John Bernhard Rekstad

[Fra Skaupsjølægret mot sør]

Idrett, Landskap, Mann, Friluftsliv, Vann, Telt

Fotografi ubb-jr-021-018