Widerøe's Flyveselskap A/S

[Fyllingsdalen]

1966-07-07

Krysset er Dag Hammerskjøldsvei og Benshaugen

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-168292