Widerøe's Flyveselskap A/S

Eikås, Åsane

1962-06-17

Eikås handel, nå Hjelles bakeri midt på bildet.

Oversiktsbilde, Bakeri, Flyfoto, Landhandel

Fotografi ubb-w-f-070708