Atelier KK

[Strandkaien]

Strandkaien

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Hestekjøretøy, Butikk, Lastebil, Personbil, Forretningsgård, Torghandel, Melkespann

Fotografi ubb-bs-fol-01727