Knud Knudsen

Parti fra Brønnø, Nordland.

Kaianlegg, Naust, Bygd, Fjord, Brygge, Bakeriutsalg, Kyst

Fotografi ubb-kk-1318-1560

Knud Knudsen

Parti fra Brønne, Nordland.

Gård, Bygd, Fjord, Uthus, Kyst

Fotografi ubb-kk-1318-1554

Knud Knudsen

Parti fra Brønnø, Nordland.

Gård, Naust, Fjord, Uthus, Kyst, Øy

Fotografi ubb-kk-1318-1553

Knud Knudsen

Parti fra Brønnø, Nordland.

Gård, Uthus, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-1318-1563

Knud Knudsen

Parti fra Nordland

Fjord, Robåt, Kyst, Nordlandsbåt

Fotografi ubb-kk-ns-1636

Knud Knudsen

Parti Fra Brønnø, Nordland.

Naust, Sjø, Nordlandsbåt

Fotografi ubb-kk-1318-1561

Knud Knudsen

Parti fra Brønnø, Nordland.

Landskap, Bolighus, Sjø

Fotografi ubb-kk-1318-1557

Knud Knudsen

Parti fra Nordland

Gård, Naust, Fjord, Uthus, Kyst, Øy

Fotografi ubb-kk-ns-1635

Knud Knudsen

Parti fra Brønnø, Nordland.

Naust, Fjord, Robåt, Båtstø, Kyst

Fotografi ubb-kk-1318-1562

Knud Knudsen

Parti fra Brønnø i Nordland

Bygd, Fjord, Kyst

Fotografi ubb-kk-ns-1640

Knud Knudsen

Parti fra Brønnø, Nordland.

Naust, Fjord, Jekt, Kyst, Nordlandsbåt

Fotografi ubb-kk-1318-1556

Knud Knudsen

Parti fra Brønnø i Nordland

Bygd, Kyst

Fotografi ubb-kk-ns-1641

Knud Knudsen

Parti fra Brønnø, Nordland

Fjord, Tradisjonelle båttyper, Robåt, Uthus, Færing, Kyst

Fotografi ubb-kk-1318-1555