Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ytre Sandviken]

1967-06-12

Ytre Sandviken

Oversiktsbilde, Kirke, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-176851