Gustav Brosing

[Dokkeskjærskaien]

1958-08-23

Dokkeskjærskaien

Kaianlegg, Marineoffiser, Offiser, Marineuniform

Fotografi ubb-bros-01083

Atelier KK

[Dokkeskjærskaien].

1971-06-29

Kaianlegg, Lastebil, Heisekran

Fotografi ubb-kk-n-490-101

Atelier KK

[Dokkeskjærskaien].

1971-06-29

Mann, Kaianlegg, Lastebil

Fotografi ubb-kk-n-490-108

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Møhlenpris]

1964-08-11

Oversiktsbilde, Kaianlegg, Bro, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-143616

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen - Dokkeskjærskaien

Oversiktsbilde, Kaianlegg, Båtforening, Gassverk, Gasstank, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-005017

Gustav Brosing

[Dokkeskjærskaien]

1958-08-23

Dokkeskjærskaien

Ubåt, Kaianlegg, Båtfeste, Marinegast, Marineoffiser, Offiser, Marineuniform, Leider

Fotografi ubb-bros-01084

Gustav Brosing

Undervannsbåt ved Dokkekaien

1958-08-23

Ubåt, Kaianlegg, Kran, Marinegast, Marineoffiser, Marineuniform

Fotografi ubb-bros-04614

Olai Schumann Olsen

["Nevasa" . Dokkeskjærskaien]

By- og småsteder, Kaianlegg, Skip, Fraktefartøy, Lastebil, Arbeider, Jekt, Trelast

Fotografi ubb-so-0565

Norvin Reklamefoto

Norsk Cement- & Skiferindustri A/S

1970-09-19

Kaianlegg, Skip, Havn, Jernbaneskinner, Havnelager

Fotografi ubb-nor-n-0731

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Møhlenpris]

1962-07-18

Møhlenpris

Oversiktsbilde, Kaianlegg, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-080462

Gustav Brosing

En mottakelse på Dokkeskjærskaien

1958-08-23

Ubåt, Kaianlegg, Brostein, Kran, Marinegast, Marineoffiser, Offiser, Marineuniform

Fotografi ubb-bros-01085

Gustav Brosing

[Ubåt 578. Dokkeskjærskaien]

1958-08-23

Ubåt 578. Dokkeskjærskaien

Ubåt, Kaianlegg, Båtfeste, Marinegast, Leider

Fotografi ubb-bros-01088

Atelier KK

[Fra Dokkeskjærskaien]

1955-04-28

Kaianlegg, Fraktefartøy, Kiosk, Havneskur, Heisekran, Havnelager

Fotografi ubb-kk-n-528-006

Ralph L. Wilson

[Dokkeskjæret, Damsgårdsiden. Sett fra museets nye bygning.]

Dokkeskjæret, Damsgårdsiden. Sett fra museets nye bygning.

Fotografi ubb-wil-a-206

Gustav Brosing

[Dokkeskjærskaien]

1958-08-23

Dokkeskjærskaien

Folkemengde, Kaianlegg, Havneskur, Marineoffiser, Offiser, Marineuniform

Fotografi ubb-bros-01082

Atelier KK

[Fra Dokkeskjærskaien]

1955-04-28

Kaianlegg, Fraktefartøy, Kiosk, Havneskur, Trolleybuss, Heisekran, Havnelager

Fotografi ubb-kk-n-528-007

Atelier KK

[Dokkeskjærskaien].

1971-06-29

Kaianlegg, Lastebil

Fotografi ubb-kk-n-490-106

Atelier KK

[Fra Dokkeskjærskaien]

1955-04-28

Kaianlegg, Fraktefartøy, Kiosk, Havneskur, Trolleybuss, Heisekran, Havnelager

Fotografi ubb-kk-n-528-008

Atelier KK

[Fra Dokkeskjærskaien]

1955-04-28

Kaianlegg, Fraktefartøy, Kiosk, Havneskur, Trolleybuss, Heisekran, Havnelager

Fotografi ubb-kk-n-528-005

Olai Schumann Olsen

["Atlantis" ved kai]

"Atlantis" ved kai

By- og småsteder, Kaianlegg, Robåt, Lastebil, Skøyte, Turistskip

Fotografi ubb-so-1149

Urban Rabbe

Dokkeskjærskaien øst -nord - vest

"Vannlinje - strandlinje Bergen 2000"

Panorama, Kaianlegg, Havn

Fotografi ubb-bs-ok-16979

Atelier KK

[Dokkeskjærskaien].

1971-06-29

Kaianlegg, Lastebil, Heisekran

Fotografi ubb-kk-n-490-100

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen

1958-09-06

Jekteviken

Oversiktsbilde, Kaianlegg, Skip, Kran, Gassverk, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-119834

Atelier KK

Norsk Brændselolje A/S

Her ser en også en luftputebåt ved kaien

Kaianlegg, Sixpence, Oljefat, Fartøy, Arbeidsklær, Marineuniform, Tankbil, Luftputebåt

Fotografi ubb-kk-n-488-054

Gustav Brosing

[Dokkeskjærskaien]

1958-08-23

Dokkeskjærskaien

Kaianlegg, Marineoffiser, Offiser, Marineuniform

Fotografi ubb-bros-01086

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Jekteviken]

1960-07-04

Oversiktsbilde, Kaianlegg, Skole, Gassverk, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-009513

Widerøe's Flyveselskap A/S

Muséet Bergen

1950-07-05

Havn, Kirke, Boligblokk, Museum, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-022813

Gustav Brosing

[Ubåt 578. Dokkeskjærskaien]

1958-08-23

Ubåt, Båtfeste, Marinegast, Marineoffiser, Leider

Fotografi ubb-bros-01087

Udsigt fra Dokkeveien. Bergen.

No. 769. Eneberettiget A.I.K.

Postkort, Seilskip, Fritidsbåt, Båtforening, Seilbåt, Sund

Fotografi ubb-bs-fol-01593-026-a

Atelier KK

[Dokkeskjærskaien].

1971-06-29

Kaianlegg, Lastebil

Fotografi ubb-kk-n-490-104

Atelier KK

[Dokkeskjærskaien].

1971-06-29

Mann, Kaianlegg, Tønne, Lastebil

Fotografi ubb-kk-n-490-109

Ralph L. Wilson

[Båter ved Dokkeskjærskaien. (Søndre Møhlenprisvei 5 ca 1923-1935)]

Naust, Fiskebåt, Sjø

Fotografi ubb-wil-a-295b

Gustav Brosing

Undervannsbåt Dokkekaien

1958-08-23

Ubåt, Kaianlegg, Marinegast

Fotografi ubb-bros-04615

Atelier KK

Norsk Brændselolje A/S

Tankbil på Dokkeskjærskaien

Kaianlegg, Uniform, Uniformslue, Tankbil, Luftputebåt

Fotografi ubb-kk-n-488-053

Atelier KK

Dokkekaien

1931-03-06

Fra utbyggingen av Dokkeskjærskaien

Kaianlegg, Hestekjøretøy, Snø, Robåt, Vinter

Fotografi ubb-kk-n-349-039

Atelier KK

[Dokkeskjærskaien].

1971-06-29

Kaianlegg, Lastebil

Fotografi ubb-kk-n-490-105

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Jekteviken. Havnelageret]

1962-07-18

Jekteviken. Havnelageret

Oversiktsbilde, Havnelager, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-080450

Atelier KK

[Dokkeskjærskaien].

1971-06-29

Kaianlegg, Lastebil

Fotografi ubb-kk-n-490-102

Gustav Brosing

[Undervannsbåt 23/8-1958]

1958-08-23

Ubåt, Marinegast, Marineuniform

Fotografi ubb-bros-07954

Atelier KK

[Dokkeskjærskaien].

1971-06-29

Kaianlegg, Lastebil

Fotografi ubb-kk-n-490-107

Atelier KK

Norsk Brændselolje A/S

Her ser en også en luftputebåt ved kaien

Kaianlegg, Personbil, Lastebil, Kran, Stasjonsvogn, Tankbil, Luftputebåt

Fotografi ubb-kk-n-488-055

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Puddefjorden]

1966-07-07

Puddefjorden

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-168308

Atelier KK

[Dokkeskjærskaien].

1971-06-29

Kaianlegg, Lastebil

Fotografi ubb-kk-n-490-103

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Jektviken]

1960-07-04

Jektviken

Oversiktsbilde, Kaianlegg, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-009512

Olai Schumann Olsen

["Lærdal" og Amerikabåt, Dokkesjærskaien]

"Lærdal" og Amerikabåt, Dokkesjærskaien

By- og småsteder, Kaianlegg, Fjordabåt, Fortøyningsbøye, Seilbåt, Amerikabåt, Fjord

Fotografi ubb-so-0811

Norvin Reklamefoto

Norsk Cement- & Skiferindustri A/S

1970-09-19

Kaianlegg, Skip, Havn, Jernbaneskinner, Havnelager

Fotografi ubb-nor-n-0735

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen Gassverket

1955-06-02

Dokken

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Kaianlegg, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-080705

Gustav Brosing

Undervannsbåt 23/8-1958

1958-08-23

Ubåt

Fotografi ubb-bros-07953

Atelier KK

[Dokkeskjærskaien].

1971-06-29

Kaianlegg, Tønne, Lastebil

Fotografi ubb-kk-n-490-098

Atelier KK

[Dokkeskjærskaien].

1971-06-29

Kaianlegg, Lastebil

Fotografi ubb-kk-n-490-099