Olai Schumann Olsen

Fra Bellgaarden mot Jacobsfjorden

Fiskehandel i Bellgården mot Jakobsfjorden

Mann, Gutt, Fisk, Fiskehandel, Trekasse, Trehusbebyggelse by, Havnebod, Forkle, Tønne, Sixpence, Håndkjerre, Smalgang, Yrkesklær, Herrehatt, Vekt

Fotografi ubb-so-0128

Norvin Reklamefoto

Hansens Sønner, Johan A/S

1963-10-14

By- og småsteder, Bygninger, Brostein, Trikkeskinner, Reisebyrå, Fiskehandler, Fiskeutstyr

Fotografi ubb-nor-h-0191

Olai Schumann Olsen

Tyskebryggen

Fra Holmedalsgården og nordvestover. Før 1920.

By- og småsteder, Gate, Kaianlegg, Trehusbebyggelse by, Havnebod, Brostein, Tønne, Trikkeskinner, Vippebommer

Fotografi ubb-so-0118

Olai Schumann Olsen

[Bellgården, Bryggen]

Bellgården, Bryggen

By- og småsteder, Trehusbebyggelse by, Havnebod, Steinhelle, Tønne, Håndkjerre, Havneskur, Smalgang

Fotografi ubb-so-0100

[Bryggen]

Bryggen

Mann, Hverdagsklær, Herrehatt, Skohandel

Fotografi ubb-bros-07315

Olai Schumann Olsen

[Bellgården, bakre del. Bellgårdens steinkjeller.]

Bellgården, bakre del. Bellgårdens steinkjeller.

By- og småsteder, Trehusbebyggelse by, Steinhelle

Fotografi ubb-so-0067

Nils Busvold

[Bryggen]

Senhøsten 1939

By- og småsteder, Gutt, Sykkel, Fiskehandel, Lastebil, Tønne, Agfacolor

Fotografi ubb-bs-ok-11860-012

Norvin Reklamefoto

Hansens Sønner, Johan A/S

1963-10-14

By- og småsteder, Bygninger, Brostein, Trikkeskinner, Reisebyrå, Fiskehandler, Fiskeutstyr

Fotografi ubb-nor-h-0193

Gaardsret for Jacobsfjorden og Belgaarden 1578 - 1638. (Dat Gartenrecht in den Jakobsfjorden vnndt Bellgarden). (Det tyske Kontor i Bergen vedk.).

Med optegnelser tilbake til 1529. Var innbundet i et pergamentshaandskrift av religiøst indhold, der i 1910 blev avtat og henlagt under nr. 410, 5. - Gaardsretten er avtrykt i Bergens Museums aarbok 1894 - 95 ...

Kulturhistorie, Juridisk literatur, Bergen vedk, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Lover, Tyske kontor i Bergen vedk., Handel vedk., Gartenrecht in den Jakobsfjorden & Bellgarden, Gaardsret for Jocobsfjorden og Belgaarden

Manuskript ubb-ms-0213

Norvin Reklamefoto

Hansens Sønner, Johan A/S

1963-10-14

By- og småsteder, Bygninger, Brostein, Trikkeskinner, Reisebyrå, Fiskehandler, Fiskeutstyr

Fotografi ubb-nor-h-0192

Olaf Andreas Svanøe

[Bryggen]

Bryggen v/Holmedalsgården. Bildet viser Holmedalsgården og Bellgården brygger med skur som ble revet i 1920

Gatelys, Brostein, Tønne, Fjordabåt, Pakkhus

Fotografi ubb-bros-00744

Norvin Reklamefoto

Hansens Sønner, Johan A/S

1963-10-14

By- og småsteder, Bygninger, Brostein, Trikkeskinner, Reisebyrå, Fiskehandler, Fiskeutstyr

Fotografi ubb-nor-h-0194

Nils Busvold

[Bryggen]

Senhøsten 1939

By- og småsteder, Kaianlegg, Trekasse, Arbeider, Lastebil, Klokke/ur, Havneskur, Oselver, Agfacolor

Fotografi ubb-bs-ok-11860-007

Olai Schumann Olsen

[Bryggen, Bellgården (bakre del)]

Bryggen, Bellgården (bakre del)

By- og småsteder, Snø, Trekasse, Trehusbebyggelse by, Smalgang

Fotografi ubb-so-1116a

Olai Schumann Olsen

[Bryggen]

Bryggen

By- og småsteder, Hestekjerre, Gate, Jente, Gatelys, Trehusbebyggelse by, Brostein, Forretningsgård, Trikkeskinner

Fotografi ubb-so-0089

Atelier KK

[Bryggen]

Mann, Gatelys, Tønne, Spaserstav/stokk, Flosshatt

Fotografi ubb-kk-ncn-0323

[Bryggen]

Bryggen

Mann, Hverdagsklær, Herrehatt, Skohandel

Fotografi ubb-bros-07315