Knud Knudsen

Fra Vik i Gudbrandsdalen

Elv, Gård, Bygd

Fotografi ubb-kk-2127-1925

Knud Knudsen

Sinclair - Støtten ved Kringen, Gudbrandsdalen

Under Kalmarkrigen ble skotske leietropper nedkjempet av en norsk bondehær ved Kringen i Oppland. Kaptein George Sinclair var en skottene som falt her.

Elv, Dal, Vei, Minnestøtte

Fotografi ubb-kk-2127-1927

Knud Knudsen

Bredevangen i Gudbrandsdalen

Elv, Dal, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Bygd, Telegrafstolpe

Fotografi ubb-kk-2127-1924