1653, 7. oktober Bergen skjøte

1653-10-07

Dorthe Jochumsdatter, enke etter skomaker Evert Iben, utsteder skjøte på en grunn ved Lille Lungegårdsvann, en av de nye starvhusgrunner, som hennes avdøde mann i sin tid solgte til skomaker Henrik Frantzen og hans hustru ...

Eiendomshandel, Skjøte, Skjøte ;, Skjøte), Salg ; (grunn), Grunn, Skomaker, Svenn, Baker, Skomakersvenn

Diplom ubb-1653-10-07

1655, 9. juni Bergenhus grunnbrev

1655-06-09

Ove Bjelke til Austrått, befalingsmann på Bergenhus, utleier på kongens vegne til Niels Basse i Bergen en av kronens grunner hvorpå der står en gammel steinkjeller. Grunnen ligger nede i avdøde Poul Iverssens gård utenfor ...

Grunn, Grunnleie, Konge ; (Danmark og Norge), Leie ; (grunn), Steinkjeller, Befalingsmann ; (Bergenhus)

Diplom ubb-1655-06-09

1630, 25. august Bergen kunngjøring ; (salg)

1630-08-25

Jacob Anderssøn, prest i Lindås prestegjeld, kunngjør at han med sin hustru Kristine Pedersdatters tilskyndelse og samtykke har solgt til Peder Gjeblessøn, sogneprest i Innvik prestegjeld og prost i Nordfjord, og hans Maren Jensdatter, en ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Sogneprest, Prost, Salg ; (jordpart)

Diplom ubb-1630-08-25

1605, 25. juli.* Bergen søknad

1605-07-25

Da gullsmedene i Bergen etter ny lov bare skulle arbeide av riksdalersølv og med kølnsk vekt, søker de nå øvrigheten om lov til å selge det sølv de har gjort ferdig før bestemmelsen kom, og ...

Gullsmed, Konge ; (Danmark og Norge), Søknad, Salg, Øvrighet, Lov, Sølv

Diplom ubb-1605-07-25

1609, 4. juli Bergen overdragelse

1609-07-04

Borgermestere og rådmenn i Bergen har overdratt til Michell Jenssøn, borgermester i samme by, en av de grunner (Dønnerengen), som var skjenket byen av kongen og som har tilhørt St. Hans og Munkelivs klostre og ...

Eiendomshandel, Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Overdragelse ; (grunn), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Rådmann ; (Bergen), Kloster, Konge ; (Danmark og Norge), Kirke, Reperbane

Diplom ubb-1609-07-04

1626, 22. mai Bergen grunnbrev

1626-05-22

Peter Brock, sogneprest til Domkirken i Bergen, kunngjør at han har utleiet til skredder Jakob Jørgenssøn og hans hustru Lisbeth Christensdatter en av domkirkens grunner i Hollenderstredet nedenfor Korskirken. Den årlige grunnleie skal betales til ...

Kunngjøring, Sogneprest, Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Skredder

Diplom ubb-1626-05-22

1648, 8. april Hordaland, Laksevåg, Gravdal grunnbrev

1648-04-08

Volchard Broderssøn, fullmektig over Munkeliv klosters og St. Hans kirkes gods og grunner, har på vegne av Christian Ulfeldt til Urup og hans far, Corfits Ulfeldt til Saltø, utleiet til Johan Windelexssøn Lampe i Bergen ...

Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Fullmektig

Diplom ubb-1648-04-08

1578, 18. april Bergen grunnbrev

1578-04-18

Borgermestere og råd i Bergen leier til Clara Thønnesdatter, borgerske i Bergen, en av St. Hans kirkegrunner på hjørnet av gaten som går opp til St. Hans Volden. Den årlige grunnleie er 1 bergergylden.

Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Råd ; (Bergen), Borgerske ; (Bergen)

Diplom ubb-1578-04-18

1618, 22. mai Bergen grunnbrev

1618-05-22

Borgermestre og rådmenn i Bergen kunngjør, at de har utleiet til Trine Jackobsdatter, enke etter Jens Thommessøn, en av byens grunner, som kongen hadde bevilget og som tidligere hadde tilhørt Munkelivs, St. Hans og Allehelgens ...

Kunngjøring, Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Råd ; (Bergen), Konge ; (Danmark og Norge), Kirke, Bevilgning ; (kongelig)

Diplom ubb-1618-05-22

1636, 28. mai Bergen grunnbrev

1636-05-28

Borgermestere og rådmenn i Bergen kunngjør, at de har utleiet til Peder Christenssøn Bang og hans hustru Inger Rasmusdatter, en av byens grunner, som ligger utenfor Nykirken og som tidligere har tilhørt Munkeliv kloster. Peder ...

Kunngjøring, Fogd, Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Rådmann ; (Bergen), Kjøp ; (grunn), Kemner

Diplom ubb-1636-05-28

1646, 8. oktober Hordaland, Os, Haugland skjøte

1646-10-08

Nils Lauritssøn på Djupvik, på egne vegne, Oluff Jetmundssøn "Boendis paa Sebø (Særvold?) udi Ouss shibred" og Anders Johanssøn i Bergen, på deres hustruers vegne, har solgt til Oluff Anderssøn Eide deres odelspart i gården ...

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Skjøte ;, Skjøte), Lagrettemann, Sorenskriver, Lensmann, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Diplom ubb-1646-10-08

1598, 11. januar Bergen brev

1598-01-11

Christoffer Knudssøn på Bjarkøy i Senja len selger, på vegne av Maren og Maritte Wildhielmsdøtre på Buvika i samme len, til Sylvester Tørressøn på Åfet i Feios skipreide i Sogn og Torsten Hågenssøn på Dyrdal ...

Eiendomshandel, Gård, Betaling, Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Rådmann ; (Bergen), Leie ; (av jord), Salg ; (leie)

Diplom ubb-1598-01-11

1634, 7. august Bergen grunnbrev

1634-08-07

Jens Ibssøn, fullmektig for ridder og kansler Christian Friis til Kragerup, som av kongen er forlenet med Munkeliv klosters og St. Hanskirkens gods og grunner, kunngjør at han på hans vegne har utleiet til Henrik ...

Kunngjøring, Grunn, Grunnleie, Leie ; (grunn), Fullmektig, Ridder, Kansler

Diplom ubb-1634-08-07

1653, 26. januar Bergen salgsbrev

1653-01-26

Skomaker Baltzer Krusse, på egne vegne, og gullsmed David Grott, på vegne av sin hustru Else Steffensdatter, har solgt til deres bror og svoger, skomakersvenn Gjert Steffenssen, deres anpart, som var en del av deres ...

Eiendomshandel, Skjøte, Skjøte ;, Skjøte), Grunn, Hus, Gullsmed, Skomaker, Svenn, Salg ; (anpart), Matrimoniuz, Skomakersvenn

Diplom ubb-1653-01-26

1647, 24. august Bergen skjøte

1647-08-24

Slakter Johan Beeck i Bergen har med sin hustru Berit Jansdatters samtykke solgt til skredder Jens Jacobssøn og hans hustru Maren Søffrensdatter en del av hans påboende grunn som ligger i Johan Bryssels smug mellom ...

Slakter, Eiendomshandel, Skjøte, Skjøte ;, Skjøte), Salg ; (grunn), Grunn, Skredder

Diplom ubb-1647-08-24

1585, 20. januar Danmark, Fredriksborg stadfesting ; (skifte)

1585-01-20

Kong Fredrik II stadfester et makeskifte mellom Anders Christenssøn, borgermester i Bergen, og Norges Krone. Anders Christenssøn overdrar sin gård Grov i Solvorn i Sogn til kronen. Skylden er 3 laups leie og 1 sognmele ...

Gård, Skifte, Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Stadfesting ; (kongelig), Leie, Makeskifte, Overdragelse, Jord, makeskifte om jord, Kverndam, Skyld, Krone

Diplom ubb-1585-01-20

1647, 20. april Sogn og Fjordane, Luster, Dale (?) salgsbrev

1647-04-20

Endre Nilssøn på Rebni i Dale prestegjeld har med sin hustru Sidsel Andersdatters og hennes mors samtykke solgt til Herman Erikssøn på Hauge og hans hustru Anne Andersdatter, odelsjorden Heltne ved Dale kirke som skylder ...

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Bygsel, Odelsjord, Salg ; (odelsjord), Gård ; (ålgård), Ålgård

Diplom ubb-1647-04-20

1581, 3. mai Bergen salgsbrev

1581-05-03

Jens Nilssen til Simling selger og skjøter til mester Adriann von Buckschott, borger i Bergen, med hustru Tholicke Henrichsdatter en odels-kålhage kalt Hustethuft, som ligger ved Henrich Piaskes stenhus i Korskirkens sogn. Betalingen er 12 ...

Eiendomshandel, Odel, Grunn, Borger ; (Bergen), Mester, Salg ; (hage), Skjøte ; (hage), Hage ; (kålhage), Kålhage

Diplom ubb-1581-05-03

1625, 21. desember Bergen grunnbrev

1625-12-21

Jacob Olssøn Morsing, prest i Domkirken, kunngjør at han har utleiet til Botoll Olssøn og hans hustru Anne Willomsdatter, en grunn som ligger ute på Stranden ovenfor gaten mellom Johan Dodts og Anders Kippers hus, ...

Kunngjøring, Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Prest, Kjøp ; (grunn), Kjøpebrev

Diplom ubb-1625-12-25

1624, 26. juni Bergen grunnbrev

1624-06-26

Anders Johannssøn, født i Bergen og nå borger i Assens på Fyn, kunngjør, at han med samtykke av sin formynder, borgermester Wilken Tormodssøn i Bergen, og sin stefar Henrik Strarup har solgt til Jokum Surbeck ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Salg ; (grunn), Grunn, Grunnleie, Eiendom, Salg ; (eiendom), Borger

Diplom ubb-1624-06-26

1635, 7. november Bergen kunngjøring

1635-11-07

Jens Ibssøn, fullmektig for ridder og kansler Christian Friis til Kragerup, som av kongen er forlenet med Munkelivs klosters og St. Hans kirkes gods og grunner i Bergen, kunngjør at han bestemmer da Willom Berentssøn ...

Kunngjøring, Grunn, Grunnleie, Klage, Fullmektig, Ødeplass, Ridder, Kansler, Eiendomstvist

Diplom ubb-1635-11-07

1647, 8. oktober Bergen grunnbrev

1647-10-08

Peder Nicolai Lem, kannik ved Domkirken i Bergen, prest og sekretær for domkapitlet, har utleiet til Maren Iversdatter, baker og enke etter Morten Allertssøn Lude, en av kapitalets grunner, som ligger ovenfor den tyske kirke ...

Grunn, Grunnleie, Prest, Leie ; (grunn), Baker, Kapitel, Kannik, Sekretær

Diplom ubb-1647-10-08

1625, 19. oktober Bergen kunngjøring ; (salg)

1625-10-19

Jørgen Jokumssøn Førmand, borger i Bergen, kunngjør at han har solgt til Henrik Been en odels-kålhagegrunn som ligger nord for Korskirken. Jens Nilssøn til Simling hadde 29. mai 1574 utleiet dette grunnstykket til Henrik Piaske, ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Hage ; (kålhage), Kålhage, Skomaker

Diplom ubb-1625-10-19

1627, 11. april Bergen skjøte

1627-04-11

Rasmus Lauritssøn, (toller og rådmann i Bergen), Ove Vogenssøn, på Magrete Søffrensdatters vegne, Jørgen Søffrenssøn, sogneprest til [Hammer], Anders Jenssøn, sogneprest til Kinsarvik og prost i Hardanger, Oluff Glad, Søffren Søffrenssøn, [...] og Laurits Søffrenssøn ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Skjøte, Skjøte ;, Skjøte), Sogneprest, Salg ; (grunn), Grunn, Prost, Rådmann ; (Bergen), Byskriver, Toller ; (Bergen), Tollskriver

Diplom ubb-1627-04-11

1575, 20. juni Bergen dom

1575-06-20

Lagmann Axel Fredriksen, borgermester Niels Lauridsen og lagrettemenn i Bergen dømmer i en sak mellom Knud Oluffsen på Fredholm (Frøholm) og Jakob på Raagesetter (Rosæter) om eiendomsretten til ytre tun i Faleide. Jakob beviste at ...

Gård, Dom, Eiendomsrett, Tun, Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Lagrettemann ; (Bergen)

Diplom ubb-1575-06-20

1653, 27. mai Bergen grunnbrev

1653-05-27

Laurits Oluffssen, borger i Bergen, har utleiet til David Hidtman Kipper en grunn ovenfor Vor Frues kirke som var hans odelsgrunn og som han hadde kjøpt av Nils Langes arvinger. Grunnleien er 1 riksort.

Odel, Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Grunnleie, Odelsgrunn, Kjøp ; (grunn)

Diplom ubb-1653-05-27

1588, 28. august Bergen privelegium

1588-08-28

Høvedsmann på Bergenhus Niels Bild, Bergens og Gulatings lagmann Poul Helgesen, og borgermesterne Lautits Hanssøn og Hans Knudsen utsteder privilegium for gullsmedene i Bergen.

Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Høvedsmann ; (Bergenhus), Gullsmed, Privilegium, Lagmann ; (Bergen og Gulating)

Diplom ubb-1588-08-28

1596, 15. september Bergen stadfesting

1596-09-15

Konfirmasjon av Bergens privilegier.

Stadfesting, Privilegium, Konfirmasjon

Diplom sab-1596-09-15

1656, 5. april Kjøbenhavn brev

1656-04-05

Brev fra Erik Krag, kongens øverste sekretær, til Ove Bjelke, lensherre på Bergenhus, i anledning hans anmodning til kongen om hans stadfestelse på Fredrik II´s forordning om Korskirkens inntekter. Han skriver at kongen antok det ...

Stadfesting, Konge ; (Danmark og Norge), Kirke, Anmodning, Forordning ; (kongelig), Lensherre ; (Bergenhus), Inntekt, Sekretær ; (kongelig), Kanselli

Diplom ubb-1656-04-05

1609, 3. november Sogn og Fjordane, Stryn, Togning vitnebrev

1609-11-03

Sorenskriver i Nordfjord Trogels Jenssøn og tre lagrettemenn: Jon Sjurdsen og Jon Clemmittsen på Bø og Clemmitt på Kircheid, bevitner en avskrift av et domsbrev, datert Bergen 20. juni 1575, om eiendomsretten til ytre tun ...

Gård, Lagrettemann, Dom, Sorenskriver, Vitnebrev, Vitne, Eiendomsrett, Tun, Avskrift, Domsbrev, Tingstue

Diplom ubb-1609-11-03

1651, 12. mars Bergen grunnbrev

1651-03-12

Henrik Goede i Bergen hra med samtykke av sin hustru Allicken Suartting solgt til kipper Hans Dinies og hans hustru Trinkse Willumsdatter en hageplass bak hans egen eiendom i Dreggen for 40 riksdaler. Den årlige ...

Skjøte, Skjøte ;, Skjøte), Grunn, Grunnleie, Salg ; (hage), Hage, Eiendom, Eiendomssalg

Diplom ubb-1651-03-12

1599, 15. oktober Bergen vitterliggjøring

1599-10-15

" Pouell Helliessenn Bergenns och Gulatings lougmannd, kiendis oc witterligt giør, adt jeg haffuer offuer lest och vdschreffuet thuennde gamble pergamentz breffuer som her med fest er och et papiers breff lydenis som her effter ...

Stadfesting, Lagmann ; (Bergen og Gulating), Vitterliggjøring

Diplom ubb-1599-10-15

1645, desember Bergen skjøte

1645-12

Peder Mogenssøn, sogneprest til Hammer prestegjeld i Nordhordaland, samt Jørgen Mogenssøn i Bergen har, på vegne av sine hustruer Kristen og Magrete Jørgensdøtre og deres søster Anne, solgt til Dirich Eckhoff og hans hustru Anne ...

Eiendomshandel, Skjøte, Skjøte ;, Skjøte), Sogneprest, Salg ; (grunn), Grunn, Steinkjeller

Diplom ubb-1645-12

1656, 16. november Bergen skjøte

1656-11-16

Laurits Olsen Sand i Bergen har med samtykke av sin hustru Maren Hansdatter solgt til Johan Bryssel og hans hustru Grete Henriksdatter Korn grunnleien av 2 grunner, en steinkjellergrunn og en sjøgrunn som ligger nede ...

Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunnleie, Leie ; (grunn), Sjøgrunn, Skjøtningsøre, Steinkjellergrunn, Leierettighet

Diplom ubb-1656-11-16

1583, 12. september Bergen grunnbrev

1583-09-12

Anders Christiernssøn, borgermester i Bergen, og Bjørn Anderssøn til Stenalt, høvedsmann på Ålborghus og ombudsmann over Munkelivs Klosters gods og grunner, leier til Jens Thomessøn en av Munkeliv Klosters grunner, som ligger i Marken sønnenfor ...

Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Kloster, Hage, Høvedsmann ; (Ålborghus), Ombudsmann

Diplom ubb-1583-09-12

1634, 14. oktober Bergen grunnbrev

1634-10-14

Jens Ibssøn, fullmektig for ridde og kansler Christian Friis til Kragerup, som av kongen er forlenet med Munkeliv klosters og St. Hans kirkes gods og grunner i Bergen, kunngjør at han på hans vegne har ...

Kunngjøring, Grunn, Hus, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Gods, Konge ; (Danmark og Norge), Fullmektig, Ridder, Kansler

Diplom ubb-1634-10-14b

1631, 5. august Bergen supplikk

1631-08-05

Supplikasjon til kongen fra Peder Anderssøn på Ytre-Eide, Stryn i Innvik prestegjeld angående en jordpart hans farfar hadde gitt som gave til sin frilledatter med sin sønns samtykke, og som nå hennes datter har overtatt. ...

Gård, Arv, Jordpart, Klage, Konge ; (Danmark og Norge), Suplikk, Gave

Diplom ubb-1631-08-05

1588. 20. august Bergen klage

1588-08-20

Gullsmedene i Bergen klager til høvedsmannen på Bergenhus Niels Bild, samt lagmann, borgermestere og råd i Bergen, over at fremmede gullsmeder trenger seg inn i Bergen og tar levebrødet fra dem. Brevet er underskrevet av ...

Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Råd ; (Bergen), Høvedsmann ; (Bergenhus), Gullsmed, Klage

Diplom ubb-1588-08-20

1624, 8. juni Bergen tillatelse

1624-06-08

Tillatelse for Thomas Sandersen å bebygge en av Munkelivs grunner liggende på Stranden.

Grunn, Tillatelse, Bygge

Diplom sab-1624-06-08

1607, 6. august Stavanger kunngjøring ; (kongelig)

1607-08-06

Kong Christian IV kunngjør, at da han har hørt at borgere i Bergen, adel, presteskap og bønder på landet blir bedradd og byens gullsmedhåndverk blir skadelidende av det dårlige sølv som innføres og selges av ...

Borger ; (Bergen), Forbud, Bonde, Gullsmed, Konge ; (Danmark og Norge), Kunngjøring ; (kongelig), Sølv, Håndverk, Salg ; (sølv), Tysker, Kjøp ; (sølv), Byttehandel ; (sølv), Handel, Lov ; (norsk), Adel, Presteskap

Diplom ubb-1607-08-06

1650, 15. november Bergen grunnbrev

1650-11-15

Borgermestere og råd i Bergen utleier og overdrar til borgermester Severin Jensen og hans hustru Giertrud Hansdatter, en av byens ødegrunner ved Lille-Sandviken. Den årlige grunnleie er 3 mark.

Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Råd ; (Bergen), Ødegrunn, Grunn ; (ødegrunn), Grunn; (ødegrunn), Leie ; (av ødegrunn), Overdragelse ; (ødegrunn)

Diplom ubb-1650-11-15

1651, 8. november Bergen grunnbrev

1651-11-08

Borgermesterer og råd i Bergen utleier og overdrar til Laurits Olsen i Lille-Sandviken og hans hustru Ågot Olsdatter, en av byens grunner som han skal bruke til blekhage. Den årlige grunnleie er en halv riksdaler.

Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Overdragelse ; (grunn), Grunn, Grunnleie, Råd ; (Bergen), Leie ; (grunn), Hage ; (blekhage)

Diplom ubb-1651-11-08

1656, 16. juni Bergen skjøte

1656-06-16

Gjert Steffenssen Krusse, skomakersvenn og borger i Bergen, har med samtykke av sine formyndere Claus Schrøder og Henrik Farvigh, skomakere, solgt til Jens Nilssen Brun og hans hustru Ellin Jonsdatter sitt hus med tilhørende grunn, ...

Eiendomshandel, Skjøte, Skjøte ;, Skjøte), Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Borger ; (Bergen), Salg ; (hus), Skomaker, Svenn, Skomakersvenn

Diplom ubb-1656-06-16b

1643, april Bergen skjøte

1643-04

Mads Skaaning, sogneprest i Volda prestegjeld på Sunnmøre, Jørgen Føllschoug, borger i Bergen, og Maren Hansdatter, enke etter Christoffer Westfalen, har solgt til Hans Pettersøn, borger og ombudsmann til Korskirken i Bergen, og hans hustru ...

Eiendomshandel, Skjøte, Skjøte ;, Skjøte), Arv, Sogneprest, Lagmann ; (Bergen), Salg ; (grunn), Grunn, Borger ; (Bergen), Ombudsmann

Diplom ubb-1643-04

1653, 3. mai Bergen samtykke

1653-05-03

Ove Bjelke til Austrått har gitt sitt samtykke til at Tøger Jenssøn skal ha de samme privilegier som hans forgjengere har tillagt sognepresten i Jostedal.

Sogneprest, Privilegium, Prest ; (sogneprest), Samtykke

Diplom ubb-1653-05-03

1650, 14. mars Bergen grunnbrev

1650-03-14

Borgermestere og råd i Bergen utleier og overdrar til møller Daniel Brun og hans hustru Margrete Hansdatter, en av byens femarks grunner ute i Store-Sandviken. Den årlige grunnleie er 4 slette mark.

Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Råd ; (Bergen), Overdragsele ; (grunn), Møller

Diplom ubb-1650-03-14

1659, 16. juni Bergen grunnbrev

1659-06-16

Borgermestere og råd i Bergen har utleiet og overdratt til borgermester Severin (Søffren) Jensen og hans hustru Giertrud Hansdatter, en av byens påbyggede grunner på Stølen samt en ødegrunn ved siden av. Den årlige grunnleien ...

Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Råd ; (Bergen), Ødegrunn

Diplom ubb-1659-06-16

1647, 17. juni Hordaland, Kvinnherrad, Eikenes klage

1647-06-17

Torben Niellsen, som sammen med sine søsken eier gården Eikenes i Mauranger i Strandebarm skipreide, klager i et brev til lagmannen i Bergen over at Laurits Torsnes, som også eier gården Bråtun, har ved en ...

Gård, Brev, Dom, Lagmann ; (Bergen), Klage, Seter, Supplikant

Diplom ubb-1647-06-17

1591, 3. februar. Sogn og Fjordane, Stryn, Togning vitterliggjøring ; (stevning)

1591-02-03

Jens Pederssøn på Vik, lensmann i Stryn skipreide i Nordfjord, og elleve lagrettemenn fra samme skipreide vitterliggjør, at Otter på Levdal kom til dem på vårtinget på Togning, og stevnet Anders Anderssøn på Ytre-Eide for ...

Gård, Lagrettemann, Dom, Lensmann, Stadfesting, Leie ; (av jord), Jord, Vitterliggjøring, Ting, Stevning

Diplom ubb-1591-02-03

[Ca. 1598?], Udatert. Bergen klage

1598

Anders Anderssøn på Ytre-Eide klager til "welbyrdige Lauritz Kruse, fromme Her Laugmandt, Borgermestere och Raadt" over at hans stemor, Anna Olsdatter, har solgt sitt setebol i Brynnestad i Olden til Jens (Pedersen) i Vik. Jens ...

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Gård, Fogd, Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Råd ; (Bergen), Klage, Setbol, Forfølgelse

Diplom ubb-1598a

1649, 8. mai Bergen skjøte

1649-05-08

Trine Hansdatter i Bergen har solgt til Laurits Christenssen og Johannes Schøppig, kirkevergerer i Korskirken, sitt hus med grunn på hjørnet av Kongensgate til klokkerbolig i kirkesognet. Da hun ikke kan skrive, har hennes to ...

Eiendomshandel, Skjøte, Skjøte ;, Skjøte), Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Salg ; (hus), Kirkeverger, Klokkerbolig

Diplom ubb-1649-05-08b

1649, 8. mai Bergen grunnbrev

1649-05-08

Rasmus Lauritssen, borgermester i Bergen og ombudsmann over Rosenkrantzernes gods Nordenfjells, har utleiet til Laurits Christenssen og Johannes Schøppig, kirkevergerer til Korskirken, til klokkerbolig i sognet en bebygget grunn på hjørnet av Kongensgate og Skredderstredet ...

Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Salg ; (grunn), Grunnleie, Ombudsmann, Leie ; (grunn), Kirkeverger, Klokkerbolig

Diplom ubb-1649-05-08a

1650, 7. januar Bergen oppmåling

1650-01-07

Seks borgerer i Bergen, oppnevnt av Rasmus Lauritssen og Søffren Jenssen, borgermestere i samme by, skulle etter Envold Ludts egen begjæring den 8. januar foreta en oppmåling av hans grunn på Markeveien like ved Kjellersmuget ...

Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Grunnbrev, Borger ; (Bergen), Byggetillatelse, Begjæring, Oppmåling

Diplom ubb-1650-01-07

1642, 21. juni Bergen målebrev

1642-06-21

Seks borgere i Bergen foretar, på befaling av rådmann Jens Jenssøn Schive, en oppmåling av borgermester Wilcken Tormodssøns gategrunn, som ligger i korskirkens sogn mellom Adelus Pedersdatters og Laurids Rønildssøns eiendommer, for å finne ut ...

Sogneprest, Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Borger ; (Bergen), Rådmann ; (Bergen), Grunn ; (gategrunn), Oppmåling, Grunstykke, Byggetilatelse

Diplom ubb-1642-06-21

1649, 12. april Bergen grunnbrev

1649-04-12

Else Pedersdatter, enke etter Arendt Nagels, har solgt til Stadz Østerrich, borger i Bergen, en av sine sjøgårder som ligger inne ved Rosenberg og som omfatter to nøst, tre sjøboder med en liten kleiv og ...

Eiendomshandel, Borger ; (Bergen), Grunnleie, Nøst, Grunn ; (ødegrunn), Grunn; (ødegrunn), Salg ; (sjøgård), Gård ; (sjøgård)

Diplom ubb-1649-04-12

1653, 16. juli Bergen grunnbrev

1653-07-16

Poul Lett, ombudsamnn over Sem og Sandvik gods som tilhører Rosenkrantzerne og Galderne, har utleiet til Adamus Junger, kirkeverge til Korskirken i Bergen, på kirkens vegne den grunn i Kongensgate hvor klokker Hans Vort nå ...

Grunn, Grunnleie, Leie ; (grunn), Klokker, Ombudsmann ; (Sem og Sandvik gods), Kirkeverge ; (Korskirken)

Diplom ubb-1653-07-16

1656, 16. juni Bergen kontrakt

1656-06-16

Ifølge kjøpekontrakt har Gjert Steffenssen Krusse i Bergen solgt til Jens Nilssen Brun sitt hus med tilhørende grunn på Markeveien i Bergen. Kjøpesummen er 260 slette daler som skal betales terminvis. 63 slette adaler av ...

Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Salg ; (hus), Kjøpekontrakt, Kontrakt ; (kjøpekontrakt), Kjøpesum

Diplom ubb-1656-06-16a

1651, 20. juni Sogn og Fjordane, Sogndal, Frimretie brev

1651-06-20

Brev fra Guri Gautesdatter til Jacob Hanssøn, Bergens og Gulatings lagmann, angående den stevning og de forfølgelser hun etter sin manns død har vært påført av Petter Petterssøn i Bergen på grunn av en eiendomstrette ...

Gård, Brev, Skog, Eiendom, Stevning, Mark, Forfølgelse, Konflikt

Diplom ubb-1651-06-20

1626, 9. mars Bergenhus stevning

1626-03-09

Knud Gyldenstjerne til Aagard, befalingsmann på Bergenhus, stevner Samuell Samuelssøn, som er bostatt i Vik i Sogn, til å møte for retten på Bergen rådstue en måned etter at denne stevningen er blitt forkynt for ...

Laug, Gullsmed, Anklage, Stevning, Befalingsmann ; (Bergenhus), Rådstue, Laugskrå

Diplom ubb-1626-03-09

1597, 17. januar Bergen kunngjøring

1597-01-17

Høvedsmann på Bergenhus, Laurits Kruse til Svenstrup, Bergens og Gulatings lagmann Poul Helliessøn, og ti rådmenn i Bergen, kunngjør at bartskjærerene i Bergen har klaget til dem over at innflyttere uten borgerskap i Bergen og ...

Kunngjøring, Høvedsmann ; (Bergenhus), Rådmann ; (Bergen), Klage, Lagmann ; (Bergen og Gulating), Laugsartikler, Borgerskap, Privilegiebrev, Bartskjærer

Diplom ubb-1597-01-17

1604, 6. november Bergen kunngjøring ; (dom)

1604-11-06

Jacob Jørgenssøn, Bergens og Gulatings lagmann, borgermestere og rådmenn kunngjør, at Jørgen Bleckmandt og Windeller Lampe, oldermenn for gullsmedene i Bergen, har stevnet for retten gullsmed Borkort Nordenholt som bruker håndverket uten noen laugsrettigheter. Han ...

Kunngjøring, Dom, Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Laug, Gullsmed, Rådmann ; (Bergen), Konge ; (Danmark og Norge), Lagmann ; (Bergen og Gulating), Stevning, Laugsrettighet, Brev ; (kongelig), Slott ; (Kjøbenhavn), Odlermann

Diplom ubb-1604-11-06

1659, 20. mai Bergen brev

1659-05-20

Gullsmedene i Bergen skriver til Niels Knag om en gullsmedsvenn ved navn Dirich som arbeider som gullsmed på Sunnmøre for embedsmenn, prester og bønder uten laugsrettigheter eller borgelige tyngsler. Det er til stor skade for ...

Laug, Gullsmed, Klage, Svenn, Borgerskap, Gesell, Embede, Laugsrettighet, Sølv, Arbeid

Diplom ubb-1659-05-20

ca. 1603 Bergen klagebrev

1603

Gullsmedene i Bergen klager i et brev til kongen over at en mann ved navn Borkort Nordenholt bruker gullsmedembedet uten laugsrettighet. Han nekter oldermennene å ta den lovbefalte prøve av det sølv han forarbeider. Gullsmedene ...

Brev, Fogd, Prest, Laug, Gullsmed, Klage, Konge ; (Danmark og Norge), Rettighet, Sølvarbeid, Oldermann

Diplom ubb-1603

1634, 14. oktober Bergen grunnbrev

1634-10-14

Jens Ibssøn, fullmektig for ridder og kansler Christian Friis til Kragerup, som av kongen er forlenet med Munkelivs klosters og St. Hans kirkes gods og grunner Nordenfjells, kunngjør at han på hans vegne har utleiet ...

Kunngjøring, Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Gods, Konge ; (Danmark og Norge), Fullmektig, Ridder, Kansler

Diplom ubb-1634-10-14a

1643, 11. februar Bergen grunnbrev

1643-02-11

Rasmus Lauritssøn, borgermester i Bergen og ombudsmann over godset etter Erik Rosenkrants nordenfjells, utsteder på Hans Hanssen Messings anmodmning nytt grunnbrev på de grunner og eiendommer som han hadde kjøpt av Garlich Lading. Den årlige ...

Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Grunn, Grunnbrev, Grunnleie, Ombudsmann, Sjøbod, Eiendom, Gategrunn, Kjøp ; (grunn), Kjøp ; (eiendom), Kjeller

Diplom ubb-1643-02-11

1644, 4. januar Bergen skjøte

1644-01-04

Rasmus Lauritssøn, borgermester i Bergen, selger og skjøter til Hans Hanssen, slottsskriver på Bergenhus, sin grunn og eiendom som ligger øverst til gaten i Smørsgården.

Eiendomshandel, Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Salg ; (grunn), Grunn, Slottskriver

Diplom ubb-1644-01-04b

1647, 4. september Bergen grunnbrev

1647-09-04

Jonas Pedersen, sogneprest til Korskirken i Bergen, har utleiet til Jesper Mognsen og hans hustru Anne Berendsdatter en av prestekallets grunner på stranden ved Claus Jacobsens gatehus og grunn. Den årlige grunnleien er 2 1/2 ...

Sogneprest, Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie

Diplom ubb-1647-09-04

1626, 2. desember Bergenhus stevning

1626-12-02

Knut Gyldenstjerne til Aagard, befalingsmann på Bergenhus, stevner sorenskriver Hans Tygessøn i Sunnhordaland og seks lagrettemenn i Os til å møte for Hans Glad, lagmann i Bergen, på førstkommende lagting på rådstuen i Bergen. Grunnen ...

Lagrettemann, Sorenskriver, Lagmann ; (Bergen), Gods, Lagting, Ting ; (lagting), Klage, Kloster, Ombudsmann, Kirke, Stevning, Befalingsmann ; (Bergenhus), Rådstue

Diplom ubb-1626-12-02

1649, 9. oktober Bergen salgsbrev

1649-10-09

Jonas Pedersen, sogneprest til Korskirken og prost over Nordhordaland, har solgt til Johan Brønighoff i Bergen og hans hustru Margrete Davidsdatter en kålhagegrunn på Øvregaten som de i Kappen hadde leiet tidligere.

Eiendomshandel, Sogneprest, Salg ; (grunn), Prost, Grunn ; (kålhagegrunn), Kålhagegrunn

Diplom ubb-1649-10-09

1658, 20. april Bergen brev

1658-04-20

Gullsmedene i Bergen skriver til øvrigheten om gullsmedsvennen Andreas N. som i vinter har tjent hos Anders Lucassøn, men som nå har fått avskjed for å reise til Holland. Istedenfor blir svennen enig med gullsmed ...

Laug, Gullsmed, Klage, Slottsherre ; (Bergen), Svenn, Borgerskap, Øvrighet, Gullsmedlaug, Laugskrå, Arbeidsavtale, Rettssak, Oberstløyntant

Diplom ubb-1658-04-20

1603, 5. april Bergen klagebrev

1603-04-05

Gullsmedene i Bergen klager i et brev til øvrigheten over gullsmedenken Maren Lampe, som i tre år etter sin manns død har latt sine geseller bruke sin manns stempel og verksted. De frykter for at ...

Gullsmed, Klage, Enke, Gesell, Øvrighet, Vilkår, Embede

Diplom ubb-1603-04-05

1623, 28. juli Bergen kunngjøring ; (salg)

1623-07-28

Albert Claussøn, skredderborger i Bergen, kunngjør at han med sin hustru Tebbeka Johansdatters samtykke har solgt til skomaker Evert Ibe hans hagegrunn som ligger på Klippen østenfor smuget ved Øvregaten. Baker Johan Levertssøn og kannestøper ...

Kunngjøring, Salg ; (grunn), Borger ; (Bergen), Skredder, Grunn ; (hagegrunn), Baker, Kannestøper

Diplom ubb-1623-07-28

1658, 19. april Bergen skjøte

1658-04-19

Herman Garman, tollforvalter Nordenfjells, toller og rådmann i Bergen samt ombudsmann over Lysekloster len, som av Gabriel Marselis, kongens residerende kommisarius i Amsterdam, hadde kjøpt Seim og Sandvik gods med underliggende gårder i Bergenhus, Stavanger ...

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Skjøte ;, Skjøte), Salg ; (gård), Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Gods, Rådmann ; (Bergen), Ombudsmann, Kjøp ; (eiendom), Kommissær ; (kongelig), Tollforvalter, Toller, Skriver ; (slottskriver)

Diplom ubb-1658-04-19

1588, 18. juni Bergen dom

1588-06-18

Iver Jonssøn på Kambestad i Ullensvang sogn anklager på et alminnelig lagting i Bergen 18. juni 1588 Poueld Amundssøn på Berge i Øystese sogn for med underfundighet å ha fratatt Byrre Erikssøn og hans hustru ...

Gård, Dom, Landskyld, Odel, Lagting, Ting ; (lagting), Klage, Leie ; (av jord), Jord, Anklage, Rettighet

Diplom ubb-1588-06-18

[1591] (Etter 1578) Bergen (?) forklaring

1591

Anders på Ytre-Eide i Stryn i Nordfjord avgir i et brev til lagmann, borgermestere, rådmenn og lagrettemenn i Bergen forklaring på hvordan hans far Anders Torgilssøn tilkom ved et kjøpsbrev i 1552 et punds leie ...

Gård, Kjøp ; (av leie), Leie ; (av gård), Brev, Arv, Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Lagrettemann ; (Bergen), Kjøpsbrev, Rådmann ; (Bergen), Forklaring

Diplom ubb-1591a

1617, 10. oktober Møre og Romsdal, Borgund forsvarsbrev

1617-10-10

To gullsmeder, Tønnis Henricksen og Jasper Peppelbom, forsvarer seg i et brev til slotsherren, Knut Urne og øvrigheten da de av gullsmedene i Bergen var stevnet til å møte på Bergen rådhus fordi de har ...

Brev, Gullsmed, Klage, Stevning, Øvrighet, Slottsherre, Ordinans, Skatt, Forsvar

Diplom ubb-1617-10-10

1657, 12. juli Bergen skjøte

1657-07-12

Zacharias Anderssøn i Bergen har med samtykke av sin hustru Mette Jespersdatter solgt til Diderich Bolemann og hans hustru Anne Severinsdatter en grunn hvor Werner Kannegrytes hytte nå står og som ligger på søndre side ...

Eiendomshandel, Skjøte, Skjøte ;, Skjøte), Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Salg ; (grunn), Grunn

Diplom ubb-1657-07-12

1637, 30. september Bergen grunnbrev

1637-09-30

Borgermestere og rådmenn kunngjør, at de har utleiet til Jakop Brandt og hans hustru Svancken Arentsdatter en av byens grunner som ligger på Øvregaten ovenfor Knappen. Grunnleien er 1 riksdaler.

Kunngjøring, Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Rådmann ; (Bergen)

Diplom ubb-1637-09-30

1648, 29. mars Bergen skjøte

1648-03-29

Anne Richarsdatter, enke etter Claus Raatken, har solgt til Henrik Willshusen Mekler, borger i Bergen, og hans hustru Anne Bleidisselsdatter en grunn med påstående hus på Skostredet. Grunnen hadde tilhørt avdøde Jørgen Hanssøn og var ...

Eiendomshandel, Skjøte, Skjøte ;, Skjøte), Salg ; (grunn), Grunn, Borger ; (Bergen), Gjeld

Diplom ubb-1648-03-29

1609, 12. juli Kjøbenhavn kunngjøring ; (kongelig)

1609-07-12

Kong Christian IV kunngjør, at Christen Søffrenssøn, borger i Bergen, avstår til den danske krone sine to gårder på Tyrholm i Vestevigs klosters len og mottar til vederlag den norske krones gård som ligger i ...

Gård, Borger ; (Bergen), Konge ; (Danmark og Norge), Krone, Kunngjøring ; (kongelig), Avståelse, Vederlag

Diplom ubb-1609-07-12

1644, 4. januar Bergen grunnbrev

1644-01-04

Rasmus Lauritssøn, borgermester i Bergen og ombudsmann over Erik Rosenkrantz sine arvingers gods Nordenfjells, har utleiet til Hans Hansen, slottsskriver en part i Rosenkrantzernes odelsgrunn, kalt Smørsgården, i Bergen.

Gård, Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Grunn, Ombudsmann, Leie ; (grunn), Slottskriver

Diplom ubb-1644-01-04a

1587, 12. september Bergen grunnbrev

1587-09-12

Strange Jørgenssøn utleier på vegne av Hans Lindenow, lagdommer over nordre Jylland og forlenet med Munkelivs og St. Hanskirkens gods og grunner i Bergen, til Poueld Heliessøn, Bergens og Gulatings lagmann, en av St. Hanskirkens ...

Grunn, Lagmann, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Gods, Hage, Lagdommer

Diplom ubb-1587-09-12

1645, 12. desember Bergen grunnbrev

1645-12-12

Volchars Broderssøn, fullmektig over Munkelivs og St. Hans kirkes gods og grunner, har på vegne av Christian Ulfeldt til Urup og hans far, Corfits Ulfeldt til Egeskov utleiet til Cornelius Janssøn de Lange, rådmann og ...

Grunn, Grunnleie, Leie ; (grunn), Fullmektig, Apoteker, Rådmann

Diplom ubb-1645-12-12

1614, 11. juni Bergen kunngjøring ; (salg)

1614-06-11

Jacob Pederssøn i Bergen kunngjør, at han har solgt til Søffren Søffrensøn, borgermester og toller i samme by, sin hagegrunn (Drønnerengen), som ligger i det smug som fører ned til Nøstet (?). Han takker ham ...

Kunngjøring, Betaling, Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Salg ; (grunn), Grunn, Rådmann ; (Bergen), Toller ; (Bergen), Grunn ; (hagegrunn)

Diplom ubb-1614-06-11

1578, 20. juni Bergen dom

1578-06-20

Dom avsagt på lagting i Bergen 20. juni 1578 i en sak mellom Christoffer Fønbo med hustru Ingeri Haldorsdatter, som bor på Loffdal (Loen) i Nordfjord, og Anders Thorgilssøn? angående en jordpart i Yttereid.

Gård, Dom, Lagting, Ting ; (lagting), Jordpart

Diplom ubb-1578-06-20

1590, 19. oktober Bergen grunnbrev

1590-10-19

Borgermestere og råd i Bergen selger og utleier med tillatelse av Peder Thott til Boltinggård, høvedsmann på Bergenhus, en kålhage ovenfor Badstuen til Mogeris (Mourits?) Rypper. Leien er halvannen dansk mark som skal betales til ...

Eiendomshandel, Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Grunn, Råd ; (Bergen), Salg ; (hage), Kålhage, Høvedsmann ; (Bergenhus), Forstander, Hage, Leie ; (av kålhage), Fattigdomsforstander

Diplom ubb-1590-10-19

1643, 23. desember Bergen grunnbrev

1643-12-23

Volchard Broderssøn, fullmektig over Munkelivs og St. Hans kirkes gods og grunner, har på vegne av Christian Ulfeldt til Urup og hans far, Corfits Ulfeldt til Egeskov utleiet til Hans Claussøn Messing og hans hustru ...

Gård, Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Fullmektig

Diplom ubb-1643-12-23

1659, 17. mars Bergen brev

1659-03-17

Gullsmedene i Bergen skriver til øvrigheten om gullsmedsvennen Andreas N., som de 20. april 1658 hadde stevnet for retten fordi han arbeidet på egen hånd hos gullsmed Anders Lucassøn, noe som strider mot kapittel 13 ...

Laug, Gullsmed, Klage, Stevning, Svenn, Borgerskap, Gullsmedlaug, Laugskrå, Rettslig stevning, Arbeid

Diplom ubb-1659-03-17

1599, 18. juli Bergen kunngjøring

1599-07-18

Fire danske adelsmenn som sitter retterting i Bergen: Axel Gyldenstierne til Lyngbygaard, stattholder i Norge, Esche Broch til Astrup, Christian Holck til Høigaard og Niels Kragh til Aggerkrog, kunngjør at bartskjærerne i Bergen har møtt ...

Kunngjøring, Stadfesting ; (kongelig), Ting, Laugsartikler, Bartskjærer, Adelsmann, Stattholder ; (Norge)

Diplom ubb-1599-07-18

1655, 22. desember Bergen grunnbrev

1655-12-22

Severin Jenssøn, borgermester i Bergen og ombudsmann over Seims og Sandviks gods Nordenfjells, har på kongens vegne utleiet til Casper Wilcken og hans hustru Regina Frandsdatter en sjøbodgrunn i Dreggen. Den årlige grunnleie er 16 ...

Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Grunn, Grunnleie, Ombudsmann, Konge ; (Danmark og Norge), Leie ; (grunn)

Diplom ubb-1655-12-22

1652, 16. januar Bergen pantebrev

1652-01-16

Laurits Christensen, som i den tid han var kirkeverger for Korskirken i Bergen har pådratt seg en gjeld på 75 riksdaler, 3 ort og 1 dansk skilling, må pantsette sin eiendom og sitt løsørte til ...

Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Råd ; (Bergen), Pantsetting, Kirke, Eiendom, Kirkeverger, Pantebrev, Gjeld, Løsøre, Rente

Diplom ubb-1652-01-16

1586, 28. april Bergen grunnbrev

1586-04-28

Hans Lindenow, høvedsmann på Bergenhus, selger og skjøter på Jørgen Skrams vegne til Niels (Ferrisk?) Fellessøn, rådmann i Bergen, og hans arvinger en av Munkelivs sjøgrunner på strandsiden nest opptil Oluff Anderssøns sjøbod med årlig ...

Eiendomshandel, Arv, Salg ; (grunn), Grunnleie, Arving, Høvedsmann ; (Bergenhus), Skjøte , (grunn), Grunn ; (sjøgrunn), Sjøgrunn, Sjøbod

Diplom ubb-1586-04-28

1576, 23. februar Bergen salgsbrev

1576-02-23

Cornelis Oloffssøn skjøter en bebygget grunn til Rørik Jakopssøn, borger i Bergen.

Eiendomshandel, Skjøte, Skjøte ;, Skjøte), Overdragelse ; (grunn), Salg ; (grunn), Grunn, Grunnbrev, Hus, Borger ; (Bergen), Lagmann

Diplom ubb-1576-02-23

1610, 13. mars Bergen grunnbrev

1610-03-13

Lytcke Kipper og Theus Jacobssøn, borger og Korskirkens ombudsmann i Bergen, har på Korskirkens vegne utleiet til mester Elias Thillgenner, badskjær i samme by, en grunn som ligger nedenfor rådhuset, "som forne Mester Elias haffuer ...

Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Grunnleie, Mester, Ombudsmann, Kirke, Badskjær

Diplom ubb-1610-03-13

1617, 3. desember Bergenhus stevning

1617-12-03

Knud Urne til Aasmark, høvedsmann på Bergenhus, stevner gullsmedene Tønnis Henricksen og Jasper Peppelbom til å møte oldermennene for gullsmedene i Bergen i retten "otte dage for fastelauffn, nu førstekommendis,". Gullsmedlauget har nemlig tiltalt dem ...

Laug, Høvedsmann ; (Bergenhus), Gullsmed, Tiltale, Stevning, Oldermann, Ordinans, Gullsmedlaug

Diplom ubb-1617-12-03

1636, 2. august Bergen klage

1636-08-02

Da Elline Hågensdatter, enke etter Henrik Warvich, har klaget over at hennes nabo Johan Lampe har oppført en bygning for nær hennes eiendom, finner 6 oppnevnte borgerer i Bergen ut etter granskning av skjøter og ...

Skjøte, Skjøte ;, Skjøte), Dom, Grunn, Grunnbrev, Borger ; (Bergen), Bygning, Klage, Eiendom, Nabo

Diplom ubb-1636-08-02

1636, 9. august Bergen grunnbrev

1636-08-09

Jens Ibssøn, fullmektig for ridder Christian Friis til Kragerup, kunngjør, at han på hans vegne har utleiet til Jacob Tommessøn Kogell og hans hustru Marite Olsdatter en av Munkelivs klosters grunner som ligger i Kort ...

Kunngjøring, Grunn, Grunnleie, Leie ; (grunn), Fullmektig, Ridder

Diplom ubb-1636-08-09a

1650, 4. juni Sogn og Fjordane, Eid, Gjerde brev

1650-06-04

Jørgen Panter, borger i Bergen og nå bosatt på Gjerde i Eid i Nordfjord, har med sin hustru Anne Jensdatters samtykke tilstått Hans Anderssen Ytre-Eide retten til å innløse det jordgods, som han er odelsmann ...

Lagrettemann, Sorenskriver, Borger ; (Bergen), Gods, Odelsmann, Pantsetting, Jord, Rettighet, Jordgods, Innløsning, Salg ; (gods), Tilståelse, Biskop

Diplom ubb-1650-06-04

1609, 18. desember Bergen grunnbrev

1609-12-18

Strange Jørgenssøn har, på vegne av Henning Walkendorf til Glorup, utleiet til Laurits Hanssøn, borger i Bergen, en av Munkeliv klosters grunner. "Liggendis Ude paa Strandenn Neden for gadenn, Emellem Jesper Langmand och Friscs (?) ...

Grunn, Borger ; (Bergen), Grunnleie, Kloster, Leie ; (grunn)

Diplom ubb-1609-12-18

1631, 16. april Bergen grunnbrev

1631-04-16

Maurits Bostede, ombudsmann over Munkeliv Klosters og St. Hans kirkes gods og grunner, kunngjør at han på vegne av ridder og kansler Christian Friis til Kragerup, som er forlent med Munkeliv Klosters gods og grunner, ...

Kunngjøring, Gods ; (kirkegods), Grunn, Grunnleie, Kloster, Ombudsmann, Leie ; (grunn), Kirke, Snekker, Gods ; (klostergods), Ridder, Kansler

Diplom ubb-1631-04-16