Ukjent

[Værftets Kompani]

Oppstilling på Bosskaien. Huset i bakgrunnen er dagens TV2

Kaianlegg, Buekorps, Fane, Trelasthandel, Buekorpsgutter, Buekorpsuniform

Fotografi ubb-bs-ok-19919-006

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Nøstet]

1958-09-06

Nøstet

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Kaianlegg, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-119829

Ukjent

[Værftets Kompani]

Oppstilling på Bosskaien. Huset i bakgrunnen er dagens TV2

Kaianlegg, Buekorps, Fane, Trelasthandel, Buekorpsgutter, Buekorpsuniform

Fotografi ubb-bs-ok-19919-002

Ukjent

[Værftets Kompani, 35-års jubileum 1929]

Kompaniets eksersisplass "Bosskaien"

Folkemengde, Kaianlegg, Jubileum, Buekorps, Trelasthandel, Eksersis, Eksersisplass

Fotografi ubb-bs-ok-19919-011

Ingebrigt Lunde

Nordre Nöstekai

Kaianlegg, Pram, Heisekran

Fotografi ubb-il-0009-022a

Ukjent

[Værftets Kompani, 35-års jubileum 1929]

Kompaniets eksersisplass "Bosskaien"

Folkemengde, Kaianlegg, Jubileum, Buekorps, Trelasthandel, Eksersis, Eksersisplass

Fotografi ubb-bs-ok-19919-010

Ukjent

[Værftets Kompani, 35-års jubileum 1929]

Kompaniets eksersisplass "Bosskaien"

Folkemengde, Kaianlegg, Jubileum, Buekorps, Trelasthandel, Eksersis, Eksersisplass

Fotografi ubb-bs-ok-19919-009

Ingebrigt Lunde

Nordre Nöstekai

Kaianlegg, Pram, Anleggsarbeider, Heisekran

Fotografi ubb-il-0009-022d

Ukjent

[Værftets Kompani, 35-års jubileum 1929]

Kompaniets eksersisplass "Bosskaien"

Folkemengde, Kaianlegg, Jubileum, Buekorps, Trelasthandel, Eksersis, Eksersisplass

Fotografi ubb-bs-ok-19919-007