Widerøe's Flyveselskap A/S

[Eikås, Åsane]

1965-07-13

Eikås, Åsane

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-152413

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Eikås, Åsane]

1962-06-07

Eikås, Åsane

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-070709

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Eikås, Åsane]

1969-10-02

Eikås, Åsane

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-203141

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Eikås, Åsane]

1965-07-13

Eikås, Åsane

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-152390

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Eikås]

1965-07-13

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-152429

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Eikås, Åsane]

1969-10-02

Eikås, Åsane

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-203135

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Eikås, Åsane]

1965-07-13

Eikås, Åsane

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-152414

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Eikås, Åsane]

1969-10-02

Eikås, Åsane

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-203140

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Eikås, Åsane]

1965-07-13

Eikås, Åsane

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-152391

Widerøe's Flyveselskap A/S

Nyborg

1962-06-17

Langavatnet med Kyrkjkrinsen bedehus i forgrunnen. Eikås og Haukås i bakgrunnen.

Oversiktsbilde, Vann, Flyfoto, Bedehus

Fotografi ubb-w-f-070647

Widerøe's Flyveselskap A/S

Haukås

1962-06-17

Eikås med Vikaleitet. Haukås med Haukåsvatnet til venstre i bakgrunnen

Oversiktsbilde, Vann, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-070625

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Eikås, Åsane]

1962-06-07

Eikås, Åsane

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-070707