Atelier KK

Bergen 1926.

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Postkort, Gate, Gjenreising og sanering, Gatelys, Snø, Forretningsgård, Brakker, Maskinforretninger

Fotografi ubb-kk-pk-1766