Knud Knudsen

[Laksevågneset]

Bolighus med reperbanen til Gjertsen-familie i bakgrunnen

Bolighus, Tregjerde, Reperbane

Fotografi ubb-kk-nbx-0465

Enoch Djupdræt

Laksevågnesset

Skip, Bygninger, Industriområde

Fotografi ubb-dju-p-0156

Norvin Reklamefoto

Karl S. Johannessen

1958-09-25

Flyfoto, Jern- og metallvarefabrikk, Oversiktsbilde, Industribygning, Industri og Håndverk

Fotografi ubb-nor-j-0106

Knud Knudsen

Parti fra Laksevaagsnæset ved Bergen

Landskap, Gutt, Vei, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-ns-0040

Norvin Reklamefoto

Rieber & Søn

Flyfoto, Oversiktsbilde, Kaianlegg, Fraktefartøy, Heisekran, Lagerskur

Fotografi ubb-nor-r-0441

Knud Knudsen

Parti af Laksevaagsnæset ved Bergen

Fjord, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-ns-0045

Enoch Djupdræt

Laksevågneset

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-dju-p-0154

Knud Knudsen

Parti fra Laksevaagsnæset ved Bergen

Landskap

Fotografi ubb-kk-ns-0042

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Laksevågneset]

1948-10-08

Laksevågneset

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-013815

Ukjent

Grans Skibsværft i Bergen

Fra Norsk Folkeblad nr.25. side 168/169, Dato 20.06.1868. Årgang 3

Skipsbygging - verftsindustri, Xylografi, Seilskip

Fotografi ubb-bs-ok-19901

Atelier KK

[Laksevåg]

Brygge, Bolighus, Industribygning, Fritidsbåt

Fotografi ubb-kk-n-347-034

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Laksevågneset med ubåtbunkeren]

1966-07-07

Laksevågneset med ubåtbunkeren

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-168307

Knud Knudsen

Parti fra Laksevaagsnæset ved Bergen

Kvinne, Fjord, Naust, Hverdagsklær

Fotografi ubb-kk-ns-0041