Atelier KK

[Lager- og produksjonsbygg for Isdahl & Co]

Lager- og produksjonsbygg for Isdahl & Co

Vindu, Fiskeindustri, Arkitekt, Fiskeri-handel, Lekter, Lager, Eksportforretninger, Tranproduksjon, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-379-007