Gustav Brosing

[Det Bergenske Dampskipsselskap ved Bradbenken]

Det Bergenske Dampskipsselskap ved Bradbenken

Hest, Hestedrosje, Forretningsgård, Rederi

Fotografi ubb-bros-00648

Paul Eduard Ritter

Bergen

Oversiktsbilde, Postkort, Skip, Havn, Fraktefartøy

Postkort ubb-bs-pkb-00291

Olai Schumann Olsen

[Bradbenken, Rosenkrantztårnet]

Bradbenken, Rosenkrantztårnet

Håndkjerre, Festning

Fotografi ubb-so-0059

Gustav Brosing

[Bradbenken. Det Bergenske Dampskipsselskap.]

Bradbenken. Det Bergenske Dampskipsselskap.

By- og småsteder, Kaianlegg, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Ferge, Fergekai, Forretningsgård, Fraktefartøy, Beffen

Fotografi ubb-bros-00646

Enoch Djupdræt

[Bradbenken B.D.S., Bergen]

Bradbenken B.D.S., Bergen

By- og småsteder, Bygninger, Havn

Fotografi ubb-dju-bx-0031

Atelier K. Knudsen

[Bradbenken etter eksplosjonsulykken 1944]

1944-04-20

Bradbenken etter eksplosjonsulykken 1944

Ruiner, Hitlerjeksler

Fotografi ubb-kk-n-428-026

Ukjent

Hilsen fra Bergen

Postkort med utskåret luke. Inni ligger små bilder fra Bergen.

Postkort

Fotografi ubb-bs-ok-02538a

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bradbenken. Festningskaien. Bergenhus]

1965-07-18

Bradbenken. Festningskaien. Bergenhus

Oversiktsbilde, Bank, Kaianlegg, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Festning, Dampskipsselskap, Rederi, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-154835

Enoch Djupdræt

[Bradbenken B.D.S., Bergen]

Bradbenken B.D.S., Bergen

Oversiktsbilde, Kaianlegg, Skip, Forretningsgård, Festning

Fotografi ubb-dju-bx-0032

Marcus Selmer

Bradbenken

By- og småsteder, Kaianlegg, Sjøbod, Tradisjonelle båttyper, Våg

Fotografi ubb-s-126

Atelier KK

Bergen, underoffiserskolen

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Skip, Havn

Fotografi ubb-kk-1824-4093

Atelier K. Knudsen

[Bradbenken etter eksplosjonsulykken 1944]

1944-04-20

Bradbenken etter eksplosjonsulykken 1944

Kaianlegg, Fjordabåt, Ruiner

Fotografi ubb-kk-n-428-039

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bradbenken

1950-07-04

Her ved Bradbenken ligger det nye nattruteskipet (Bergen-Stavanger-Bergen) "Sandnes" ved kai. Levert fire mnd. tidligere. Kilde: Ove Walle

Oversiktsbilde, Havn, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-022797

Ukjent

Bergen Eksplosjonsdagen 20 apr. 1944

1944-04-20

Ødeleggelser etter eksplosjonsulykken.

Husruin, Skipsvrak

Fotografi ubb-ohk-012-015

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Fetningskaien. Bradbenken]

1969-10-02

Fetningskaien. Bradbenken

Oversiktsbilde, Kaianlegg, Festning, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-203082

Gustav Brosing

[Bradbenken. Det Bergenske Dampskipsselskap og Orion Hotel]

Bradbenken. Det Bergenske Dampskipsselskap og Orion Hotel

By- og småsteder, Kaianlegg, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Fergekai, Forretningsgård, Buss, Beffen

Fotografi ubb-bros-00650

Leif M. Endresen

[D/S Rogalands forlis ved Bradbenken.]

1944-04-20

D/S Rogalands forlis ved Bradbenken.

Skipsvrak

Fotografi ubb-ohk-003-065

Gustav Brosing

Bradbenken. Det Nordenfjeldske A/S

Forretningsgård, Rederi

Fotografi ubb-bros-01227

Atelier KK

[Kong Haakon VII ombord på "Prins Olav"]

Skip, Konge, Livbåt

Fotografi ubb-kk-n-415-138

Atelier KK

[Gatefeier og renovasjonsvogn]

Brostein, Kost, Offentlige kontorer, Renovasjonsvogn

Fotografi ubb-kk-n-395-016

Ukjent

[Fra eksplosjonsulykken 1944]

1944-04-20

Fra eksplosjonsulykken 1944

Ruiner

Fotografi ubb-bs-ok-16401

Olaf Andreas Svanøe

Bergen fra Walkendorfstaarn

By- og småsteder, Kaianlegg, Skip, Dampskip, Havn

Fotografi ubb-bs-q-00091-002

Atelier KK

[Kong Haakon VII på landgangen til "Prins Olav"]

Skip, Konge, Landgang

Fotografi ubb-kk-n-415-142

Atelier KK

ubb-kk-n-289-029

Et stort lerret eller papirstykke med Bergensmotiv. Bradbenken mot Rosenkrantztårnet

Tegning

Fotografi ubb-kk-n-289-029

Enoch Djupdræt

[Bradbenken B.D.S., Bergen]

Bradbenken B.D.S., Bergen

Kaianlegg, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Fergekai, Forretningsgård, Fartøy

Fotografi ubb-dju-bx-0035

Gustav Brosing

[D.B.S. v/ Bradbenken]

1958-06-26

D.B.S. v/ Bradbenken

Hest, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Trille

Fotografi ubb-bros-03616

Gustav Brosing

[Bradbenken. Det Bergenske Dampskipsselskap og Orion hotel]

Bradbenken. Det Bergenske Dampskipsselskap og Orion hotel

By- og småsteder, Kaianlegg, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Fergekai, Forretningsgård, Beffen

Fotografi ubb-bros-00649

Olaf Andreas Svanøe

Parti af Bergen

Havnen i Bergen

By- og småsteder, Kaianlegg, Skip, Dampskip, Havn

Fotografi ubb-bs-q-00972

Olaf Andreas Svanøe

[Det Bergenske Dampskipsselskap sitt hus ved Bradsbenken]

Det Bergenske Dampskipsselskap sitt hus ved Bradsbenken

By- og småsteder, Hest, Hestekjerre, Ferge, Kiosk, Dampskipsselskap

Fotografi ubb-bros-00645

Widerøe's Flyveselskap A/S

ubb-w-f-080472

1962-07-18

BDS, Bradbenken. I Bradbenkshopen ligger kystruteskipet "Rogaland", på langsiden BDS slepeebåten "Kronos" og på sin faste plass på Bradbenken ligger "Sandnes"

Oversiktsbilde, Bank, Kaianlegg, Dampskipsselskap, Rederi, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-080472

ubb-ohk-016-071

1944-04-20

Ødeleggelser etter eksplosjonsulykken. Nordenfjeldskes bygg i bakgrunnen.

Husruin

Fotografi ubb-ohk-016-071

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Festningskaien]

1967-06-12

Festningskaien

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-176848

[Skadene på bygningen til B.D.S. "Rogaland" til venstre.]

1944-04-20

Skadene på bygningen til B.D.S. "Rogaland" til venstre.

Brann, Fjordabåt, Skipsvrak

Fotografi ubb-ohk-021-072

Marcus Selmer

[Vågen(Bradbenken) sett fra Rosenkrantztårnet, 1880-årene]

Vågen(Bradbenken) sett fra Rosenkrantztårnet, 1880-årene

Oversiktsbilde, Kaianlegg, Dampskip, Tradisjonelle båttyper, Fraktefartøy

Fotografi ubb-s-090

Ukjent

[Bradbenken]

Bradbenken

Kaianlegg, Skip, Havn, Passasjerskip

Fotografi ubb-bros-03152

Enoch Djupdræt

[Bradbenken, Bergen.]

Bradbenken, Bergen.

Kaianlegg, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Fergekai, Forretningsgård, Fartøy

Fotografi ubb-dju-bx-0036

Ukjent

Hilsen fra Bergen

Postkort med utskåret luke. Inni ligger små bilder fra Bergen.

Postkort

Fotografi ubb-bs-ok-02538b

Marcus Selmer

Bradbenken sett fra Rosenkrantztårnet

Oversiktsbilde, By- og småsteder

Fotografi ubb-s-123-002

Knud Knudsen

Vaagen i Bergen

By- og småsteder, Kaianlegg, Gatelys, Dampskip, Robåt, Havnebod, Fraktefartøy

Fotografi ubb-kk-2127-0162

Atelier KK

[Kong Haakon VII ombord på "Prins Olav"]

Skip, Konge, Kaptein, Kongeskip

Fotografi ubb-kk-n-415-137

Atelier KK

Bergen fra havnen

"Fram" på vei fra Trondhjem til Fram-museet i Oslo etter restaurering.

Sjøbod, Skip, Havn, Fjordabåt, Polarskute

Fotografi ubb-kk-1824-4103

Atelier KK

[Malerier av Nils Krantz; det største med hovedmotiv fra Bradbenken]

1926-10-29

Malerier av Nils Krantz; det største med hovedmotiv fra Bradbenken

Havn, Maleri, Festning

Fotografi ubb-kk-n-290-014

Knud Knudsen

Parti af Bergen fra Valkendorfs Taarn.

By- og småsteder, Kaianlegg, Havnebod, Brostein, Damplokomotiv

Fotografi ubb-kk-1318-2664

Ukjent

[Bradbenken]

Bradbenken

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Kaianlegg, Havn

Fotografi ubb-bros-00667

Atelier K. Knudsen

[Bradbenken etter eksplosjonsulykken 1944]

1944-04-20

Bradbenken etter eksplosjonsulykken 1944

Ruiner

Fotografi ubb-kk-n-428-009

[Foran B.D.S. etter eksplosjonen.]

1944-04-20

Foran B.D.S. etter eksplosjonen.

Bil, Skipsvrak

Fotografi ubb-ohk-020-040

Gustav Brosing

[Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab A/S]

Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab A/S. Bygget er tegenet av arkitekt Eystein Michalsen.

Personbil, Dampskipsselskap

Fotografi ubb-bros-01408

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Fetningskaien. Bradbenken]

1963-09-19

Fetningskaien. Bradbenken

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-129866

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bradbenken. Dreggen]

1964-08-11

Bradbenken. Dreggen

Oversiktsbilde, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Allmenning, Festning, Dampskipsselskap, Rederi, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-143614

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bergen sentrum]

1961-08-19

Bergen sentrum

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-139462

Marcus Selmer; Atelier KK

[Parti fra Bergen]

Parti fra Bergen

Oversiktsbilde, Havn

Fotografi ubb-kk-n-152-005

Atelier KK

Bergen.

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Postkort, Kaianlegg

Fotografi ubb-kk-pk-2409

Enoch Djupdræt

[Bergen havn/Festningskaien]

1950-tallet?

Kaianlegg, Skip, Kran, Heisekran, Bensinstasjon, Telefonboks

Fotografi ubb-dju-bx-0577

Atelier KK

[Parti fra Bradbenken med Rosenkrantztårnet ca. 1921]

Hest, Hestekjerre, Dampskip, Havn, Robåt, Arbeider, Tønne, Kran, Festning, Havneskur

Fotografi ubb-kk-n-228-001

Ukjent

[Bradbenken]

Bradbenken

By- og småsteder, Skip, Dampskip, Havn

Fotografi ubb-bs-ok-11951

Knud Knudsen

Vaagen i Bergen

By- og småsteder, Kaianlegg, Gatelys, Dampskip, Robåt, Havnebod, Tobakkhandel, Fraktefartøy

Fotografi ubb-kk-2127-0161

Atelier KK

Bergen.

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Postkort, Kaianlegg, Dampskip, Forretningsgård, Dampskipsekspedisjon

Fotografi ubb-kk-pk-2421

Bergen, seet fra Walkendorffs Taarn

By- og småsteder, Kaianlegg, Skip, Havn

Grafikk ubb-bs-q-00091

Leif M. Endresen

[Kaiene utenfor Nordenfjeldske.]

1944-04-20

Kaiene utenfor Nordenfjeldske.

Kaianlegg, Lagerskur

Fotografi ubb-ohk-003-071

Ukjent

Bergen Eksplosjonsdagen 20 apr. 1944

1944-04-20

B.D.S. og Havnevesenets bygning

Husruin, Skipsvrak

Fotografi ubb-ohk-012-019

Atelier KK

Bergen. B.D.S.

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Skip, Havn

Fotografi ubb-kk-1824-4094

Atelier KK

ubb-kk-n-289-027

Et stort lerret eller papirstykke med påtegnet Bergensmotiv. Bradbenken mot Rosenkrantztårnet ca. 1926

Tegning

Fotografi ubb-kk-n-289-027

Rolf Norvin

[B.D.S. og Nordenfjeldske.]

1944-04-20

B.D.S. og Nordenfjeldske.

Håndkjerre

Fotografi ubb-ohk-023-035

Ukjent

[Ruiner av BDS sitt bygg.]

1944-04-20

Ruiner av BDS sitt bygg.

Husruin, Brannruiner, Brannmann

Fotografi ubb-ohk-020-064

Ukjent

[Bradbenken etter eksplosjonsulykken.]

1944-04-20

Bradbenken etter eksplosjonsulykken.

Husruin, Skipsvrak

Fotografi ubb-ohk-019-036

Gustav Brosing

[Bradbenken. Det Nordenfjeldske A/S]

Bradbenken. Det Nordenfjeldske A/S

Fotografi ubb-bros-01409

Atelier KK

[Kong Haakon VII ved landgangen til "Prins Olav"]

Skip, Konge, Personbil

Fotografi ubb-kk-n-415-141

Urban Rabbe

Sandbrugt - Torget

Arkitektene Urban Rabbe og Birgit Brühls prosjekt «Vannlinje~strandlinje Bergen 2000». Den 12 kilometer lange sjølinjen fra Gamle Bergen til Laksevåg er fotografert fra robåtperspektiv og bildene er ...

Panorama, Kaianlegg, Havn

Fotografi ubb-bs-ok-16972

Gustav Brosing

[Bradbenken.]

Det Bergenske Dampskipsselskap A/S, Hotel Orion og Rosenkrantztårnet, fotografert fra Strandkaien

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Tårn, Forretningsgård

Fotografi ubb-bros-00652

Ukjent

[Fra eksplosjonsulykken 1944]

1944-04-20

Fra eksplosjonsulykken 1944

Kaianlegg, Ferge, Ruiner

Fotografi ubb-bs-ok-16408

Gustav Brosing

[Bradbenken 1]

Portalinngang til Bergenhus fotografert mot Bergenske dampskipsselskap sitt bygg

Soldat, Personbil, Portal

Fotografi ubb-bros-00620

[Ødeleggelser etter eksplosjonsulykken]

1944-04-20

Ødeleggelser etter eksplosjonsulykken. Nordenfjeldskes bygg i bakgrunnen.

Husruin

Fotografi ubb-ohk-016-071

Atelier K. Knudsen

[Bradbenken, Slottsgaten etter eksplosjonsulykken]

1944-04-20

Lastebil, Ruiner

Fotografi ubb-kk-n-428-010

Marcus Selmer

Bradbenken sett fra Rosenkrantztårnet

Oversiktsbilde, By- og småsteder

Fotografi ubb-s-123

Atelier KK

[Malerier av Nils Krantz; det største med motiv fra Bradbenken]

Malerier av Nils Krantz; det største med motiv fra Bradbenken

Havn, Maleri, Festning

Fotografi ubb-kk-n-290-017

Widerøe's Flyveselskap A/S

[BDS]

1963-06-06

BDS

Oversiktsbilde, Bank, Kirke, Dampskipsselskap, Rederi, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-109217

Widerøe's Flyveselskap A/S

BDS-Bygget, Bergen

1958-09-06

Ved Bradbenken, nattskipet "Stavanger I"

Oversiktsbilde, Kaianlegg, Skip, Dampskipsselskap, Rederi, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-119840

Widerøe's Flyveselskap A/S

[BDS. Bradbenken. Festningskaien]

1963-06-06

BDS. Bradbenken. Festningskaien

Oversiktsbilde, Bank, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Festning, Dampskipsselskap, Rederi, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-109239

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Fra Nordnes mot Bradbenken og Festningskaien]

1964-08-11

Fra Nordnes mot Bradbenken og Festningskaien

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-143617

Atelier KK

[Kong Haakon VII ombord på "Prins Olav"]

Skip, Konge, Kaptein

Fotografi ubb-kk-n-415-139

Gustav Brosing

Bradbenken. Det Nordenfjeldske A/S. Dreggsalmenningen - Slottsgaten.

Personbil, Forretningsgård, Rederi

Fotografi ubb-bros-01226

Atelier K. Knudsen

[Bradbenken etter eksplosjonsulykken 1944]

1944-04-20

Bradbenken etter eksplosjonsulykken 1944

Ruiner, Hitlerjeksler

Fotografi ubb-kk-n-428-018

Atelier KK

Bergen fra havnen

"Fram" på vei fra Trondhjem til Fram-museet i Oslo etter restaurering.

Sjøbod, Skip, Havn, Fjordabåt, Polarskute

Fotografi ubb-kk-1824-4102

Gustav Brosing

[Det Bergenske Dampskipsselskap v/ Bradbenken]

Det Bergenske Dampskipsselskap v/ Bradbenken

Forretningsgård, Rederi

Fotografi ubb-bros-00647

Knud Knudsen

Parti af Bergen fra Valkendorfs Taarn.

By- og småsteder, Kaianlegg, Dampskip, Havnebod

Fotografi ubb-kk-1318-2665

Atelier K. Knudsen

[Bradbenken etter eksplosjonsulykken 1944]

1944-04-20

Bradbenken etter eksplosjonsulykken 1944

Kaianlegg, Ruiner

Fotografi ubb-kk-n-428-046

Ukjent

[Ødeleggelser etter eksplosjonsulykken]

1944-04-20

Ødeleggelser etter eksplosjonsulykken

Brannruiner, Brannmann

Fotografi ubb-ohk-020-044

[B.D.S. og "Rogaland" i hopen mellom Festningskaien og Bradbenken.]

1944-04-20

Skipsvrak

Fotografi ubb-ohk-017-016

Ingebrigt Lunde

[Bradbenken]

Bradbenken

Kaianlegg

Fotografi ubb-bros-00671

Knud Knudsen

Parti af Bergen fra Valkendorfs Taarn.

By- og småsteder, Kaianlegg, Dampskip, Havnebod

Fotografi ubb-kk-1318-2663

Atelier K. Knudsen

[Bradbenken etter eksplosjonsulykken 1944]

1944-04-20

Bradbenken etter eksplosjonsulykken 1944

Kaianlegg, Passasjerskip, Ruiner

Fotografi ubb-kk-n-428-021

Atelier KK

[Oversiktsbilde over Festningskaien]

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Kaianlegg, Havn

Fotografi ubb-kk-nssx-011

Ukjent

[Ved Bradbenken dagen etter.]

1944-04-20

Ved Bradbenken dagen etter.

Kaianlegg, Skipsvrak

Fotografi ubb-ohk-018-065

Ukjent

["Rogaland" delvis sunket etter eksplosnonen.]

1944-04-20

"Rogaland" delvis sunket etter eksplosnonen.

Fjordabåt, Skipsvrak

Fotografi ubb-ohk-007-044

ubb-w-f-009508b

1960-07-04

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Kaianlegg, Festning, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-009508b

Atelier KK

[Kong Haakon VII ombord på "Prins Olav"]

Skip, Konge, Skipsdekk

Fotografi ubb-kk-n-415-140

[Kaos ved Bradbenken etter eksplosjonen.]

1944-04-20

Kaos ved Bradbenken etter eksplosjonen. Nordenfjeldskes bygg i bakgrunnen.

Husruin

Fotografi ubb-ohk-011-041

Ralph L. Wilson

Bradbænken og B.D.S. fra Walkendorfs taarn

Oversiktsbilde, By- og småsteder

Fotografi ubb-wil-a-224

Enoch Djupdræt

[Bradbenken B.D.S., Bergen]

Bradbenken B.D.S., Bergen

Kaianlegg, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Personbil, Forretningsgård

Fotografi ubb-dju-bx-0037

Atelier K. Knudsen

[Bradbenken etter eksplosjonsulykken 1944]

1944-04-20

Bradbenken etter eksplosjonsulykken 1944

Ruiner

Fotografi ubb-kk-n-428-025