Knud Knudsen

III. Svartediget ved Bergen (Panorama)

Del av panorama- 08668 - I og 08669 - II

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Gård, Vann

Fotografi ubb-kk-1622-08670

Knud Knudsen

Svartediget ved Bergen -IV

Gårdene Nordbø og Nybø. Del av panorama- 918- I, 919- II og 920- III.

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Gård, Vann

Fotografi ubb-kk-2127-0921