Samlinger knyttet til Søndmør

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0005
  • ubb-ms-0067
  • ubb-ms-0126
  • ubb-ms-0185
  • ubb-ms-0207
  • ubb-ms-0242
  • ubb-ms-0255
  • ubb-ms-0298
  • ubb-ms-0393
  • ubb-ms-0519

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser af natur-historisk Art 15: [Løfte om Lodder]

1844

Omfatter zoologiske og geologiske optegnelser. Alt paa løse blader.

Naturhistorie, Geologi, 1800-tallet, Zoologi, Norge

Manuskript ubb-ms-0200-a-15

J. Neumann: Reise-Bemærmerkinger.

En samling optegnelser av historisk-antikvarisk indhold Som: Anmærkninger paa min visitatreise 1832 i Haranger og ...

1800-tallet, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Norge, Historie, Historisk-antikvarisk innhold

Manuskript ubb-ms-0005-a

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 106: [Malede Glasruder]

1839-10-17

Én av ca. 100 delvis nummererede løse blader. (Følgende nr. mangler: 31 og 55).

1800-tallet, Bergen, Bergens Museum, Glassmaleri, Blyglassvindu

Manuskript ubb-ms-0235-a-102