1619, 11. oktober Hordaland, Ullensvang skjøte

1619-10-11

Oluf Olssøn på Frøsten i Ulvik kunngjør, at han på Ulviks ledingsting den 7. oktober 1619 solgte til sin frendekone Birgitte Sivorsdatter sin odelspart i Drage i Tørvikbygden (Jondal), som har en landskyld på en ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Betaling, Skjøte, Skjøte ;, Skjøte), Landskyld, Lensmann, Salg ; (odelspart), Ting ; (ledingsting)

Diplom ubb-1619-10-11