Widerøe's Flyveselskap A/S

Toppe

1966-06-28

Oversiktsbilde, Gård, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-166641

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Toppe]

1966-06-28

Toppe

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-166644

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Salhus?]

1966-06-28

Salhus?

Oversiktsbilde, Gård, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-166640

Widerøe's Flyveselskap A/S

Ytre Morvik_x000d_ Ytre Morvik

1963-06-06

Oversiktsbilde, Vei, Bolighus, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-109316

Widerøe's Flyveselskap A/S

Toppe

1966-06-28

Toppe med Toppe hønseri der senteret ligger i dag.

Oversiktsbilde, Flyfoto, Hønseri

Fotografi ubb-w-f-166642

Widerøe's Flyveselskap A/S

Mjølkeråen

1963-06-06

Oversiktsbilde, Gård, Bolighus, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-109310

Widerøe's Flyveselskap A/S

Slettestølen, Åsane

1961-05-16

Mjølkeråen til venstre med Laberget i forgrunnen og Toppe opp til høyre

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-018062