Gustav Brosing

ubb-bros-07645

Bøkkergaten i Skuteviken. Huset til høyre, Bøkkergaten 3, er nå revet. Det hvite huset til venstre er Bøkkergaten 5.

By- og småsteder, Bolighus, Trehusbebyggelse by

Fotografi ubb-bros-07645