Atelier KK

[Interiør fra firma Wilh. Kahrs. Tøy strykes. Fire kvinner i arbeid]

1926-05-08

Interiør fra firma Wilh. Kahrs. Tøy strykes. Fire kvinner i arbeid

Kvinne, Kvinner i arbeid, Strykejern, Vaskerier, Farverier

Fotografi ubb-kk-n-266-029

Norvin Reklamefoto

[Interiør fra Wilh. Kahrs renseri]

1958-10-07

Interiør fra Wilh. Kahrs renseri

Arbeidsklær, Kvinne, Kvinner i arbeid, Kjole, Renseri

Fotografi ubb-nor-k-0013

Atelier KK

[Interiør fra firma Wilh. Kahrs.]

1926-05-08

Interiør fra firma Wilh. Kahrs. Tøy presses og renses. En kvinne og en mann i arbeid

Mann, Kvinne, Kvinner i arbeid, Vaskeri, Vaskerier, Tøyrulle, Farverier

Fotografi ubb-kk-n-266-027

Norvin Reklamefoto

[Interiør fra ekspedisjonslokale til Wilh. Kahrs renseri]

1958-10-07

Interiør fra ekspedisjonslokale til Wilh. Kahrs renseri

Kvinne, Kvinner i arbeid, Renseri, Disk, Kalender, Skrivemaskin

Fotografi ubb-nor-k-0017

Knud Knudsen

[Damsgaard Jernstøberi og Laxevaag værk]

Wilhelm Kahrs renseri skimtes i bakgrunnen

Jern- og metallvarefabrikk, Skorstein, Industribygning, Vaskeri

Fotografi ubb-kk-ncx-0474

Norvin Reklamefoto

[Interiør fra ekspedisjonslokale til Wilh. Kahrs renseri]

1958-10-07

Interiør fra ekspedisjonslokale til Wilh. Kahrs renseri

Kvinne, Kvinner i arbeid, Renseri, Kåpe, Kontor, Disk, Skrivemaskin

Fotografi ubb-nor-k-0016

Atelier KK

[Interiør fra firma Wilh. Kahrs kemisk renseri & farveri, Damsgård]

1926-05-08

Verkstedsmaskin, Vaskeri, Vaskerier, Farverier

Fotografi ubb-kk-n-266-026

Norvin Reklamefoto

Wilh. Kahrs

1958-10-09

Kvinner i arbeid på Wilh. Kahrs renseri

Arbeidsklær, Kvinne, Kvinner i arbeid, Vindu, Renseri

Fotografi ubb-nor-k-0019

Knud Knudsen

[Damsgaard Jernstøberi og Laxevaag værk]

Wilhelm Kahrs renseri skimtes i bakgrunnen

Jern- og metallvarefabrikk, Skorstein, Industribygning, Vaskeri

Fotografi ubb-kk-ncx-0473

Widerøe's Flyveselskap A/S

Huun-Laksevåg-Bergen

Huun jernstøperi

Oversiktsbilde, Lekter, Fraktefartøy, Trelasthandel, Flyfoto, Jernstøperi

Fotografi ubb-w-sh-005037

Atelier KK

[Interiør fra firma Wilh. Kahrs. Tøy renses. To menn i arbeid]

1926-05-08

Interiør fra firma Wilh. Kahrs. Tøy renses. To menn i arbeid

Mann, Vaskeri, Trebalje, Vaskerier, Farverier

Fotografi ubb-kk-n-266-028

Norvin Reklamefoto

[Kvinner i arbeid på Wilh. Kahrs renseri]

1958-10-09

Kvinner i arbeid på Wilh. Kahrs renseri

Arbeidsklær, Kvinne, Kvinner i arbeid, Vindu, Renseri

Fotografi ubb-nor-k-0018

Knud Knudsen

ubb-kk-ncx-0474

Wilhelm Kahrs renseri skimtes i bakgrunnen

Jern- og metallvarefabrikk, Skorstein, Industribygning, Vaskeri

Fotografi ubb-kk-ncx-0474

Norvin Reklamefoto

[Interiør fra ekspedisjonslokale til Wilh. Kahrs renseri]

1963-04-19

Interiør fra ekspedisjonslokale til Wilh. Kahrs renseri

Kvinne, Kvinner i arbeid, Stol, Telefon, Renseri, Disk

Fotografi ubb-nor-k-0021

Atelier KK

[Eksteriør Wilh. Kahrs kemisk renseri & farveri, Damsgård]

1926-05-08

Eksteriør Wilh. Kahrs kemisk renseri & farveri, Damsgård

Inngangsparti, Fabrikk, Telefonstolpe, Vaskeri, Vaskerier, Farverier

Fotografi ubb-kk-n-266-025