Atelier KK

Bergen

Kaianlegg, Sjøbod, Fiskebåt, Skip, Fjordabåt

Fotografi ubb-kk-1824-4126

Knud Knudsen

Bergenhus Fæstning

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Festning

Fotografi ubb-kk-1622-08654

Olai Schumann Olsen

[Festningskaien. Bilen på bildet kan ikke være eldre enn årsmodell 1935]

Festningskaien. Bilen på bildet kan ikke være eldre enn årsmodell 1935

Mann, By- og småsteder, Kaianlegg, Gatelys, Personbil, Hverdagsklær, Tønne, Sixpence, Festning

Fotografi ubb-so-0184

Olaf Martin Peder Væring

[Håkonshallen]

Håkonshallen

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger

Fotografi ubb-bs-fol-00894-002

Atelier KK

Votan

Stein Bugges oppsetning av "Votan" i Håkonshallen under festspillene i 1931

Interiør og innredning, Teater, Festspill, Kostyme, Skuespiller

Fotografi ubb-kk-n-519-026

Bergenhus med Valkendorfstaarn og Haakonshal, Norge

Festning

Fotografi ubb-bros-05324

Mittet & Co.

Bergen. Fra Bergenhus Fæstning

Festning, Kanon

Fotografi ubb-bros-00625

Atelier KK

Votan

Stein Bugges oppsetning av "Votan" i Håkonshallen under festspillene i 1931

Folkemengde, Festspill

Fotografi ubb-kk-n-519-011

Atelier KK

Bergen

Turistskipet "Stella Polaris" og motorbåt Musca i bakgrunnen. I forgrunnen motorbåtene "Kyrre", "Hebe" og Beffen.

Postkort, Kaianlegg, Havn, Motorbåt, Beffen, Festning, Turistskip

Fotografi ubb-kk-pk-2404

Olai Schumann Olsen

[Bergenhus, Håkonshalle, Rosenk]

Bergenhus, Håkonshalle, Rosenk

Kaianlegg, Fjord, Dampskip, Tradisjonelle båttyper, Festning, Melkespann, Landgang

Fotografi ubb-so-0060

Knud Knudsen

Bergen seet fra Søen

Hardangerjakt

By- og småsteder, Fjord, Hardangerjakt

Fotografi ubb-kk-1622-08620

Atelier KK

Bergen: Fæstningskaien med Haakonshallen.

By- og småsteder, Postkort, Kaianlegg, Dampskip, Havn, Lekter, Havneskur, Hall

Fotografi ubb-kk-pk-0902

Atelier KK

[Interiør. Håkonshallen, med Munthes maleri ca. 1927]

Interiør. Håkonshallen, med Munthes maleri ca. 1927

Vindu, Portal, Benk, Søyler, Veggmaleri

Fotografi ubb-kk-n-293-006

Olaf Martin Peder Væring

[Håkonshallen]

Håkonshallen

Interiør og innredning, Arkitektur og byggeskikk, Dør

Fotografi ubb-bs-fol-00894-044

Atelier KK

Votan

Stein Bugges oppsetning av "Votan" i Håkonshallen under festspillene i 1931

Interiør og innredning, Teater, Festspill, Kostyme, Skuespiller

Fotografi ubb-kk-n-519-018

Atelier KK

Bergen: Håkonshallen og Rosenkrantztårn

By- og småsteder, Postkort, Slottsbygning, Brostein

Fotografi ubb-kk-pk-3309

Olai Schumann Olsen

Bergenhus fra Stranden

Båt til v. "Irma" torpedert i nov. 1944 i Hustadvika. Båt til h. "Midnattsol" hurtigrute

By- og småsteder, Kaianlegg, Dampskip, Robåt, Lekter, Festning, Hurtigruteskip

Fotografi ubb-so-1029

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Fetningskaien. Bradbenken]

1969-10-02

Fetningskaien. Bradbenken

Oversiktsbilde, Kaianlegg, Festning, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-203082

Olaf Martin Peder Væring

[Håkonshallen]

Håkonshallen

Interiør og innredning, Arkitektur og byggeskikk, Hall, Utskjæringer

Fotografi ubb-bs-fol-00894-013

Knud Knudsen

Bergenhus Fæstning

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Trehusbebyggelse by

Fotografi ubb-kk-ns-1966

Christian Bøbak

[Håkonshallen]

Håkonshallen

Bygninger

Fotografi ubb-bs-ok-16358

Atelier K. Knudsen

[Håkonshallen etter eksplosjonsulykken 1944]

1944-04-20

Håkonshallen etter eksplosjonsulykken 1944

Festning, Ruiner

Fotografi ubb-kk-n-428-013

Knud Knudsen

S.S. Mira

Ved Festningskaien

By- og småsteder, Kaianlegg, Dampskip, Festning

Fotografi ubb-kk-1622-09292

Ukjent

["Fram" ligger ved Festningskaien]

Folkemengde, Kaianlegg, Robåt, Færing, Polarekspedisjon, Polarskute

Fotografi ubb-bs-ok-05298-004

Olai Schumann Olsen

[Bergenhus, Håkonshallen,"Tellevaag I"]

Bergenhus, Håkonshallen,"Tellevaag I"

Kaianlegg, Fjord, Tradisjonelle båttyper, Fjordabåt, Festning

Fotografi ubb-so-0065

Atelier KK

Votan

Stein Bugges oppsetning av "Votan" i Håkonshallen under festspillene i 1931

Interiør og innredning, Teater, Festspill, Kostyme, Skuespiller

Fotografi ubb-kk-n-519-003

Atelier K. Knudsen

Bergen-Walkendorfstårn og Haakonshallen.

By- og småsteder, Postkort, Kaianlegg, Dampskip, Tårn, Ferge, Beffen, Festning, Hall

Fotografi ubb-kk-pk-1664

Ukjent

[Bergenhus]

Bergenhus

By- og småsteder, Bygninger

Fotografi ubb-bs-ok-11900

Ukjent

[Håkonshallen i ruiner etter eksplosjonsulykken 20.04.1944]

1944-04-20

Håkonshallen i ruiner etter eksplosjonsulykken 20.04.1944

Bygninger, Husruin

Fotografi ubb-ohk-019-066

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen

1949-06-19

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-015324

Olai Schumann Olsen

[Bergenhus]

Bergenhus

Festning

Fotografi ubb-so-0066

Atelier KK

Votan

Stein Bugges oppsetning av "Votan" i Håkonshallen under festspillene i 1931

Gruppeportrett, Bygninger, Folkedans, Folkemusikk, Festspill

Fotografi ubb-kk-n-519-015

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen

1955-06-02

Bryggen

Oversiktsbilde, Skip, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-080730

Gustav Brosing

Skoltegrunnskaien

Etter eksplosjonen 20.04.1944. Håkonshallen uten tak i bakgrunnen.

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Kaianlegg, Skip, Kran

Fotografi ubb-bros-03579

Olaf Martin Peder Væring

[Håkonshallen]

Håkonshallen

Interiør og innredning, Arkitektur og byggeskikk, Hall

Fotografi ubb-bs-fol-00894-004

Olaf Martin Peder Væring

[Håkonshallen]

Håkonshallen

Interiør og innredning, Arkitektur og byggeskikk, Dør

Fotografi ubb-bs-fol-00894-045

Atelier KK

Bergen: Walkendorfstaarnet

By- og småsteder, Slottsbygning, Tårn, Fjordabåt

Fotografi ubb-kk-nss-007-014

Marcus Selmer

Parti af Bergen fra Fredriksberg

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Trehusbebyggelse by

Fotografi ubb-bs-fol-01762

Olaf Martin Peder Væring

[Håkonshallen]

Håkonshallen

Interiør og innredning, Arkitektur og byggeskikk, Vindu

Fotografi ubb-bs-fol-00894-035

Olaf Martin Peder Væring

[Håkonshallen]

Håkonshallen

Interiør og innredning, Arkitektur og byggeskikk, Hall

Fotografi ubb-bs-fol-00894-003

Bergenhus 7.juni 1921

1921-06-07

Mann, Hest, Hestekjerre, Brostein, Tønne, Festning, Havneskur

Fotografi ubb-bros-00634

Olaf Martin Peder Væring

[Håkonshallen]

Håkonshallen

Interiør og innredning, Arkitektur og byggeskikk, Stol, Vindu, Bord

Fotografi ubb-bs-fol-00894-034

Atelier KK

Votan

Stein Bugges oppsetning av "Votan" i Håkonshallen under festspillene i 1931

Interiør og innredning, Teater, Festspill, Kostyme, Skuespiller

Fotografi ubb-kk-n-519-045

Olaf Martin Peder Væring

[Håkonshallen]

Håkonshallen

Interiør og innredning, Arkitektur og byggeskikk, Dør

Fotografi ubb-bs-fol-00894-043

Knud Knudsen

Parti af Bergen (fra Fredriksbergs Fæstning mod Sandvigen).

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Festning

Fotografi ubb-kk-1318-0003

Atelier KK

Bergen.

By- og småsteder, Postkort, Havn, Kran

Fotografi ubb-kk-pk-1769

Atelier KK

Håkonshallen og Walkendorfstårnet

By- og småsteder, Postkort, Kaianlegg, Tårn, Festning, Hall

Fotografi ubb-kk-pk-2285

Atelier KK

Votan

Stein Bugges oppsetning av "Votan" i Håkonshallen under festspillene i 1931

Interiør og innredning, Teater, Festspill, Kostyme, Skuespiller

Fotografi ubb-kk-n-519-001

I.C. Dahl

Inbydelse til Restauration af den gamle kongehal i Bergen.

1841-12-26

Innbydelse sendt ut av I.C. Dahl i anledning innsamling av midler til restaurering av Håkonshallen. Manuskriptet inneholder både trykk og håndskrift. Dokumentet inneholder et påmeldingsskjema hvor deltakere har fylt inn navn og ønsket bidrag. Opprinnelig ...

1800-tallet, Restaurering

Manuskript ubb-ms-0539-a-11

Ukjent

Parti af Bergen, fra Hougen.

Landskap, Oversiktsbilde, Havn, Festning

Fotografi ubb-bs-fol-00503-001

Hans Nicolaysen Meyer

Bergen. Vaagen

Fjord, Slottsbygning, Tradisjonelle båttyper, Lekter, Båtfeste, Festning

Fotografi ubb-bros-05413

Birger Huun

Haakonshallen fra Klosterhaugen

Oversiktsbilde, Bolighus, Krigsskip, Kirke

Fotografi ubb-huun-0164

Atelier KK

Votan

Stein Bugges oppsetning av "Votan" i Håkonshallen under festspillene i 1931

Bygninger, Festspill

Fotografi ubb-kk-n-519-014

Olaf Martin Peder Væring

[Håkonshallen]

Håkonshallen

Interiør og innredning, Arkitektur og byggeskikk, Vindu

Fotografi ubb-bs-fol-00894-038

Atelier KK

Votan

Stein Bugges oppsetning av "Votan" i Håkonshallen under festspillene i 1931

Bygninger, Festspill

Fotografi ubb-kk-n-519-012

Atelier KK

Bergen: Håkonshallen.

Interiør og innredning, Postkort, Hall

Fotografi ubb-kk-pk-3166

Olaf Martin Peder Væring

[Håkonshallen]

Håkonshallen

Interiør og innredning, Kunst

Fotografi ubb-bs-fol-00894-020

Olaf Martin Peder Væring

[Håkonshallen]

Håkonshallen

Interiør og innredning, Arkitektur og byggeskikk, Vindu

Fotografi ubb-bs-fol-00894-040

Christian Bøbak

[Håkonshallen. (Forsvarets distriktsmusikkorps Vestlandet)]

Håkonshallen. (Forsvarets distriktsmusikkorps Vestlandet)

Slottsbygning, Festning, Divisjonsmusikkorps, Musikant

Fotografi ubb-bs-ok-16359

Knud Knudsen

[Bergenhus festning]

By- og småsteder, Seilskip, Festning

Fotografi ubb-kk-ns-0090b

Olaf Martin Peder Væring

[Håkonshallen]

Håkonshallen

Interiør og innredning, Arkitektur og byggeskikk, Vindu

Fotografi ubb-bs-fol-00894-037

Olaf Martin Peder Væring

[Håkonshallen]

Håkonshallen

Interiør og innredning, Arkitektur og byggeskikk, Maleri, Hall

Fotografi ubb-bs-fol-00894-008

Knud Knudsen

Parti af Bergen seet fra Søen

Ombyggingen av Håkonshallen

By- og småsteder, Dampskip, Festning

Fotografi ubb-kk-2127-1606

Atelier KK

Bergenhus

By- og småsteder, Postkort, Festning, Hall

Fotografi ubb-kk-pk-2540

Bergenhus

Festning

Fotografi ubb-bs-ok-11849

Atelier KK

Votan

Stein Bugges oppsetning av "Votan" i Håkonshallen under festspillene i 1931

Interiør og innredning, Teater, Festspill, Kostyme, Skuespiller

Fotografi ubb-kk-n-519-004

Olaf Martin Peder Væring

[Håkonshallen]

Håkonshallen

Interiør og innredning, Kunst

Fotografi ubb-bs-fol-00894-033

I.C. Dahl

Notat om diverse steder. I.C. Dahl, januar 1944.

1844-01-06

Nevner blant annet Kong Fran I, Fontainebleau slott og Kongshallen i Bergen.

1800-tallet, Arkitektur, Bygningsbeskrivelser

Manuskript ubb-ms-0539-a-13

I.C. Dahl

Skisse av dør til Kongehallen. I.C. Dahl, 1841.

1841-04-22

Skisse av dør til restaureringen av Håkonshallen.

1800-tallet, Arkitektur, Tegninger

Manuskript ubb-ms-0539-a-19

Atelier KK

Håkonshallen og Rosenkrantztårnet fra øst.

Postkort, Slottsbygning

Fotografi ubb-kk-pk-3417

Olaf Martin Peder Væring

[Håkonshallen]

Håkonshallen

Interiør og innredning, Arkitektur og byggeskikk, Hall

Fotografi ubb-bs-fol-00894-006

Atelier KK

Bergen: Håkonshallen

Postkort, Slottsbygning, Tårn, Trapp

Fotografi ubb-kk-pk-3164

Atelier KK

Bergen: Håkonshallen.

Interiør og innredning, Postkort, Hall

Fotografi ubb-kk-pk-3167

I.C. Dahl

Inbydelse til Restauration af den gamle kongehal i Bergen.

1841-12-26

Innbydelse sendt ut av I.C. Dahl i anledning innsamling av midler til restaurering av Håkonshallen. Manuskriptet inneholder både trykk og håndskrift. Dokumentet inneholder et påmeldingsskjema hvor deltakere har fylt inn navn og ønsket bidrag. Opprinnelig ...

1800-tallet, Restaurering

Manuskript ubb-ms-0539-a-10

Atelier KK

Håkonshallen- fra Mellemhallene.

Interiør og innredning, Postkort, Hall

Fotografi ubb-kk-pk-3416

Knud Knudsen & Co.

S. S. Mercur

By- og småsteder, Kaianlegg, Dampskip

Fotografi ubb-kk-1622-09624

Atelier K. Knudsen

[Håkonshallen etter eksplosjonsulykken 1944]

1944-04-20

Håkonshallen etter eksplosjonsulykken 1944

Brostein, Festning, Ruiner

Fotografi ubb-kk-n-428-023

Atelier KK

Bergen:Håkonshallen.

Interiør og innredning, Postkort, Vindu, Bygninger, Hall

Fotografi ubb-kk-pk-3165

Ralph L. Wilson

Bergenhus fæstning fra Tyskekirkens taarn

Oversiktsbilde, Festning

Fotografi ubb-wil-a-073

Atelier KK

Votan

Stein Bugges oppsetning av "Votan" i Håkonshallen under festspillene i 1931

Interiør og innredning, Teater, Festspill, Kostyme, Skuespiller

Fotografi ubb-kk-n-519-044

Olaf Martin Peder Væring

[Håkonshallen]

Håkonshallen

Interiør og innredning, Arkitektur og byggeskikk, Maleri

Fotografi ubb-bs-fol-00894-007

Olaf Martin Peder Væring

[Håkonshallen]

Håkonshallen

Interiør og innredning, Kunst

Fotografi ubb-bs-fol-00894-026

Mittet & Co.

Bergen - Vaagen med Bergenhus

By- og småsteder, Slottsbygning, Tårn, Havn, Ferge

Fotografi ubb-bs-ok-11867

Knud Knudsen

Bergen: Haakons Hallen

By- og småsteder, Gasslykt, Festning

Fotografi ubb-kk-1622-09844

Knud Knudsen & Co.

Bergen: Haakonshallen

By- og småsteder, Bygninger, Jerngjerde

Fotografi ubb-kk-ns-2117

Håkonshallen

Interiør. Dekorasjonene til Gerhard Munthe

Interiør og innredning, Hall

Fotografi ubb-kk-pk-5218

Atelier KK

Votan

Stein Bugges oppsetning av "Votan" i Håkonshallen under festspillene i 1931

Interiør og innredning, Teater, Festspill, Kostyme, Skuespiller

Fotografi ubb-kk-n-519-023

Atelier K. Knudsen

Håkonshallen

Interiør. Dekorasjonene til Gerhard Munthe

Interiør og innredning, Hall

Fotografi ubb-kk-pk-5217

Atelier KK

Votan

Stein Bugges oppsetning av "Votan" i Håkonshallen under festspillene i 1931

Interiør og innredning, Teater, Festspill, Kostyme, Skuespiller

Fotografi ubb-kk-n-519-041

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Fjellveien

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Vei, Kirke, Dampskip

Fotografi ubb-kk-1622-08627

Atelier KK

Håkonshallen. Hoved-portal fra 1520.

Postkort, Slottsbygning, Dør, Portal

Fotografi ubb-kk-pk-3414

Olai Schumann Olsen

[Håkonshallen]

Håkonshallen

By- og småsteder, Slottsbygning, Festning

Fotografi ubb-so-0898

Atelier KK

Bergen: Haakonshallen og Walkendorftårn

By- og småsteder, Postkort, Kaianlegg, Fiskebåt, Dampskip, Havn, Fjordabåt

Fotografi ubb-kk-pk-2159

K. Knudsen & Co.

Fæstningskaien

By- og småsteder, Postkort, Kaianlegg, Dampskip, Havnebod, Festning

Fotografi ubb-kk-pk-0679

Atelier KK

Votan

Stein Bugges oppsetning av "Votan" i Håkonshallen under festspillene i 1931

Interiør og innredning, Teater, Festspill, Kostyme, Skuespiller

Fotografi ubb-kk-n-519-034

Knud Knudsen

S.S. Mercur

Båt, Håkonshallen

By- og småsteder, Kaianlegg, Dampskip, Festning

Fotografi ubb-kk-2127-1780

Bergen. Bergenhus

Dampskip, Robåt

Fotografi ubb-bros-00628

Atelier KK

Bergen: Håkonshallen og Rosenkrantztårn.

Postkort, Tre, Tårn, Festning

Fotografi ubb-kk-pk-3306

Olaf Martin Peder Væring

[Håkonshallen]

Håkonshallen

Interiør og innredning, Kunst

Fotografi ubb-bs-fol-00894-024

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Interiør Haakonshallen]

Trolig moren og søtrene i Håkonshallen

Interiør og innredning, Arkitektur og byggeskikk

Fotografi ubb-bros-01938