1620, 20. mars Sogn og Fjordane, Vik kunngjøring ; (salg)

1620-03-20

Ellend Jonssøn på Holstad i Vik kunngjør, at han har solgt til Anders Lauritssøn på For i Luster sin odelspart på en halv laups leie i gården Nese i Sognfjara i Kvamsøy skipreide. Tre menn ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Odel, Leie ; (av jord), Bygsel, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Diplom ubb-1620-03-20

1622, 20. juli Sogn og Fjordane, Leikanger, Feios skjøte

1622-07-20

Sølfest Tørjessøn på Åfet, Feios i Tjugum skipreide kunngjør, at han har solgt til Anders Lauritssøn på For i Luster en jordpart i Takle i Lavik skipreide på Sognfjara, som var hans barns rette og ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling, Skjøte, Skjøte ;, Skjøte), Odel, Lensmann, Jordpart, Salg ; (jordpart)

Diplom ubb-1622-07-20