Atelier KK

Bergen: Håkonshallen.

Interiør og innredning, Postkort, Hall

Fotografi ubb-kk-pk-3366

Atelier KK

[Oversiktsbilde over Festningskaien]

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Kaianlegg, Havn

Fotografi ubb-kk-nssx-011

Atelier KK

Bergen:Håkonshallen.Interiør.

Interiør og innredning, Postkort, Vindu, Slottsbygning, Trapp

Fotografi ubb-kk-pk-2920

Olaf Martin Peder Væring

[Håkonshallen]

Håkonshallen

Interiør og innredning, Kunst

Fotografi ubb-bs-fol-00894-031

Atelier KK

Bergen: Valkendorftårn og Håkonshallen

By- og småsteder, Postkort, Kaianlegg, Bygninger, Dampskip, Tårn, Havn, Festning, Hall, Turistskip

Fotografi ubb-kk-pk-1630

Bergen 1864

By- og småsteder, Skip, Havn

Fotografi ubb-bros-09023b

Knud Knudsen & Co.

Bergen: Haakonshallen

By- og småsteder, Bygninger, Jerngjerde

Fotografi ubb-kk-ns-2117

Atelier KK

Bergen: Håkonshallen. Eksteriør.

Postkort, Slottsbygning

Fotografi ubb-kk-pk-3308

Paul Eduard Ritter

Bergen Bergenhus Fæstning

Kortnummer 232

Postkort, Ferge, Lekter, Festning, Slepebåt, Fortøyningsbøye

Fotografi ubb-bros-00623

Rolf Norvin

[Utenfor Håkonshallen.]

1944-04-20

Utenfor Håkonshallen.

Festning, Skipsvrak

Fotografi ubb-ohk-021-068

Olaf Martin Peder Væring

[Håkonshallen]

Håkonshallen

Interiør og innredning, Kunst

Fotografi ubb-bs-fol-00894-033

Atelier KK

Votan

Stein Bugges oppsetning av "Votan" i Håkonshallen under festspillene i 1931

Folkemengde, Festspill

Fotografi ubb-kk-n-519-011

Olaf Martin Peder Væring

[Håkonshallen]

Håkonshallen

Interiør og innredning, Arkitektur og byggeskikk, Vindu

Fotografi ubb-bs-fol-00894-036

Christian Bøbak

[Håkonshallen]

Håkonshallen

Bygninger

Fotografi ubb-bs-ok-16358

Olaf Martin Peder Væring

[Håkonshallen]

Håkonshallen

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger

Fotografi ubb-bs-fol-00894-002

Atelier KK

Bergen: Håkonshallen.

Postkort, Slottsbygning, Tårn

Fotografi ubb-kk-pk-3168

Knud Knudsen & Co.

S. S. Mercur

By- og småsteder, Kaianlegg, Dampskip

Fotografi ubb-kk-1622-09624

Knud Knudsen

Udsigt fra Klosterhaugen (1865)

Oversiktsbilde, Slottsbygning, Festning

Fotografi ubb-kk-m-102

Knud Knudsen

S.S. Mira

Håkonshallen

By- og småsteder, Kaianlegg, Dampskip

Fotografi ubb-kk-2127-1779

Atelier K. Knudsen

[Håkonshallen etter eksplosjonsulykken 1944]

1944-04-20

Håkonshallen etter eksplosjonsulykken 1944

Brostein, Festning, Ruiner

Fotografi ubb-kk-n-428-023

Atelier KK

Votan

Stein Bugges oppsetning av "Votan" i Håkonshallen under festspillene i 1931

Interiør og innredning, Teater, Festspill, Kostyme, Skuespiller

Fotografi ubb-kk-n-519-045

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen

1955-06-02

Bryggen

Oversiktsbilde, Skip, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-080730

Knud Knudsen

Bergen: Haakons Hallen

By- og småsteder, Gasslykt, Festning

Fotografi ubb-kk-1622-09844

Leif M. Endresen

[Eksplosjonsulykken]

1944-04-20

Håkonshallen og Rosenkrantztårnet i ruiner etter eksplosjonsulykken 20.04.1944

Bygninger, Husruin, Skipsvrak

Fotografi ubb-ohk-004-034

Atelier KK

Bergen: Håkonshallen

By- og småsteder, Postkort, Kaianlegg, Dampskip, Slepebåt, Hall

Fotografi ubb-kk-pk-2284

Knud Knudsen

Parti af Bergen seet fra Søen

Ombyggingen av Håkonshallen

By- og småsteder, Dampskip, Festning

Fotografi ubb-kk-2127-1606

I.C. Dahl

Inbydelse til Restauration af den gamle kongehal i Bergen.

1841-12-26

Innbydelse sendt ut av I.C. Dahl i anledning innsamling av midler til restaurering av Håkonshallen. Manuskriptet inneholder både trykk og håndskrift. Dokumentet inneholder et påmeldingsskjema hvor deltakere har fylt inn navn og ønsket bidrag. Opprinnelig ...

1800-tallet, Restaurering

Manuskript ubb-ms-0539-a-11

Bergenhus med Valkendorfstaarn og Haakonshal, Norge

Festning

Fotografi ubb-bros-05324

Olai Schumann Olsen

[Håkonshallen]

Håkonshallen

By- og småsteder, Slottsbygning

Fotografi ubb-so-0918

Atelier KK

Votan

Stein Bugges oppsetning av "Votan" i Håkonshallen under festspillene i 1931

Interiør og innredning, Teater, Festspill, Kostyme, Skuespiller

Fotografi ubb-kk-n-519-026

Olaf Martin Peder Væring

[Håkonshallen]

Håkonshallen

Interiør og innredning, Arkitektur og byggeskikk, Vindu

Fotografi ubb-bs-fol-00894-037

Olai Schumann Olsen

[Håkonshallen, Bergenhus, Festningskaien]

Håkonshallen, Bergenhus, Festningskaien

Kaianlegg, Brostein, Steinmur, Festning

Fotografi ubb-so-0923

Olaf Martin Peder Væring

[Håkonshallen]

Håkonshallen

Interiør og innredning, Arkitektur og byggeskikk, Vindu

Fotografi ubb-bs-fol-00894-038

Atelier KK

Bergen:Håkonshallen, interiør.

Interiør og innredning, Postkort, Slottsbygning

Fotografi ubb-kk-pk-2919

Gustav Brosing

Skoltegrunnskaien

Etter eksplosjonen 20.04.1944. Håkonshallen uten tak i bakgrunnen.

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Kaianlegg, Skip, Kran

Fotografi ubb-bros-03579

Atelier KK

Votan

Stein Bugges oppsetning av "Votan" i Håkonshallen under festspillene i 1931

Interiør og innredning, Teater, Festspill, Kostyme, Skuespiller

Fotografi ubb-kk-n-519-003

Knud Knudsen

S.S. Kong Harald

Båt, Håkonshallen

By- og småsteder, Kaianlegg, Dampskip, Festning

Fotografi ubb-kk-2127-1781

Olai Schumann Olsen

[Håkonshallen]

Håkonshallen

By- og småsteder, Slottsbygning, Festning

Fotografi ubb-so-0898

Atelier KK

Bergen: Fæstningskaien med Haakonshallen.

By- og småsteder, Postkort, Kaianlegg, Dampskip, Havn, Lekter, Havneskur, Hall

Fotografi ubb-kk-pk-0902

Atelier K. Knudsen

Bergen

By- og småsteder, Postkort, Kaianlegg, Dampskip, Havn, Festning

Fotografi ubb-kk-pk-2395

Atelier KK

Votan

Stein Bugges oppsetning av "Votan" i Håkonshallen under festspillene i 1931

Interiør og innredning, Teater, Festspill, Kostyme, Skuespiller

Fotografi ubb-kk-n-519-022

Atelier KK

Bergen: Walkendorfstaarn og Haakonshallen.

By- og småsteder, Postkort, Slottsbygning, Tårn, Personbil, Tønne, Festning, Havneskur

Fotografi ubb-kk-pk-2105

K. Nyblin

[Interiør Haakonshallen]

Interiør Haakonshallen

Interiør og innredning, Tak, Hall, Peis

Fotografi ubb-bs-q-00820-002

Atelier KK

Votan

Stein Bugges oppsetning av "Votan" i Håkonshallen under festspillene i 1931

Interiør og innredning, Teater, Festspill, Kostyme, Skuespiller

Fotografi ubb-kk-n-519-020

Ukjent

ubb-ohk-021-058

1944-04-20

Til høyre lå "Voorbode". Håkonshallen, Kommandantboligen, Rosenkrantztårnet.

Husruin

Fotografi ubb-ohk-021-058

Per Adolf Thorén

Bergen seet fra Fredriksberg Fæstning

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Bolighus, Kirke, Trehusbebyggelse by, Bleikeplass

Fotografi ubb-bros-03509

Atelier K. Knudsen

[Bergenhus etter eksplosjonsulykken 1944]

1944-04-20

Bergenhus etter eksplosjonsulykken 1944

Festning, Ruiner

Fotografi ubb-kk-n-428-014

Atelier KK

Festningskaien, Bergen

By- og småsteder, Postkort, Kaianlegg, Passasjerskip, Tønne, Fraktefartøy, Fjordabåt, Havneskur

Fotografi ubb-kk-pk-5118

Atelier KK

[Bergen fra Havnen]

Bergen fra Havnen

By- og småsteder, Skip, Festning

Fotografi ubb-kk-pk-7391

Olaf Martin Peder Væring

[Håkonshallen]

Håkonshallen

Interiør og innredning, Kunst

Fotografi ubb-bs-fol-00894-030

Knud Knudsen

Bergenhus Festning.

By- og småsteder, Kaianlegg, Tradisjonelle båttyper, Dampskip, Festning

Fotografi ubb-kk-2127-0143

Atelier KK

[Parti fra Bergen. Utsikt mot Bergenhus og havnen]

Parti fra Bergen. Utsikt mot Bergenhus og havnen

Oversiktsbilde, Havn, Fraktefartøy

Fotografi ubb-kk-n-156-030

Atelier KK

[Møte for Norske Kvinners Nasjonalråd i Håkonshallen]

Møte for Norske Kvinners Nasjonalråd i Håkonshallen

Kvinne, Kvinner i arbeid, Foreninger

Fotografi ubb-kk-n-368-009

[Holbergsallmenning]

Holbergsallmenning

Dampskip, Gatehandel, Hverdagsklær, Kiosk, Damehatt, Hodetørkle

Fotografi ubb-bros-02225

Knud Knudsen

Parti af Bergen- II

Tatt fra fjellside. Del av panorama - 08681- I

Oversiktsbilde, By- og småsteder

Fotografi ubb-kk-1622-08682

ubb-bros-04987

Oversiktsbilde, Bolighus, Murhus

Fotografi ubb-bros-04987

Oppi kortforlag

Bergen. Walkendorfstaarn og Haakonshallen

Kortnummer 7

Postkort, Kaianlegg, Skip, Festning

Postkort ubb-bs-pkb-00423

Atelier KK

Votan

Stein Bugges oppsetning av "Votan" i Håkonshallen under festspillene i 1931

Gruppeportrett, Festspill

Fotografi ubb-kk-n-519-007

Atelier KK

Bergen:Håkonshallen

Postkort, Hall

Fotografi ubb-kk-pk-2502

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Fetningskaien. Bradbenken]

1969-10-02

Fetningskaien. Bradbenken

Oversiktsbilde, Kaianlegg, Festning, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-203082

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Mot Håkonshallen

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Seilskip, Festning

Fotografi ubb-kk-ns-1190

Atelier KK

Bergen: Håkonshallen

Postkort, Festning, Hall

Fotografi ubb-kk-pk-2552

Atelier KK

Håkonshallen- fra Mellemhallene.

Interiør og innredning, Postkort, Hall

Fotografi ubb-kk-pk-3416

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen

1950-07-04

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-022704

Olaf Martin Peder Væring

[Håkonshallen]

Håkonshallen

Interiør og innredning, Arkitektur og byggeskikk, Hall

Fotografi ubb-bs-fol-00894-012

[Eksplosjonsulykken 1944]

1944-04-20

Eksplosjonsulykken 1944

Ruiner

Fotografi ubb-bros-07547

I.C. Dahl

Inbydelse til Restauration af den gamle kongehal i Bergen.

1841-12-26

Innbydelse sendt ut av I.C. Dahl i anledning innsamling av midler til restaurering av Håkonshallen. Manuskriptet inneholder både trykk og håndskrift. Dokumentet inneholder et påmeldingsskjema hvor deltakere har fylt inn navn og ønsket bidrag. Opprinnelig ...

1800-tallet, Restaurering

Manuskript ubb-ms-0539-a-10

Ukjent

[Rosenkrantztårnet og Håkonshallen i ruiner etter eksplosjonsulykken 20.04.1944]

1944-04-20

Rosenkrantztårnet og Håkonshallen i ruiner etter eksplosjonsulykken 20.04.1944

Bygninger, Husruin

Fotografi ubb-ohk-018-067

K. Nyblin

[Festningskaien]

Festningskaien

Arkitektur og byggeskikk, Kaianlegg, Tønne, Sekk

Fotografi ubb-bs-q-00820-003

Olaf Martin Peder Væring

[Håkonshallen]

Håkonshallen

Interiør og innredning, Kunst

Fotografi ubb-bs-fol-00894-016

Olaf Martin Peder Væring

[Håkonshallen]

Håkonshallen

Interiør og innredning, Arkitektur og byggeskikk, Stol, Vindu, Bord

Fotografi ubb-bs-fol-00894-034

Knud Knudsen

Bergen seet fra Søen

Havnefyret på Skoltegrunnsmoloen

By- og småsteder, Fyrtårn, Fjord, Fyrlykt, Molo, Hardangerjakt

Fotografi ubb-kk-1622-08621

Leif M. Endresen

[Walckendorftårnet og kaien foran "Rogaland".]

1944-04-20

Walckendorftårnet og kaien foran "Rogaland".

Kaianlegg, Husruin, Skipsvrak

Fotografi ubb-ohk-003-069

Atelier KK

[Interiør. Håkonshallen med Munthes maleri ca. 1927]

Interiør. Håkonshallen med Munthes maleri ca. 1927

Vindu, Portal, Benk, Søyler, Bjelke, Veggmaleri

Fotografi ubb-kk-n-293-009

Atelier KK

Bergen: Håkonshallen.

Interiør og innredning, Stol, Postkort, Hall

Fotografi ubb-kk-pk-3169

Atelier KK

Bergen.Håkonshallen.Interiør.

Interiør og innredning, Postkort, Kunst, Slottsbygning

Fotografi ubb-kk-pk-2922

Knud Knudsen

S. S. Sverre Sigurdssøn

"Beffen"?

By- og småsteder, Kaianlegg, Dampskip, Ferge, Robåt

Fotografi ubb-kk-2127-1616

Atelier KK

Votan

Stein Bugges oppsetning av "Votan" i Håkonshallen under festspillene i 1931

Bygninger, Festspill

Fotografi ubb-kk-n-519-012

Olaf Martin Peder Væring

[Håkonshallen]

Håkonshallen

Interiør og innredning, Kunst

Fotografi ubb-bs-fol-00894-027

Atelier KK

Bergen: Haakonshallen og Walkendorftårn

By- og småsteder, Postkort, Kaianlegg, Fiskebåt, Dampskip, Havn, Fjordabåt

Fotografi ubb-kk-pk-2159

[Fra eksplosjonsulykken 1944]

1944-04-20

Fra eksplosjonsulykken 1944

Ruiner

Fotografi ubb-bs-ok-16410

Atelier KK

Votan

Stein Bugges oppsetning av "Votan" i Håkonshallen under festspillene i 1931

Bygninger, Festspill

Fotografi ubb-kk-n-519-013

Olaf Martin Peder Væring

[Håkonshallen]

Håkonshallen

Interiør og innredning, Arkitektur og byggeskikk, Dør

Fotografi ubb-bs-fol-00894-045

Olaf Martin Peder Væring

[Håkonshallen]

Håkonshallen

Interiør og innredning, Arkitektur og byggeskikk, Hall

Fotografi ubb-bs-fol-00894-003

Atelier KK

Bergen:Håkonshallen

Interiør og innredning, Stol, Postkort, Hall

Fotografi ubb-kk-pk-3170

Atelier KK

Votan

Stein Bugges oppsetning av "Votan" i Håkonshallen under festspillene i 1931

Bygninger, Festspill

Fotografi ubb-kk-n-519-014

Knud Knudsen

Fæstningskaien og Bergenhus Fæstning

Tatt fra Nordnes.

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Festning, Damplokomotiv

Fotografi ubb-kk-2127-0142b

Olaf Martin Peder Væring

[Håkonshallen]

Håkonshallen

Interiør og innredning, Kunst

Fotografi ubb-bs-fol-00894-019

Knud Knudsen

S.S. Mercur

Båt, Håkonshallen

By- og småsteder, Kaianlegg, Dampskip, Festning

Fotografi ubb-kk-2127-1780

Ralph L. Wilson

Haakonshallen fra Murebryggen

By- og småsteder, Kaianlegg, Tårn

Fotografi ubb-wil-a-114

Olaf Martin Peder Væring

[Håkonshallen]

Håkonshallen

Interiør og innredning, Arkitektur og byggeskikk, Hall, Utskjæringer

Fotografi ubb-bs-fol-00894-013

Olaf Martin Peder Væring

[Håkonshallen]

Håkonshallen

Interiør og innredning, Arkitektur og byggeskikk, Dør

Fotografi ubb-bs-fol-00894-043

Atelier KK

Bergen: Håkonshallen og Rosenkrantztårn

By- og småsteder, Postkort, Slottsbygning, Brostein

Fotografi ubb-kk-pk-3309

Atelier KK

Votan

Stein Bugges oppsetning av "Votan" i Håkonshallen under festspillene i 1931

Interiør og innredning, Teater, Festspill, Kostyme, Skuespiller

Fotografi ubb-kk-n-519-044

Olaf Martin Peder Væring

[Håkonshallen]

Håkonshallen

Interiør og innredning, Arkitekt, Hall

Fotografi ubb-bs-fol-00894-005

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Fjellveien

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Vei, Kirke, Dampskip

Fotografi ubb-kk-1622-08627

Atelier K. Knudsen

Håkonshallen

Interiør. Dekorasjonene til Gerhard Munthe

Interiør og innredning, Slottsbygning, Hall

Fotografi ubb-kk-pk-5217

Ukjent

[Skoltegrunnskaien. Rosenkrantztårnet og Håkonshallen]

Skoltegrunnskaien. Rosenkrantztårnet og Håkonshallen

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Kaianlegg

Fotografi ubb-kk-pk-7389

Knud Knudsen

Bergenhus Fæstning

Tatt fra Nordnes

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Festning

Fotografi ubb-kk-ns-1733

Olaf Martin Peder Væring

[Håkonshallen]

Håkonshallen

Interiør og innredning, Arkitektur og byggeskikk, Utskjæringer

Fotografi ubb-bs-fol-00894-014