Atelier KK

[Interiør, Edwin Andersen kjøttforretning, Store Markevei 2a]

Interiør, Edwin Andersen kjøttforretning, Store Markevei 2a

Arbeidsklær, Kvinne, Kvinner i arbeid, Kjøtthandel, Vekt, Ekspeditør, Butikkinteriør, Disk, Slagtere & pølsemakere

Fotografi ubb-kk-n-367-013

Atelier KK

[Interiør fra Edw. Andersens kjøttforretning, Markeveien 2a]

1959-08-29

Interiør fra Edw. Andersens kjøttforretning, Markeveien 2a

Mann, Kvinne, Kvinner i arbeid, Gutt, Kjøtthandel, Vekt, Ekspeditør, Butikkinteriør, Disk

Fotografi ubb-kk-n-473-008

Atelier KK

[Interiør fra Edw. Andersens kjøttforretning, Markeveien 2a]

1959-08-29

Interiør fra Edw. Andersens kjøttforretning, Markeveien 2a

Mann, Arbeidsklær, Kvinne, Kvinner i arbeid, Kjøtthandel, Vekt, Ekspeditør, Butikkinteriør, Disk

Fotografi ubb-kk-n-473-007

Atelier KK

[Edwin Andersen, kjøttforretning, Store Markevei 2a]

Edwin Andersen, kjøttforretning, Store Markevei 2a

By- og småsteder, Gate, Gjenreising og sanering, Butikk, Brostein, Kjøtthandel

Fotografi ubb-kk-n-315-022

Atelier KK

[Interiør Edwin Andersen kjøttforretning, Store Markevei 2a]

Interiør Edwin Andersen kjøttforretning, Store Markevei 2a

Arbeidsklær, Kvinne, Kvinner i arbeid, Kjøtthandel, Vekt, Ekspeditør, Butikkinteriør, Disk, Slagtere & pølsemakere

Fotografi ubb-kk-n-367-014