Knud Knudsen

Molla fra Brettenæs, Nordland.

Fjell

Fotografi ubb-kk-2127-0415

Knud Knudsen

Parti fra Henningsvær, Lofoten - II

Del av panorama - 2843- I og 2845 - III

Bolighus, Naust, Bygd, Fjord, Torvtak

Fotografi ubb-kk-1318-2844

Gustav Emil Mohn

[Trekking av garn]

Fisker, Fisk, Robåt, Fiskegarn, Fisking

Fotografi ubb-gem-0538

Knud Knudsen

Parti fra Kabelvaag, Lofoten.

Bygd, Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-2836

Knud Knudsen

Parti fra Kabelvaag, Lofoten.

Bygd, Fjord, Uthus, Telegrafstolpe

Fotografi ubb-kk-1318-2837

Knud Knudsen

Parti fra Henningsvær, Lofoten - I

Del av panorama - 2844- II og 2845- III

Bolighus, Bygd, Fjord, Torvtak

Fotografi ubb-kk-1318-2843

Knud Knudsen

Svolværjure, Lofoten.

Fjell, Kyst, Fiskevær

Fotografi ubb-kk-2127-0438

Gustav Emil Mohn

[Rogntønner på kai i Lofoten]

Kaianlegg, Fiskebåt, Tønne, Nordlandsbåt

Fotografi ubb-gem-0541

Knud Knudsen

Molla, Lofoten.

Fjell, Kyst, Øy

Fotografi ubb-kk-2127-0428

Gustav Emil Mohn

[Lofoten]

Dette kan være Arnt Nilsen fra Å i Lofoten

Mann, Hverdagsklær, Fiskevær

Fotografi ubb-gem-0402

Knud Knudsen

Vaagekallen, Lofoten.

Fjell, Bolighus, Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-2851

Gustav Emil Mohn

[Kai i Lofoten]

Kaianlegg, Passasjer, Dampskip, Sekk

Fotografi ubb-gem-0534

Knud Knudsen

Parti fra Svolvær mod Mollasund, Lofoten.

Fjell, Kyst, Fiskevær, Øy

Fotografi ubb-kk-2127-0431

Knud Knudsen

Henningsvær i Lofoten

Kyst, Fiskevær

Fotografi ubb-kk-2127-0452

Knud Knudsen

Lofotfjeldene fra Skjolvær- I

Del av panorama- 424B- II.

Fjell, Kyst, Øy

Fotografi ubb-kk-2127-0424a

Knud Knudsen

Svartsundtinderne, Raftsund.

Fjell, Sund

Fotografi ubb-kk-2127-0476

Knud Knudsen

Parti fra Lofoten.

Mann, Fjell, Fjord, Robåt, Øy

Fotografi ubb-kk-1318-2825

Knud Knudsen

Svolværjure, Lofoten

Landskap, Fjell

Fotografi ubb-kk-ncx-0498

Knud Knudsen

Parti fra Lofoten

Landskap

Fotografi ubb-kk-nc-0422

Knud Knudsen

Vaagekallen fra Henningsvær, Lofoten.

Fjell, Kyst, Fiskevær

Fotografi ubb-kk-2127-0451

Knud Knudsen

Parti fra Henningsvær, Lofoten.

Kyst, Fiskevær

Fotografi ubb-kk-2127-0448

Knud Knudsen

Øheltinderne fra Digermulen- I

Del av panorama- 463- II og 464- III.

Fjell, Fiskevær

Fotografi ubb-kk-2127-0462

Knud Knudsen

Svartsundtinderne, Raftsun III.

Del av panorama- 462- I og 463- II

Fjell, Fiskevær

Fotografi ubb-kk-2127-0464

Gustav Emil Mohn

[Mot Tind I Lofoten]

Fjell, Fiskevær

Fotografi ubb-gem-0341

Knud Knudsen

Parti fra hemmningvær, Lofoten

Landskap

Fotografi ubb-kk-nc-0451

Gustav Emil Mohn

[Fisk på hjell]

Tørrfisk, Fiskevær, Fiskehjell, Skrei

Fotografi ubb-gem-0394

Knud Knudsen

Parti ved Vaagekallen, Lofoten

Fjell

Fotografi ubb-kk-1318-2841

Knud Knudsen

Mollasund mod Svolvær, Lofoten.

Fjell, Øy, Sund

Fotografi ubb-kk-2127-0418

Ukjent

Dybsagn og Linefiske, Lofoten

Kortet er stemplet 27.02.1903

Postkort, Fiske

Postkort ubb-bs-pkn-00449

Knud Knudsen

Parti fra Henningsvær, Lofoten

Postkontor, Bygd, Fjord, Torvtak

Fotografi ubb-kk-1318-2849

Knud Knudsen

Parti fra Henningsvær, Lofoten

Naust, Bygd, Fjord, Havneskur, Ku

Fotografi ubb-kk-1318-2847

Knud Knudsen

Parti fra Svolvær, Lofoten.

Kyst, Fiskevær

Fotografi ubb-kk-2127-0442

Mittet & Co.

Lofoten. Svolvaer IV

Fiskevær

Fotografi ubb-bros-05718

Knud Knudsen

Parti af Lofotfjeldene fra Skjølvær.-II

Del av panorama - 2815- I og 2817- III.

Fjell, Fjord, Øy

Fotografi ubb-kk-1318-2816

Gustav Emil Mohn

[Fisk på hjell]

Tørrfisk, Fiskevær, Fiskehjell, Skrei

Fotografi ubb-gem-0392

Knud Knudsen

Parti fra Henningsvær, Lofoten

Naust, Bygd, Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-2848

Knud Knudsen

Molla fra Svolvær, Lofoten .

Fjell, Bygd, Fjord, Øy

Fotografi ubb-kk-1318-2826

Knud Knudsen

Parti fra Henningsvær, Lofoten - III

Del av panorama- 2843- I og 2844- II.

Bolighus, Bygd, Torvtak

Fotografi ubb-kk-1318-2845

Knud Knudsen

Parti af Raftsund, Lofoten.

Fjell, Sund

Fotografi ubb-kk-2127-0461

Knud Knudsen

Parti ad Svolvær, Lofoten.

Fjell, Naust, Bygd, Fjord, Øy

Fotografi ubb-kk-1318-2831

Knud Knudsen

Lofotfjeldene fra Skjølvær - III

Del av panorama- 2821- I og 2822- II

Fjell, Fjord, Øy

Fotografi ubb-kk-1318-2823

Knud Knudsen

Vaagekallen fra NO, Lofoten.

Fjell, Hytte

Fotografi ubb-kk-2127-0447

Knud Knudsen

Mollasund fra Svolvær, Lofoten.

Fjell, Naust, Fjord, Øy, Sund

Fotografi ubb-kk-1318-2830

Knud Knudsen

Brettenæs, Lofoten, Nordland- II

Del av panorama- 411- I.

Gård, Fjell, Løe

Fotografi ubb-kk-2127-0412

Knud Knudsen

Svolværjure, Lofoten.

Fjell, Kyst, Fiskevær

Fotografi ubb-kk-2127-0440

Knud Knudsen

Parti fra Lofotfjeldene.

Fjell, Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-2814

Knud Knudsen

Lofotfjeldene fra Skjølvær - II

Del av panorama- 2821- I og 2823- III.

Fjell, Fjord, Øy

Fotografi ubb-kk-1318-2822

Knud Knudsen

Lille Molla fra Svolvær, Lofoten

Fjell, Fjord, Øy

Fotografi ubb-kk-1318-2829

Knud Knudsen

Parti fra Henningsvær mod Gimsøstrømmen, Lofoten.

Fjell, Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-2852

Knud Knudsen

Parti fra Lofoten, Nordland.

Kyst, Øy

Fotografi ubb-kk-2127-0420

Knud Knudsen

Parti fra Lofoten

original negativ var 21 x 27 cm

Landskap

Fotografi ubb-kk-ncx-0497

Knud Knudsen

Parti af Svolvær, Lofoten

Bygd, Fjord, Trebro

Fotografi ubb-kk-1318-2834

Gustav Emil Mohn

[Lofoten]

Mann, Kaianlegg, Gutt, Fiskeindustri, Arbeider, Barn i arbeid, Tørrfisk, Yrkesklær, Fiskevær, Oljebukse, Torskehoder

Fotografi ubb-gem-0343

Knud Knudsen

Parti af Raftsund, Lofoten

Fjell, Kyst

Fotografi ubb-kk-2127-0467

Gustav Emil Mohn

[Torskehoder]

Tørrfisk, Fiskevær, Torskehoder

Fotografi ubb-gem-0373

Knud Knudsen

Store Molla fra Svolvær, Lofoten- I

Del av panorama- 2828 - II

Fjell, Bygd, Fjord, Øy

Fotografi ubb-kk-1318-2827

Knud Knudsen

Svartsundtinderne i Raftsund.

Fjell, Kyst

Fotografi ubb-kk-2127-0466

Knud Knudsen

Parti fra Henningsvær, Lofoten.

Kyst, Fiskevær

Fotografi ubb-kk-2127-0449

Knud Knudsen

Parti fra Svolvær i Lofoten.

Oversiktsbilde, Kyst, Fiskevær

Fotografi ubb-kk-2127-0429

Gustav Emil Mohn

[Lofoten]

Fiskebåt, Fisker, Fiske, Yrkesklær, Trebalje, Nordlandsbåt

Fotografi ubb-gem-0507

Gustav Emil Mohn

[Fiskeflåte i havn]

Oversiktsbilde, Fjell, Fiskebåt, Fiskevær, Nordlandsbåt

Fotografi ubb-gem-0384

Knud Knudsen

Parti fra Kabelvaag, Lofoten.

Bygd, Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-2835

Knud Knudsen

Lauksund i Raftsund

Mann, Fjell, Robåt, Nordlandsbåt, Sund

Fotografi ubb-kk-nd-0474a

Knud Knudsen

Braksættinderne i Raftsund.

Fjell, Sund

Fotografi ubb-kk-2127-0471

Knud Knudsen

Lauksund i Raftsund

Mann, Fjell, Robåt, Nordlandsbåt, Sund

Fotografi ubb-kk-nd-0474b

Knud Knudsen

Lille Molla fra Svolvær, Lofoten - II

Del av panorama - 2827 - I

Fjell, Bygd, Fjord, Øy

Fotografi ubb-kk-1318-2828

Knud Knudsen

Braksættinderne i Raftsund.

Fjell, Sund

Fotografi ubb-kk-2127-0473

Knud Knudsen

Parti ved Svolvær, Lofoten.

Fjell, Kyst, Øy

Fotografi ubb-kk-2127-0435

Knud Knudsen

Molla i Lofoten, Nordland.

Fjell

Fotografi ubb-kk-2127-0417

Knud Knudsen

Fra Kabelvaag mod Henningsvær, Lofoten.

Kyst, Fiskevær

Fotografi ubb-kk-2127-0445

Knud Knudsen

Parti fra Lofoten.

Fjell, Fjord, Øy

Fotografi ubb-kk-1318-2824

Knud Knudsen

Parti fra Svolvær, Lofoten

Oversiktsbilde, Bygd, Kyst, Fiskevær

Fotografi ubb-kk-2127-0436

Knud Knudsen

Lofotfjeldene fra Skjolvær- II

Del av panorama- 421- I og 423- III.

Fjell, Kyst, Øy

Fotografi ubb-kk-2127-0422

Gustav Emil Mohn

[Lofoten]

Sørvågen?

Mann, Fisker, Sydvest, Yrkesklær, Fiskevær, Oljebukse, Skrei

Fotografi ubb-gem-0508

Olaus Olsen

[Reine]

Fiskebåt, Snø, Vinter, Tradisjonelle båttyper, Jekt, Fiskevær, Nordlandsbåt

Fotografi ubb-bs-fol-01164-002

Gustav Emil Mohn

[Sildesteng]

Lofoten?

Fiskebåt, Sildefiske, Nordlandsbåt, Sildesteng

Fotografi ubb-gem-0543

Knud Knudsen

Parti af Raftsund i Lofoten.

Fjell, Sund

Fotografi ubb-kk-2127-0472

Gustav Emil Mohn

[Lofoten?]

Fjell, Naust, Fiskebåt, Holme, Nordlandsbåt

Fotografi ubb-gem-0516

Knud Knudsen

Lauksund i Raftsund

Mann, Fjell, Robåt, Nordlandsbåt, Sund

Fotografi ubb-kk-nd-0474a

Knud Knudsen

Millioner Torskehoveder, Lofoten.

Mann, Fiske og fangst, Fiskehandel, Hverdagsklær, Tønne, Torskehoder

Fotografi ubb-kk-1318-2805

Knud Knudsen

Lofotfjeldene.

Fjell, Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-2810

Gustav Emil Mohn

[Lofoten]

Vinter, Fiske, Fiskevær, Nordlandsbåt

Fotografi ubb-gem-0357

Knud Knudsen

Millioner Torskehoveder, Lofoten.

Mann, Fiske og fangst, Fiskehandel, Hverdagsklær, Tønne, Torskehoder

Fotografi ubb-kk-1318-2806

Knud Knudsen

Ulvøhavn, Raftsund

Fiskevær, Sund

Fotografi ubb-kk-2127-0475

Knud Knudsen

Parti fra Henningsvær, Lofoten .

Naust, Bygd, Fjord, Havneskur, Ku

Fotografi ubb-kk-1318-2846

Knud Knudsen

Vaagekallen fra NO, Lofoten.

Fjell

Fotografi ubb-kk-2127-0446

Knud Knudsen

Lille Molla, Lofoten.

Fjell, Kyst, Øy

Fotografi ubb-kk-2127-0427

Knud Knudsen

Parti fra Svolvær i Lofoten.

Oversiktsbilde, Kyst, Fiskevær

Fotografi ubb-kk-2127-0430

Knud Knudsen

Braksættinderne, Rastsund- II

Del av panorama- 462- I og 464- III.

Fjell, Fiskevær

Fotografi ubb-kk-2127-0463

Knud Knudsen

Milioner af Torskehoveder, Lofoten

Fiske og fangst, Tønne, Torskehoder

Fotografi ubb-kk-1622-09982

Knud Knudsen

Lofotfjeldene fra Skjølvær - I

Del av panorama - 2822- II og 2823- III

Fjell, Fjord, Øy

Fotografi ubb-kk-1318-2821

Gustav Emil Mohn

[Lossing av fisk]

Fiskevær i Lofoten?

Mann, Kaianlegg, Fiskebåt, Fisker, Havn, Sydvest, Fiskegarn, Fiskevær, Nordlandsbåt, Oljebukse

Fotografi ubb-gem-0546

Knud Knudsen

Parti fra Kabelvaag, Lofoten.

Kyst, Fiskevær

Fotografi ubb-kk-2127-0444

Gustav Emil Mohn

[Nordlandsbåter. Lofotveggen i bakgrunnen]

Fjell, Fiskebåt, Fisker, Fiske, Hav, Nordlandsbåt

Fotografi ubb-gem-0344

Gustav Emil Mohn

[Lofoten]

Tørrfisk, Fiskevær, Fiskehjell, Torsk

Fotografi ubb-gem-0382

Knud Knudsen

Vaagekallen fra NØ, Lofoten

Fjell

Fotografi ubb-kk-1318-2842

Knud Knudsen

Brettenæs, Lofoten, Nordland- I

Del av panorama- 412- II.

Oversiktsbilde, Fjell, Bygd

Fotografi ubb-kk-2127-0411

Knud Knudsen

Parti fra Raftsund.

Fjell, Sund

Fotografi ubb-kk-1318-2853

Gustav Emil Mohn

[Fisk på hjell]

Tørrfisk, Fiskevær, Fiskehjell, Skrei

Fotografi ubb-gem-0391

Knud Knudsen

Parti fra Kabelvaag, Lofoten.

Bygd, Fjord, Bleikeplass, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-1318-2838