Widerøe's Flyveselskap A/S

[Solheimslien]

1963-06-02

Solheimslien

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-106137

W. Omstad

Bergen. Nykronborg skole

Postkort, Oversiktsbilde, Skole, Flyfoto

Fotografi ubb-bros-04692

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Solheim gravplass. Løvstakksiden]

1961-08-17

Oversiktsbilde, Gravplass, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-052976

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Solheimsviken. Løvstakksiden]

1963-06-01

Solheimsviken. Løvstakksiden

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-104959

Widerøe's Flyveselskap A/S

[løvstakksiden]

1963-06-02

løvstakksiden

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-106149

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Løvstakksiden]

1963-06-02

Løvstakksiden

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-106150

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kronstad. Danmarksplass]

1963-06-01

Kronstad. Danmarksplass

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-105029

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Solheim kirkegård]

1963-06-02

Solheim kirkegård

Oversiktsbilde, Gravplass, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-106147

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Langs Fjøsangerveien]

1963-06-02

Langs Fjøsangerveien

Oversiktsbilde, Gravplass, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-106140

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Løvstakkveien. Solheim gravplass. Løvstakksiden]

1961-08-17

Oversiktsbilde, Gravplass, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-052975

[Fjøsangerveien. Løvstakksiden]

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-086170

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Løvstakksiden. Solheim kirkegård]

1963-06-02

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-106148

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Løvstakksiden?]

1963-06-02

Løvstakksiden?

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-106151

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kronstad]

1963-06-02

Kronstad

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-106139

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Fjøsanger. Solheim kirkegård]

1963-06-02

Fjøsanger. Solheim kirkegård

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-106146