Atelier KK

[Biskop Petter Hansson Hognestads gravferd]

1931-09-05

Folkemengde, Hest, Prest, Begravelse, Gravfølge, Likvogn

Fotografi ubb-kk-n-353-054

ubb-bs-fol-01729

Domkirkesmuget, i dag Domkirkeplassen. Huset til venstre har adresse Kong Oscarsgate 34.

Trehusbebyggelse by, Murhus

Fotografi ubb-bs-fol-01729