Atelier KK

[Parti fra Klosterhjørnet og Halvkannebakken med grøntanlegg]

Parti fra Klosterhjørnet og Halvkannebakken med grøntanlegg

Gate, Bolighus, Stakittgjerde, Murbolig, Balkong

Fotografi ubb-kk-n-242-024

Widerøe's Flyveselskap A/S

Den Nationale Scene-Bergen

Gartnergaten er oppkalt etter Niels Mohrs gartneri. Gartneriet lå på tomten der Kalmarhuset ligger i dag, Zoom inn på Kalmar-tomten

Oversiktsbilde, Teater, Park, Gartneri, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-005076

Gustav Brosing

Halvkannebakken

1958-03-31

Jente, Bolighus, Inntilvegge

Fotografi ubb-bros-00346c

Atelier KK

[Parti fra Klosterhjørnet og Halvkannebakken med grøntanlegg]

Parti fra Klosterhjørnet og Halvkannebakken med grøntanlegg

Gate, Bolighus, Kvinne, Stakittgjerde, Murbolig, Balkong

Fotografi ubb-kk-n-242-023