Optegnelser om Bergens og Gulathings Lagmænd ned til 1700.

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Lagmenn, Gulatinget

Manuskript ubb-ms-0203-e-06