Samlinger knyttet til Jæren

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0788

Wilhelm Frimann Koren Christie

[Runesteen indskrift fra Thue, Jedderen]

1800-tallet, Bergen, Arkeologi, Historie, Bergens Museum, Vikingtiden, Runer

Manuskript ubb-ms-0262-f-05

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 65: [Lysestagen fra Sole paa Jedderen.]

Én av ca. 100 delvis nummererede løse blader. (Følgende nr. mangler: 31 og 55).

1800-tallet, Bergen, Bergens Museum, Urda

Manuskript ubb-ms-0235-a-062