Atelier KK

[Fra Jahnebakken, med Frederikspris og Nygårdsparken i bakgrunnen]

Fra Jahnebakken, med Frederikspris og Nygårdsparken i bakgrunnen

Mann, Vei, Bolighus, Gatelys, Park, Allé

Fotografi ubb-kk-n-312-070