Olai Schumann Olsen

Fra Bellgaarden mot Jacobsfjorden

Fiskehandel i Bellgården mot Jakobsfjorden

Mann, Gutt, Fisk, Fiskehandel, Trekasse, Trehusbebyggelse by, Havnebod, Forkle, Tønne, Sixpence, Håndkjerre, Smalgang, Yrkesklær, Herrehatt, Vekt

Fotografi ubb-so-0128

Ukjent

[Bryggen]

Ukjent år.

Kaianlegg, Arbeider, Tønne, Fraktefartøy, Vippebommer, Korn og melhandel, Melsekk, Mellager

Fotografi ubb-kk-ndx-0342

Olai Schumann Olsen

[Bryggen, Jacobsfjorden (nedre del)]

Bryggen, Jacobsfjorden (nedre del)

By- og småsteder, Hest, Hestekjerre, Trehusbebyggelse by, Tønne, Smalgang

Fotografi ubb-so-1118

Olai Schumann Olsen

[Jacobsfjorden (øvre del)]

Jacobsfjorden (øvre del)

By- og småsteder, Trehusbebyggelse by, Havnebod, Tønne, Bakgård, Havneskur, Smalgang

Fotografi ubb-so-0106

Olai Schumann Olsen

[Bryggen. Jacobsfjorden (øvre del)]

Bryggen. Jacobsfjorden (øvre del)

By- og småsteder, Trehusbebyggelse by, Havnebod, Tønne, Smalgang

Fotografi ubb-so-0116

Ukjent

[På Bryggen. Gerdt Meyers arbeidsstokk. Korn og melhandel]

Kaianlegg, Arbeider, Tønne, Vippebommer, Arbeidsklær, Korn og melhandel, Melsekk

Fotografi ubb-bs-ok-07175

Olai Schumann Olsen

Tyskebryggen

Fra Holmedalsgården og nordvestover. Før 1920.

By- og småsteder, Gate, Kaianlegg, Trehusbebyggelse by, Havnebod, Brostein, Tønne, Trikkeskinner, Vippebommer

Fotografi ubb-so-0118

Ukjent

[Bryggen]

Gerdt Meyers arbeidsstokk

Kaianlegg, Arbeider, Tønne, Fraktefartøy, Vippebommer, Korn og melhandel, Melsekk, Mellager

Fotografi ubb-kk-ndx-0342

Olai Schumann Olsen

[Jacobsfjorden (midtre del). 1945-1958]

Jacobsfjorden (midtre del). 1945-1958

By- og småsteder, Trehusbebyggelse by, Smalgang

Fotografi ubb-so-0109

Nils Busvold

[Bryggen]

Senhøsten 1939

By- og småsteder, Gutt, Sykkel, Fiskehandel, Lastebil, Tønne, Agfacolor

Fotografi ubb-bs-ok-11860-012

Olai Schumann Olsen

[Jacobsfjorden (midtre del). Før brannen i 1958.]

Jacobsfjorden (midtre del). Før brannen i 1958.

By- og småsteder, Trehusbebyggelse by, Havnebod, Håndkjerre, Tretrapp, Bakgård, Smalgang

Fotografi ubb-so-0102

Gaardsret for Jacobsfjorden og Belgaarden 1578 - 1638. (Dat Gartenrecht in den Jakobsfjorden vnndt Bellgarden). (Det tyske Kontor i Bergen vedk.).

Med optegnelser tilbake til 1529. Var innbundet i et pergamentshaandskrift av religiøst indhold, der i 1910 blev avtat og henlagt under nr. 410, 5. - Gaardsretten er avtrykt i Bergens Museums aarbok 1894 - 95 ...

Kulturhistorie, Juridisk literatur, Bergen vedk, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Lover, Tyske kontor i Bergen vedk., Handel vedk., Gartenrecht in den Jakobsfjorden & Bellgarden, Gaardsret for Jocobsfjorden og Belgaarden

Manuskript ubb-ms-0213

Nils Busvold

[Bryggen]

Senhøsten 1939

By- og småsteder, Kaianlegg, Trekasse, Arbeider, Lastebil, Klokke/ur, Havneskur, Oselver, Agfacolor

Fotografi ubb-bs-ok-11860-007

Olai Schumann Olsen

[Jacobsfjorden (midtre del).]

Jacobsfjorden (midtre del).

By- og småsteder, Trehusbebyggelse by, Katt, Håndkjerre

Fotografi ubb-so-0113

Olai Schumann Olsen

[Bryggen]

Bryggen

By- og småsteder, Hestekjerre, Gate, Jente, Gatelys, Trehusbebyggelse by, Brostein, Forretningsgård, Trikkeskinner

Fotografi ubb-so-0089