1622, 20. juli Sogn og Fjordane, Leikanger, Feios skjøte

1622-07-20

Sølfest Tørjessøn på Åfet, Feios i Tjugum skipreide kunngjør, at han har solgt til Anders Lauritssøn på For i Luster en jordpart i Takle i Lavik skipreide på Sognfjara, som var hans barns rette og ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling, Skjøte, Skjøte ;, Skjøte), Odel, Lensmann, Jordpart, Salg ; (jordpart)

Diplom ubb-1622-07-20

1598, 11. januar Bergen brev

1598-01-11

Christoffer Knudssøn på Bjarkøy i Senja len selger, på vegne av Maren og Maritte Wildhielmsdøtre på Buvika i samme len, til Sylvester Tørressøn på Åfet i Feios skipreide i Sogn og Torsten Hågenssøn på Dyrdal ...

Eiendomshandel, Gård, Betaling, Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Rådmann ; (Bergen), Leie ; (av jord), Salg ; (leie)

Diplom ubb-1598-01-11