Ukjent

Bergen - Den nye Vei ved Bellevue

u.å

Postkort, Vei, Fjell, Jerngjerde

Fotografi ubb-bros-00939