1634, 14. oktober Bergen grunnbrev

1634-10-14

Jens Ibssøn, fullmektig for ridder og kansler Christian Friis til Kragerup, som av kongen er forlenet med Munkelivs klosters og St. Hans kirkes gods og grunner i Bergen, kunngjør at han på hans vegne har ...

Kunngjøring, Grunn, Grunnleie, Konge ; (Danmark og Norge), Leie ; (grunn), Fullmektig, Ridder, Kansler

Diplom ubb-1634-10-14c

1634, 14. oktober Bergen grunnbrev

1634-10-14

Jens Ibssøn, fullmektig for ridde og kansler Christian Friis til Kragerup, som av kongen er forlenet med Munkeliv klosters og St. Hans kirkes gods og grunner i Bergen, kunngjør at han på hans vegne har ...

Kunngjøring, Grunn, Hus, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Gods, Konge ; (Danmark og Norge), Fullmektig, Ridder, Kansler

Diplom ubb-1634-10-14b