Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mannsverk]

1961-05-17

Mannsverk

Oversiktsbilde, Drabantby, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-017661

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mannsverk]

1961-05-17

Mannsverk

Oversiktsbilde, Verksted, Drabantby, Flyfoto, Bussgarasje

Fotografi ubb-w-f-017663

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mannsverk. Bergen Sporveis verksted]

1970-08-24

Mannsverk. Bergen Sporveis verksted

Oversiktsbilde, Buss, Verksted, Flyfoto, Bussgarasje

Fotografi ubb-w-f-204857

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mansverk]

1961-05-17

Mansverk

Oversiktsbilde, Buss, Verksted, Drabantby, Flyfoto, Bussgarasje

Fotografi ubb-w-f-017662

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mannsverk]

1963-06-06

Mannsverk

Oversiktsbilde, Buss, Verksted, Drabantby, Flyfoto, Bussgarasje

Fotografi ubb-w-f-109170

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mannsverk]

1961-05-17

Oversiktsbilde, Verksted, Drabantby, Flyfoto, Bussgarasje

Fotografi ubb-w-f-017660

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mannsverk. Bergen Sporveis verksted]

1970-08-24

Mannsverk. Bergen Sporveis verksted

Oversiktsbilde, Buss, Verksted, Drabantby, Flyfoto, Bussgarasje

Fotografi ubb-w-f-204863