Knudsen

Parti af Bergen (Udsigt fra Fjeldveien ) II

Del av panorama-UBB-KK-2127-0151-I, UBB-KK-2127--0152-II og UBB-KK-2127-0153-III

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Kunstsamling, museum, Skole

Fotografi ubb-kk-2127-0152