Norvin Reklamefoto

Roll, Trygve

Roll, Trygve & Co. A/S. Tjæreprodukter, leveranse til industri og fiskeribehov.

Tønne, Industri og Håndverk, Industriområde

Fotografi ubb-nor-r-0553

Ukjent

[Tørking av fisk på svaberg]

Skarholmen, Askøy

Fiskebåt, Fiske og fangst, Fisk, Arbeider, Klippfisk

Fotografi ubb-bs-ok-18452

Ralph L. Wilson

(Tittel på bildet er gitt av fotografen)

Skarholmen

Holme, Kyst

Fotografi ubb-wil-p-047

Norvin Reklamefoto

Roll, Trygve

Roll Trygve & Co. A/S. Tjæreprodukter, leveranser til industri og fiskeribehov

Tønne, Industri og Håndverk, Industriområde

Fotografi ubb-nor-r-0552

Ralph L. Wilson

Indseiling, Kleppestø

Skarholmen

Holme, Kyst

Fotografi ubb-wil-p-047

Norvin Reklamefoto

Roll, Trygve

Roll Trygve & Co. A/S. Tjæreprodukter, leveranser til industri og fiskeribehov.

Tønne, Industri og Håndverk, Fartøy, Industriområde

Fotografi ubb-nor-r-0551

Norvin Reklamefoto

Roll, Trygve

Roll, Trygve & Co. A/S. Tjæreprodukter, leveranse til industri og fiskeribehov.

Tønne, Skur, Industri og Håndverk, Industriområde

Fotografi ubb-nor-r-0554